Rafinovaná forma zakrývania bezdôvodných odsúdení!

Písmo: A- | A+

“Nehemiáš im povedal: „Choďte, jedzte a pite... a podeľte sa s tými, ktorí nemajú čo jesť, veď tento deň je pre nášho Pána svätý. Nebuďte smutní, lebo radosť, ktorú dáva Jehova, je vašou pevnosťou.“ - Nehemiáš 8:10.

Čo môžeš robiť, keď si bol pridelený na nové miesto? Nemysli si, že si zlyhal alebo že si už nepotrebný. Premýšľaj o tom, ako ti Jehova pomáha, a vytrvalo mu slúž. Napodobňuj kresťanov z prvého storočia. Čítame o nich, že nech sa dostali kamkoľvek, „prechádzali krajinou a oznamovali dobré posolstvo slova“. (Sk. 8:1, 4) Keď budeš verne pokračovať v službe, prinesie to dobré výsledky. Napríklad priekopníci, ktorých úrady vypovedali z jednej krajiny, sa presťahovali do susednej krajiny, kde bolo potrebných viac zvestovateľov!

A kde mohli zvestovať ľuďom hovoriacim ich jazykom. O niekoľko mesiacov tam vzniklo veľa nových skupín. Naša radosť by mala prameniť predovšetkým z nášho vzťahu k Jehovovi. Teda ak si chceš zachovať radosť, udržiavaj si blízky vzťah k Jehovovi, riaď sa jeho múdrymi radami a spoliehaj sa naňho. Uvedom si, že miesto, kde si slúžil predtým, si si zamiloval predovšetkým preto, lebo si chcel pomáhať ľuďom, ktorí tam žijú. Rovnako sa pozeraj aj na miesto, kde žiješ teraz, a s Jehovovou pomocou si ho zamiluješ. (Kaz. 7:10)

PS: Nie bezdôvodne odsúdil Jehova Boh svojich uctievateľov cez proroka Izaiáša slovami: ‘Ako len všetko prekrúcate’! Inšpirovaná skúsenosť svedkov Jehovových v prvom storočí nie je to isté, čo sa deje dnes!

w19.08 24 – 25 ods. 15 – 16

Skryť Zatvoriť reklamu