Zmysel života je žiť ho podľa vôli Jehovu Boha, Stvoriteľa života!

Písmo: A- | A+

“Teda či jete, alebo pijete, alebo robíte čokoľvek iné, všetko robte na Božiu slávu.Nepohoršujte Židov ani Grékov, ani Boží zbor.” - 1. Korinťanom 10:31, 32.

Keď sa rozhodujeme, či budeme dodržiavať nejaký zvyk alebo tradíciu, mali by sme vziať do úvahy, aký vplyv môže mať naše rozhodnutie na svedomie iných, najmä spolukresťanov. Určite nikdy nechceme svojím počínaním oslabiť vieru druhých. (Mar. 9:42) Nechceme ani urážať tých, ktorí neuctievajú Jehovu. Láska nás podnieti, aby sme s nimi hovorili úctivo, lebo tak oslavujeme Jehovu. 

Nebudeme sa s ľuďmi hádať ani sa vysmievať z ich tradícií. Nezabudni, že láska má veľkú moc. Keď máme ľudí radi a sme k nim ohľaduplní a úctiví, môžeme obmäkčiť aj srdcia odporcov. Daj ľuďom vo svojom okolí vedieť, že si Jehovov svedok. (Iz. 43:10) Keď tvoji príbuzní a známi budú vedieť, že uctievaš Jehovu, pravdepodobne ľahšie zvládneš emocionálne vypäté situácie. Nikdy by sme sa nemali hanbiť za svoj názor, keď sa zastávame pravdy. (Rim. 1:16)

PS: Prečo až dodnes v očiach Jehovu Boha majú prednosť jeho pomazaní synovia a dcéry? Pretože oni tvoria duchovný chrám Jehovu Boha s jeho synom ako Veľkňazom! Iné ovce majú výsadu uctievať Jehovu v jeho chráme!

w19.04 17 – 18 ods. 14 – 16

Skryť Zatvoriť reklamu