Úlohou pravých kresťanov je vzdelávať pokorných ľudí!

Písmo: A- | A+

"Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha.” - Matúš 28:19.

Mnohí záujemcovia robia duchovný pokrok a dávajú sa pokrstiť. Ale zdá sa, že niektorí váhajú stať sa učeníkmi. Štúdium sa im páči, ale nenapredujú ku krstu. Ak vedieš biblické štúdium, určite chceš záujemcovi pomáhať, aby uplatňoval, čo sa učí, a stal sa Kristovým učeníkom. Jehova chce, aby mu ľudia slúžili z lásky. Preto pomáhame záujemcom, aby pochopili!


Že Jehova sa o nich zaujíma ako o jednotlivcov a že ich veľmi miluje. Chceme im pomôcť, aby videli, že Jehova je „otcom sirôt a ochrancom vdov“. (Žalm 68:5) Keď si tvoj záujemca uvedomí, že Boh ho miluje, pravdepodobne to zapôsobí na jeho srdce a začne ho milovať tiež. Preto pomáhaj záujemcom pochopiť, že náš láskavý Boh chce, aby získali večný život, a túži im v tom pomôcť. 


PS: Vzdelávanie a manipulácia sú podobné, ale ich cieľ je diametrálne odlišný! Vzdelávať je učiť záujemcov robiť rozumné úvahy a pochopenia a závery, ktoré dokážu sami vysvetliť iným! Manipulácia je kontrola myslenia iných!


w20.01 3 ods. 7 – 8

Skryť Zatvoriť reklamu