Vo veľkom súžení sa ukáže ktorí z iných oviec prežijú Armagedon!

Písmo: A- | A+

“I Ježiš, nazývaný Justus. Títo muži patria k obrezaným. Iba oni so mnou spolupracujú na záujmoch Božieho Kráľovstva a sú pre mňa veľkým povzbudením.” - Kolosanom 4:11:

Tychikos bol verným priateľom apoštola Pavla. (Sk. 20:4) Okolo roku 55 n. l. Pavol zorganizoval zbierku na pomoc kresťanom v Judei a je pravdepodobné, že túto dôležitú úlohu zveril práve Tychikovi. (2. Kor. 8:18–20) Neskôr, keď bol Pavol prvýkrát uväznený v Ríme, sa Tychikos stal jeho osobným poslom a doručoval jeho povzbudzujúce listy a odkazy zborom v Ázii. (Kol. 4:7–9) Tychikos bol verným priateľom!

Na ktorého Pavol sa mohol vždy spoľahnúť! (Tít. 3:12) To sa však nedalo povedať o všetkých kresťanoch v tom čase. Asi v roku 65 n. l., keď bol Pavol druhýkrát uväznený, písal o tom, že mnohí kresťania v provincii Ázia sa mu vyhýbali, možno zo strachu z nepriateľov. (2. Tim. 1:15) Keďže na Tychika sa mohol spoľahnúť, zveril mu ďalšiu úlohu. (2. Tim. 4:12) Pavol si určite cenil, že má takého dobrého priateľa, akým bol Tychikos.

PS: Tychikos, ktorého meno môže znamenať niečo ako “šťastný úspech” a ktorý bol podporou pre apoštola Pavla v prvom storočí pravdepodobne predstavuje prorocky tých z iných oviec, ktorí dajú podporu pomazanému ostatky Kristových bratov vo veľkom súžení a súdení ako ovce prežijú Armagedon!

w20.01 10 ods. 7 – 8

Skryť Zatvoriť reklamu