Význam mena Jehovu Boha je tajomstvom pre väčšinu SJ!

Písmo: A- | A+

“Oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v jednote s nimi.“ - Ján 17:26.

Ježiš hovoril o Jehovovi ako o Otcovi veľmi často. V evanjeliách ho tak nazval asi 165-krát. Prečo toľkokrát? Jedným z dôvodov bolo, aby aj druhí začali Jehovu považovať za milujúceho Otca. (Ján 17:25) Pouvažuj, čo sa učíme o Jehovovi z toho, ako sa správal k svojmu Synovi. Vždy venoval pozornosť Ježišovým modlitbám. Nielenže si ich vypočul, ale na ne aj reagoval. (Ján 11:41, 42) Bez ohľadu na to, aké náročné situácie Ježiš prežíval!

Vždy cítil lásku a pomoc svojho Otca. (Luk. 22:42, 43) Jehova je milujúci Otec, a preto Ježiša uisťoval o tom, že má jeho podporu. (Mat. 26:53;Ján 8:16) Aj keď ho Jehova nechránil pred všetkým, čo by mu mohlo ublížiť, pomohol mu vytrvať vo všetkých skúškach. Ježiš si bol istý, že akákoľvek škoda, ktorú azda utrpí, bude len dočasná. (Hebr. 12:2) Jehova dokázal, že Ježiša miluje, lebo si ho vždy vypočul, poskytoval mu všetko potrebné, školil ho a pomáhal mu. (Ján 5:20;8:28)

PS: Od samého začiatku vyslovenia prvého proroctva o semene ženy v 1. Mo. 3:15, Jehova Boh verne a postupne pracoval na jeho plne dokonalom splnení! A dnes sme pri jeho takmer plnom ukončení tohoto úžasného a jedinečného proroctva celej večnosti!

w20.02 3 ods. 6 – 7, 9

Skryť Zatvoriť reklamu