Získaj skutočný pokoj a vnútorný mier!

Písmo: A- | A+

“Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nedávam vám ho tak, ako ho dáva svet. Nech sa vaše srdce neznepokojuje a nechveje strachom.” - Ján 14:27.

V posledný deň svojho života na zemi bol Ježiš veľmi znepokojený. Zanedlho mal podstúpiť mučenícku smrť z rúk zlých ľudí. To však nebol jediný dôvod, prečo si robil starosti. Veľmi miloval svojho Otca a nechcel ho sklamať. Uvedomoval si, že ak v nastávajúcej skúške zostane verný, prispeje k ospravedlneniu Božieho mena. Miloval ľudí a vedel, že len keď zostane verný Bohu až do smrti, získajú nádej na večný život. 

Aj keď bol pod veľkým tlakom, zostal pokojný. Tešil sa z „Božieho pokoja“, vnútorného pokoja, ktorý vyplýva z toho, že človek má blízky vzťah k Jehovovi. Vďaka tomu si nerobil prílišné starosti. (Fil. 4:6, 7) Nikto z nás nebude pod takým tlakom, aký musel zniesť Ježiš, ale všetci jeho nasledovníci zažívajú skúšky. (Mat. 16:24, 25;Ján 15:20) A tak ako on, aj my máme niekedy pocit, že je toho na nás priveľa.

PS: Len blízky a osobný vzťah k nášmu nebeskému Otcovi, Bohu Jehovovi a Stvoriteľovi celého vesmíru a všetkého života v ňom nám zabezpečí skutočný pokoj a vnútorný mier!

w19.04 8 ods. 1 – 3

Skryť Zatvoriť reklamu