Proroci skrývajú kľúč k pochopeniu druhého príchodu Krista!

Písmo: A- | A+

“Vezmi si zvitok a zapíš doň všetko, čo som ti povedal proti Izraelu a proti Júdovi.” - Jeremiáš 36:2.

Keď bol zvitok, o ktorom sa píše v tomto texte, dokončený, nastal čas na jeho zverejnenie. Jeremiáš sa musel v tejto veci spoľahnúť na Bárucha. (Jer. 36:5, 6) Báruch túto nebezpečnú úlohu odvážne splnil. Vošiel na chrámové nádvorie a tam nahlas prečítal obsah zvitku. Vieš si predstaviť, aký hrdý musel byť Jeremiáš na svojho priateľa? (Jer. 36:8–10) Judské kniežatá sa dopočuli, čo Báruch urobil!

A prikázali mu, aby prečítal obsah zvitku aj im. (Jer. 36:14, 15) Rozhodli sa, že Jeremiášove slová oznámia kráľovi Jehojakimovi. Keď kráľ Jehojakim počul slová proroka Jeremiáša, tak sa nahneval, že zvitok spálil a prikázal, aby Jeremiáša a Bárucha uväznili. Jeremiáš však vzal iný zvitok a znovu Báruchovi nadiktoval posolstvo od Jehovu. Báruch zapísal „všetky slová knihy, ktorú spálil v ohni judský kráľ Jehojakim“. (Jer. 36:26–28, 32)

PS: Starovekí izraelskí proroci vrátane apoštolov a pisateľov Nového Zákona majú kľúč k pochopeniu detailov o druhom príchode Ježiša Krista, lebo skrývajú nespočetné predobrazy a detaily o jeho blízkej budúcnosti!

w19.11 3 ods. 4 – 5;4 ods. 6

Skryť Zatvoriť reklamu