Princíp aplikujúci na všetkých veriacich uctievateľov Jehovu!

Písmo: A- | A+

“Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako súdite druhých, tak budete súdení, a akou mierou meriate, takou odmerajú vám.” - Matúš 7:1, 2.

Elifaz, Bildad a Cófar nevenovali čas tomu, aby si premysleli, ako môžu Jóbovi pomôcť. Skôr uvažovali, ako by dokázali, že Jób urobil niečo zlé. Niektoré ich výroky síce boli pravdivé, no väčšina toho, čo povedali o Jóbovi a o Jehovovi, bola buď neláskavá, alebo to nebola pravda. Jóba nemilosrdne odsúdili. (Jób 32:1–3) Ako na to zareagoval Jehova? Na tých troch mužov sa nahneval, nazval ich nerozumnými a povedal im, aby požiadali Jóba!


Aby sa za nich modlil. (Jób 42:7–9) Z toho, čo sa v Biblii píše o Elifazovi, Bildadovi a Cófarovi, vyplýva niekoľko poučení. Po prvé, nemali by sme súdiť našich bratov a sestry, ale skôr ako niečo povieme, by sme si ich mali vypočuť. (Mat. 7:2–5) Len vtedy pochopíme, čo prežívajú. (1. Petra 3:8) Po druhé, mali by sme hovoriť láskavo a overiť si fakty. (Ef. 4:25) A po tretie, mali by sme vziať do úvahy, že Jehovovi záleží na tom, ako sa s druhými rozprávame.


PS: Kristové princípy pre svojich uctievateľov aplikujú zvlášť pre tých, ktorí sú zodpovední starať sa o jeho domácnosť veriacich kresťanov! A zároveň dávať im pravidelne duchovný pokrm, členom jeho domácnosti až do jeho druhého príchodu!


w20.03 22 – 23 ods. 15 – 16

Skryť Zatvoriť reklamu