Správca Kristovho zboru-domu Musí byť bezúhonný!

Písmo: A- | A+

“Aby nezomrel, položí kadidlo na žeravé uhlíky pred Jehovu a oblak z kadidla zahalí vrchnák, ktorý je na truhle svedectva.” - 3. Mojťišova 16:13.

V Deň zmierenia, ktorý sa v Izraeli slávil každý rok, sa zhromaždil celý národ a kňazi predložili Bohu zvieracie obete. Tieto obete Izraelitom pomáhali pochopiť, že potrebujú byť očistení od svojich hriechov. No najprv musel veľkňaz dať posvätné kadidlo na žeravé uhlíky, aby sa miestnosť naplnila príjemnou vôňou. Čo sa z toho učíme? Ku kadidlu sú v Biblii prirovnané modlitby verných Jehovových služobníkov. (Žalm 141:2; Zjav. 5:8)


Keď veľkňaz vstupoval s kadidlom do Najsvätejšej, robil to s hlbokou úctou. Podobne aj my, keď sa modlíme, robíme to s posvätnou bázňou. Sme veľmi vďační, že náš Stvoriteľ nám dovoľuje, aby sme sa k nemu modlili a mali k nemu taký blízky vzťah ako dieťa k otcovi. (Jak. 4:8) Jehova nás považuje za svojich priateľov. (Žalm 25:14) Tento vzťah je pre nás natoľko cenný, že by sme ho nikdy nechceli sklamať.


PS: Správca Kristovho domu-zboru má veľkú zodpovednosť nielen strážiť Kristov Zbor-dom, ale aj sám sa udržať čistý, bezúhonný a bez hriechu, aby mohol obstáť, keď bude súdený svojim Pánom v čase jeho druhého príchodu!


w19.11 20 – 21 ods. 3 – 5

Skryť Zatvoriť reklamu