Rozdiel medzi pomazanými bratmi Krista a inými ovcami!

Písmo: A- | A+

“Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počúvať môj hlas a vznikne jedno stádo s jedným pastierom.” - Ján 10:16.

V Božom Slove čítame o mnohých mužoch a ženách, ktorí mali silnú vieru a pôsobil na nich Boží duch, no napriek tomu nepatria k 144 000. Jedným z nich je Ján Krstiteľ. (Mat. 11:11) Ďalším je Dávid. (Sk. 2:34) Oni a mnohí ďalší budú po vzkriesení žiť na rajskej zemi. Spolu s členmi veľkého zástupu budú mať príležitosť verne slúžiť Jehovovi a podriaďovať sa jeho vláde. Prvýkrát v histórii Boh zhromaždil milióny ľudí!

Zo všetkých národov, aby ho jednotne uctievali. Či už máme nádej na život v nebi, alebo na zemi, musíme pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí, aby sa aj oni pripojili k veľkému zástupu „iných oviec“. Jehova spôsobí, že zakrátko nastane predpovedané veľké súženie. V ňom budú odstránené vlády a náboženstvá, ktoré spôsobili ľudstvu toľko utrpenia. Veľký zástup má pred sebou veľkolepú vyhliadku – bude môcť slúžiť Jehovovi na zemi po celú večnosť! (Zjav. 7:14

PS: Až v priebehu Veľkého súženia sa uvidí, kto z iných oviec Ježiša Krista patrí medzi veľký zástup uctievateľov, ktorí prežijú Armagedon a vybudujú raj na Zemi počas 1 000 ročnej vlády Krista a jeho 144 000 spolukáľmi na nebi!

w19.09 31 ods. 18 – 19

Skryť Zatvoriť reklamu