Žalmista v minulosti prozreteľne písal o pomazaných dnes!

Písmo: A- | A+

pstrongemVykonal si toľko obdivuhodných skutkov, Jehova, môj Bože, a naplnil si mnoho svojich zámerov s nami.” - /ema href=https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1102021406/103/0Žalm 40:5/a./strong/p

<p><span style="font-size:14px;">Nechceme vďačnosť len cítiť, chceme ju dávať najavo svojimi slovami i skutkami. V tom sa odlišujeme od mnohých dnešných ľudí. Ľudia vo svete si nevážia to, čo pre nich Boh robí. Aj to je jedným z dôkazov, že žijeme v „posledných dňoch“. (<a href="https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1102021406/104/0">2. Tim. 3:1, 2</a>) Nikdy si nechceme osvojiť ich postoj! Poznávacím znakom pravých kresťanov je láska. </span></p><p><span style="font-size:14px;">Jehova si praje, aby jeho deti spolu dobre vychádzali. (<a href="https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1102021406/105/0">Ján 13:35</a>) Súhlasíme s tým, čo napísal žalmista: „Aké je to dobré a príjemné, keď bratia spolu nažívajú v jednote!“ (<a href="https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1102021406/106/0">Žalm 133:1</a>) Keď milujeme bratov a sestry, dokazujeme Jehovovi, že ho milujeme. (<a href="https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1102021406/107/0">1. Jána 4:20</a>) Je úžasné patriť do duchovnej rodiny, v ktorej sú všetci „k sebe navzájom láskaví, plní nežného súcitu“. (<a href="https://wol.jw.org/sk/wol/bc/r38/lp-v/1102021406/108/0">Ef. 4:32</a>)</span></p><p><span style="font-size:14px;">PS: Inšpirované slová žalmistu majú zvlášť hlboký význam dnes pre pomazaných bratov Ježiša Krista a adoptovaných synov Jehovu Boha! Pretože všetci proroci, vrátane apoštolov Krista poukazovali na dnešok, keď sa všetky proroctvá blúžia ku koncu!</span></p><p><span style="font-size:14px;"><a href="https://wol.jw.org/sk/wol/pc/r38/lp-v/1102021406/28/0">w20.02 9 ods. 6 – 7</a></span></p>

Skryť Zatvoriť reklamu