Väčšina dnes nerozpozná verných pomazaných bratov Krista!

Písmo: A- | A+

“Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek (o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali, keď k vám príde).” - Kolosanom 4:10.

Marek rád slúžil druhým. Napríklad viackrát mal príležitosť slúžiť s apoštolom Pavlom a apoštolom Petrom a je možné, že im zabezpečoval jedlo, ubytovanie a iné veci. (Sk. 13:2–5; 1. Petra 5:13) Pavol o ňom napísal, že bol jedným z jeho spolupracovníkov „na záujmoch Božieho Kráľovstva“ a jedným z „pomocníkov, ktorí ho posilňujú“. (Kol. 4:10, 11, pozn. pod čiarou) Marek sa stal Pavlovým blízkym priateľom. Napríklad keď bol Pavol okolo roku 65 n. l. poslednýkrát uväznený v Ríme!


Vtedy napísal Druhý list Timotejovi. V tomto liste Timoteja žiadal, aby za ním prišiel a vzal so sebou aj Marka. (2. Tim. 4:11) Pavol si nepochybne vážil Markovu vernú službu, preto chcel, aby bol v tomto náročnom období s ním. Marek pomáhal Pavlovi v praktickom ohľade, možno tak, že mu zabezpečoval jedlo a písacie potreby. Takáto pomoc a povzbudenie Pavlovi určite pomohli zvládnuť posledné dni pred jeho popravou.


PS: Apoštol Ján bol predobrazom verného pomazaného ostatku Ježišových bratov a sestier pred druhým príchodom Božieho syna ako nebeského Kráľa, ktorý prevzal vládu nad celou Zemou! Mnohí z nich, tak, ako apoštol Ján z prvého storočia, prijímajú zjavenia splňujúce staroveké proroctvá!


w20.01 11 ods. 12 – 13

Skryť Zatvoriť reklamu