Viera založená na presnom poznaní je ako ochranný štít!

Písmo: A- | A+

“Okrem toho všetkého uchopte veľký štít viery, aby ste mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.” - Efezanom 6:16.

Tak ako veľký štít chráni vojaka pred zranením, viera ťa chráni pred zlým vplyvom tohto skazeného sveta, ako je nemravnosť, násilie a ďalšie veci, ktoré sú v rozpore s Božími normami. Náš boj je duchovný a medzi našich nepriateľov patria aj zlí duchovia. (Ef. 6:10–12) Ako si môžeš zachovať silnú vieru, ktorá obstojí v skúškach? Po prvé, musíš prosiť Boha o pomoc. Potom musíš študovať Božie Slovo, aby si sa presvedčil, či žiješ v súlade s Božou vôľou. (Hebr. 4:12) Biblia hovorí: 

“Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie.“ (Prísl. 3:5, 6) Zamysli sa, či si uplatnil radu z tohto textu pri niektorých rozhodnutiach, ktoré si urobil v poslednom čase. Napríklad riešil si vážne finančné problémy? Spomenul si si vtedy na Jehovov sľub zapísaný v Hebrejom 13:5? Tam čítame: „Určite ťa neopustím a určite ťa nezanechám.“ Nadobudol si na základe tohto sľubu istotu, že Jehova ti pomôže? Ak áno, dokazuje to, že si udržiavaš štít viery v dobrom stave.

PS: Presné poznanie a porozumenie zjavenej inšpirovanej pravdy v Biblii nám pomôže držať sa zákonov a rád nášho Stvoriteľa, Jehovu Boha a jeho syna, Ježiša Krista spolu s jeho verným ostatkom pomazaných bratov dneška!

w19.11 14 ods. 1, 4

Skryť Zatvoriť reklamu