Skutky pravej kresťanskej lásky sú neporovnanteľné!

Písmo: A- | A+

Toto je moje prikázanie: Milujte jeden druhého, ako som ja miloval vás.Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá svoj život* za svojich priateľov.” - Ján 15:12, 13.

Kristov zákon je založený na tom najlepšom možnom základe – na láske. (Gal. 6:2) Všetko, čo Ježiš robil, robil z lásky. Jedným z prejavov lásky je nežný súcit. Súcit podnietil Ježiša, aby vyučoval zástupy, uzdravoval chorých, sýtil hladných a kriesil mŕtvych. (Mat. 14:14; 15:32–38; Mar. 6:34;Luk. 7:11–15) Ochotne uprednostňoval potreby druhých pred svojimi vlastnými. 

A svoju veľkú lásku prejavil predovšetkým tak, že položil za druhých svoj život. Ježiša napodobňujeme tak, že uprednostňujeme záujmy druhých pred svojimi vlastnými. Napodobňujeme ho aj tak, že sa učíme prejavovať súcit ľuďom v službe. Keď im oznamujeme dobrú správu a vyučujeme ich, lebo je nám ich ľúto, poslúchame Kristov zákon.

PS: Pravá kresťanská láska nie je bezpodmienečná! Taká láska sa nepreukazuje zlým ľuďom, ktorí si necenia život a jeho Stvoriteľa! ani tým, ktorí robia zle ptom, ako spoznali pravdu a získali jej presné poznanie!

w19.05 4 ods. 8 – 10

Skryť Zatvoriť reklamu