Vernosť Rút k vdove Naomi je symbolická dráma!

Písmo: A- | A+

“Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a nešla s tebou. Veď kam pôjdeš ty, pôjdem i ja, a kde stráviš noc ty, tam ju strávim i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom.” - Rút 1:16.

Noemi verne slúžila Jehovovi a milovala ho. Po smrti manžela a oboch synov si chcela zmeniť meno z Noemi na „Mara“, čo znamená „horká“. (Rút 1:3, 5, 20, 21) Jej nevesta Rút zostala s ňou aj v ťažkostiach. Svojej svokre nielenže prakticky pomáhala, ale ju aj utešovala. Jednoduchými, úprimnými slovami jej vyjadrovala lásku a podporu. 

Keď členovi našej duchovnej rodiny zomrie manželský partner, potrebuje našu pomoc. Manželskú dvojicu môžeme prirovnať k dvom stromom, ktoré rastú vedľa seba. V priebehu rokov sa ich korene vzájomne preplietli. Keď sa jeden strom vyvráti a uhynie, ten druhý sa môže vážne poškodiť. Podobne keď niekomu zomrie manželský partner, môže ho to citovo silno poznačiť na dlhý čas.

PS: Neizraelita Rút, z krajiny Moáb, reprezentuje tých verných z iných oviec dnes, ktorí v druhom príchode Krista budú pomáhať a slúžiť jeho zapečateným bratom až do ich smrti Ôsmym kráľom z knihy Zjavenie!

w19.06 23 ods. 12 – 13

Skryť Zatvoriť reklamu