Správne porozumenie prichádza cez Božieho ducha!

Písmo: A- | A+

“O čo cennejší je človek než ovca! Teda v sabat je dovolené urobiť dobrý skutok.“ - Matúš 12:12.

Ježiš a jeho nasledovníci židovského pôvodu sa riadili mojžišovským Zákonom a zachovávali sabat. Ale Ježiš svojimi slovami a skutkami ukázal, že zákon o sabate je rozumný a že nezakazuje láskavo pomáhať druhým. (Mat. 12:9–11) Nemyslel si, že láskavé skutky sú porušením zákona o sabate. Z toho, čo robil, bolo vidno, že veľmi dobre vedel, prečo Boh dal svojmu ľudu tento zákon. Vďaka tomu Izraeliti v ten deň nepracovali!


A mohli sa venovať duchovným veciam. Rodina, v ktorej Ježiš vyrastal, využívala sabat na uctievanie Boha. Vieme to zo správy o Ježišovej návšteve jeho rodného mesta Nazaret. Píše sa tam: „Podľa svojho zvyku v sabatný deň vošiel do synagógy a vstal, aby čítal.“ (Luk. 4:15–19) Aj učeníci mali veľkú úctu k zákonu o sabate. Vidno to z toho, že prerušili prípravy na Ježišov pohreb, kým sa neskončil sabat. (Luk. 23:55, 56)


PS: Dobré poznanie mojžišovského zákona nám pomôže lepšie pochopiť kresťanský zákon, ktorý Ježiš Kristus priniesol ako nadradený zákonu židovského národa, a ktorý mal za úlohu produkovať druhotnú časť semena ženy v Genezis 3:15!


w19.12 4 ods. 10

Skryť Zatvoriť reklamu