Večný život - kdekoľvek - je najväčšia odmena za poslušnosť!

Písmo: A- | A+

Jehovove nariadenia sú spravodlivé, napĺňajú srdce radosťou... kto ich dodržiava, získa veľkú odmenu.” - Žalm 19:8, 11.

Kráľ Dávid nebol len hlavou svojej rodiny, Jehova ho ustanovil za hlavu celého izraelského národa. Keďže bol kráľom, mal veľkú moc. Je pravda, že niekedy svoju moc zneužil a dopustil sa vážnych chýb. (2. Sam. 11:14, 15

) Ale prijal naprávanie od Jehovu a tým dal najavo, že sa mu podriaďuje. Zveril sa mu so svojimi pocitmi. (Žalm 51:1–4

) A snažil sa zo všetkých síl správne zareagovať na to, čo mu Jehova povedal. 

 

To, že je pokorný, dokázal tak, že prijal radu nielen od mužov, ale i od žien. (1. Sam. 19:11, 12; 25:32, 33

) Poučil sa zo svojich chýb a na prvé miesto v živote dával službu Jehovovi. Dávid vedel, akú odmenu prináša podriadenosť Jehovovi. Medzi tými, ktorí sa podriaďujú Jehovovi, a tými, ktorí sa odmietajú riadiť jeho láskavými radami, je veľký rozdiel. Tí, ktorí sa mu podriaďujú, „radostne kričia pre dobrý stav srdca“. (Iz. 65:13, 14

)

 PS: Pokora je vlastnosť, ktorá nám pomôže prijať rady od kohokoľvek a kedykoľvek, ak sú v zhode s inšpirovaným Svätým Písmom od nášho nebeského Otca a Stvoriteľa všetkého života!

 w19.09 17 ods. 1519 ods. 21

Skryť Zatvoriť reklamu