Sme takí veľkí, ako sa správame k iným ľuďom!

Písmo: A- | A+

“Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.” - Matúš 23:12.

Ako by sme sa mali správať k pomazaným bratom a sestrám? Keby sme vyzdvihovali niektorých jednotlivcov, aj keby to boli pomazaní Kristovi bratia, bolo by to nesprávne. (Mat. 23:8–11) V súvislosti so zborovými staršími sa v Biblii píše, aby sme „napodobňovali ich vieru“, ale nikde sa v nej nehovorí, že máme považovať nejakého človeka za svojho vodcu. (Hebr. 13:7) Je pravda, že niektorí kresťania „si zaslúžia dvojnásobnú úctu“.


Ale takúto úctu by sme im nemali prejavovať preto, že sú pomazaní, ale preto, lebo „dobre vedú zbor“ a „usilovne sa venujú slovu a vyučovaniu“. (1. Tim. 5:17) Keby sme pomazaných neprimerane chválili alebo im prejavovali prehnanú pozornosť, mohli by sa cítiť nepríjemne. A čo je ešte horšie, mohlo by to viesť k tomu, že by spyšneli. (Rim. 12:3) Určite nechceme spôsobiť, aby niektorý z Kristových pomazaných bratov urobil takú vážnu chybu! (Luk. 17:2)


PS: Povýšeneckí ľudia sú zároveň slepí v ich pohľade na druhých a na celý svet všeobecne! Ani svedkovia Jehovovi nie sú v tom ale žiadnou výnimkou, ako to pekne a presne zobrazuje komentár k horecitovanému biblickému veršu!


w20.01 28 ods. 8

Skryť Zatvoriť reklamu