reklama

Háveď

Rus obyčajný, Šváb americký, Šváb nemecký a iná háveď.

Háveď
Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Šváby sú chrobáky, ktoré nás odpudzujú svojim vzhľadom, zápachom a rýchlosťou. Na Zemi behali už za čias dinosaurov. Sú odolné a dobre sa adaptujú. Zbaviť sa ich nie je vôbec ľahké. Vedeli ste napríklad, že: Šváb môže prežiť až týždeň bez hlavy! Šváb prežije až mesiac bez potravy a 14 dní bez vody! Niektoré samice švábov sa pária iba raz a celý zvyšok života zostanú oplodnené! Šváby môžu zadržať dych až na 40 minút! Vzhľadom k svojej veľkosti sú šváby jedným z najrýchlejších živočíchov behajúcich po zemi!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Šváb obyčajný pochádza pôvodom z Afriky, aj keď latinské označenie Blatta orientalis odkazuje na Orient. Tento druh švába veľmi rád cestuje odpadovým potrubím a spôsobuje silnejší zápach ako ostatné šváby. V porovnaní s ostatnými druhmi má rád nižšie teploty a špinavšie miesta. Je považovaný za jedného z najšpinavších švábov. Oválne lesklé telo má tmavo hnedú až čiernu farbu. Je bez krídiel.

Obrázok blogu

Rus domáci, latinsky Blatella germanica, je paradoxne najrozšírenejším švábom v Severnej Amerike. Má svetlo alebo tmavo hnedú farbu. Ľudovo zvaný chrobák rus či chrobák rusák preferuje vlhké a teplé miesta, ako sú kúpeľne, a miesta, kde ľudia konzumujú jedlo a pitie, najčastejšie kuchyne. Tento druh švába má krídla.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Obrázok blogu

Šváb americký (Periplaneta americana) je najväčší zo švábov, vyskytujúcich sa v ľudských obydliach. Aj napriek svojmu latinskému pomenovaniu nepochádza z Americky, ale z Afriky, odkiaľ sa dostal do sveta na obchodných lodiach. V dospelosti mu narastajú krídla. Rovnako ako šváb obyčajný preniká do domácností cez odpadové potrubie. Má rád teplé, vlhké miesta. Okrem domácnosti sa niekedy zabýva v skladoch, reštauráciách alebo nemocniciach.

Obrázok blogu

Zamysleli ste sa niekedy nad pomenovaním tohto hmyzu ? Názov Rus vzniklo asi počas socializmu ako pejoratívne prirovnanie okupačnej armády. Prečo sa však všeobecne nazýva tento hmyz šváb? Má to niečo spoločné s nemeckým Švábskom?

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Švábi (nem. Schwaben, jednotné číslo Schwabe) sú germánsky hovoriaci národ, ktorý pochádza z etnokultúrneho a jazykového regiónu Švábsko, ktorý je dnes väčšinou rozdelený medzi moderné štáty Bádensko-Württembersko a Bavorsko v juhozápadnom Nemecku.

hranice súčasného Švábska
hranice súčasného Švábska 

Pôvod slova germánskeho etnika.

Začiatkom 1. storočia pred naším letopočtom sa rôzne germánske kmene presúvali juhozápadne od Baltského mora a Labe a dochádzalo k stretom s Rimanmi. Rimania nazývali Baltské more Mare Suebicum, podľa toho sa vtedy všetkým východogermánskym kmeňom hovorilo Svébovia.

Svébovia (tiež Suebovia, Svévovia, Švábovia) boli veľká skupina príbuzných germánskych kmeňov, medzi ktoré patrili Markomani, Kvádi, Hermunduri, Semnoni, Langobardi a ďalší, niekedy, vrátane podskupín, jednoducho označovaní ako Svébovia.Odznakom kmeňa (Suevov) je vyčesávať si vlasy hore a zväzovať ich do uzla. Tým sa odlišujú Svébi od ostatných Germánov, tým sa odlišujú u Svébov slobodní od otrokov.. Vrkoče nosili preto, aby sa zdali vyššími v očiach nepriateľa...

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Charakteristickým znakom kmeňa (Suebov) bolo vyčesávať si vlasy hore a zväzovať ich do uzla.
Charakteristickým znakom kmeňa (Suebov) bolo vyčesávať si vlasy hore a zväzovať ich do uzla. 

mapka osídlenia germánskeho kmeňa Svébov.
mapka osídlenia germánskeho kmeňa Svébov. 

Za vlády Julia Ceasara Svébovia expandovali na juh na úkor galských kmeňov a usadili sa na severnej hranici povodia Dunaja. V tejto dobe markomanský náčelník Marobud založil na území Čiech prvú konfederáciu germánskych kmeňov. Za vlády Marka Aurelia v 2. storočí nášho letopočtu napadli Markomani pod tlakom východogermánskych (škandinávskych) kmeňov územia Talianska.

Postupom času sa Svébovia presunuli na juhozápad, do miest dnešného Nemecka. Tu sa silne zblížili s Alamanmi a často s nimi podnikali vojnové výpravy.

roku 409 kráľ Hermerich založil svébsku ríšu (latinsky Regnum Suevorum, Svébské alebo Galícijské kráľovstvo). Počas posledných rokov úpadku západorímskej ríše bol svébský generál Ricimer de facto jej vládcom.

Názov je nakoniec odvodený od stredovekého Švábskeho vojvodstva, jedného z nemeckých kmeňových vojvodstiev reprezentujúcich územie Alemannie, ktorého obyvatelia sa zameniteľne nazývali Alemanni alebo Suebi. Toto územie by zahŕňalo celú oblasť Alemanských Nemcov, ale moderná koncepcia Švábska je obmedzenejšia v dôsledku kolapsu Švábskeho vojvodstva v 13. storočí. Švábsko, ako je chápané v modernej etnografii, sa zhruba zhoduje so švábskym kruhom Svätej ríše rímskej, ktorý stál v ranom novoveku. Má sa za to, že Svébovia zahŕňajú hornonemeckú kultúru a dialekty prevládajúce v južnom Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku.

Švábska kolonizácia.

Územie dnešného Slovenska bolo od nepamäti späté s  nemeckým kultúrnym prostredím. Predurčovala to nielen jeho geopolitická blízkosť k nemecky hovoriacemu prostrediu, ale aj ekonomické a spoločenské podmienky vtedajšieho Uhorska. Uhorskí králi a šľachta využívali znalosť nemeckého obyvateľstva v obchode, v nových technológiách a formách hospodárenia. Nemcom boli okrem úrodnej pôdy a dostatku nerastných surovín ponúknuté výhodné podmienky na život v novej krajine vo forme privilégií a výsad.

Systematické osídľovanie územia sa datuje do obdobia 12. storočia, ktoré je nazývané aj kolonizáciou na nemeckom práve. Nemci prichádzajú na podnet uhorských kráľov a osídľujú vyľudnené oblasti po tatárskych vpádoch. Usídľujú sa na území Spiša, stredoslovenských banských miest, Bratislavy a malokarpatských vinárskych mestečiek. Toto obdobie kolonizácie bolo založené predovšetkým na podpore a rozvoji hospodárstva Uhorska. Nemci využívali nové technológie pri ťažbe nerastných surovín, čím prispeli k celkovému rozvoju a rozmachu banských miest v Uhorsku, ako boli Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica. Slobodné mestá sa stali oporou panovníka voči šľachte, vďaka čomu získali rozsiahle práva a privilégiá. Prvá vlna nemeckej kolonizácie končí v 14. storočí.

v 18. storočí mnohých Švábov prilákala ponuka Rakúskeho cisárstva usadiť sa vo východoeurópskych krajinách, ktoré zostali riedko osídlené vojnami s Tureckom. Tieto etnické nemecké komunity začali byť súhrnne známe ako dunajskí Švábi, delení na také skupiny ako Banátski Švábi, Satumarskí Švábi a iné (hoci názov „Dunajskí Švábi“ sa používal aj pre nemeckých osadníkov nešvábskeho pôvodu). Švábi sa v 18. storočí usadili aj vo východnom Chorvátsku (Slavónsko a Syrmia), južnom a západnom Maďarsku, vrátane časti dnešného Srbska a Rumunska (dunajskí Švábi, Satumarskí Švábi, Banátski Švábi a Švábske Turecko). kde boli pozvaní ako priekopníci, aby znovu osídlili niektoré oblasti. Usadili sa aj v Rusku, Besarábii a Kazachstane. Ako farmári si ich vážili. Takmer všetci z niekoľkých miliónov Švábov boli vyhnaní z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie v období rokov 1944 – 1950 v rámci etnických čistiek proti ich nemeckým menšinám. V blízkosti mesta Satu Mare v Rumunsku stále žijú Švábi, ktorí sú známi ako Satu Mare Swabians.

A toto bude asi aj dôvod pomenovania tohto chrobáka podľa už spomínaného nemeckého etnika, keďže Blatela germanica pochádza z Nemecka, asi sa rozšírila vďaka nemeckým švábom aj k nám do Rakúsko Uhorska.

Keď už sme pri tej hávedi, viete, že Hitler stále žije ? (mimochodom Hitler má asi tiež švábske korene, keďže pochádzal z Rakúska) Je úplne slepý a skrýva sa v jaskyni v Slovinsku. Žiaľ, pre jeho pomenovanie mu hrozí vyhynutie.

V dobách najväčšej slávy III. ríše sa nacistickí vedci predbiehali, ako lepšie si uctiť svojho vodcu, kancelára Adolfa Hitlera. Všetky prekonal biológ Oscar Scheibel, ktorý po Hitlerovi pomenoval doposiaľ neznámy druh hmyzu. Lenže vojna skončila nemeckou prehrou, Hitler sa stal v očiach celého sveta nebezpečným šialencom a vrahom - lenže čo teraz s chrobákom? Nenápadný chrobáčik si žil milióny rokov v tme slovinských jaskýň, než ho roku 1933 náhodou objavil miestny prírodovedec Vladimir Kodrie. Nadšený biológ s neznámym hmyzom hneď bežal za jediným expertom v okolí - za nemeckým entomológom Oscarom Scheibelom. Ten po preštudovaní exemplára potvrdil, že naozaj ide o úplne nepopísaný hmyz.

Slovinský prírodovedec očakával, že Nemec nazve tvora, ako je zvykom, podľa objaviteľa - teda Anophalmus kodrici. Ale to sa prepočítal: nemecký vedec sa rozhodol dať slepému hmyziemu tvorčekovi meno podľa ríšskeho vodcu. A tak sa slovinský chrobák zapísal do učebníc ako Anophalmus hitleri.

Paradoxne sa začalo o „Hitlerovom chrobáku“ viac hovoriť až dlho po vojne. Okrem iného aj preto, že ide o endemický druh, ktorý nežije inde ako v Slovinsku. Našli by ste ho v údolí Savinja medzi Velenja a Celjem, najčastejšie v jaskyni Steska. A po vzniku železnej opony sa dvere do Slovinska zatvorili – Hitlerova chrobáka nikto zo Západu neuzrel pol storočia. Keď získalo Slovinsko v 90. rokoch 20. storočia samostatnosť, začali do krajiny prúdiť skupiny neonacistických nadšencov, ktorí túžili získať chrobáčika s menom Hitler.

Viedlo to dokonca k tomu, že chrobák začal byť ohrozený a jeho cena začala rásť do nečakaných výšin. Podľa historika Jesúsa Hernándeza stojí jeden Anophalmus hitleri na burzách cez 1200 dolárov, v prepočte teda asi 45 000 korún. Pozornosť zberateľov sa zamerala aj na múzejné exponáty – napríklad väčšina mníchovskej zbierky týchto chrobákov bola rozkradnutá v priebehu niekoľkých dní. Aj to je dôvodom, prečo je „originálna“ chrobák, teda ten prvý nájdený slovinským vedcom, jedným z najlepšie strážených exponátov prírodovedného múzea vo švajčiarskom Bazileji. Najhoršie je na tom však v súčasnosti populácia chrobákov vo voľnej prírode: podľa posledných správ im hrozí vyhynutie…

Obrázok blogu

Okrem spomínaného chrobáčika Hitleri, je v Slovinsku ešte jeden odkaz na Nacistickú ríšu - Laibach je slovinská hudobná skupina, ktorá hrá industriálnu a experimentálnuhudbu. Skupina bola založená v roku 1980, názov Laibach je nemecký názov slovinského hlavného mesta Ľublana. Kapela si ho vybrala ako odkaz na nacistickú okupáciu Slovinska v druhej svetovej vojne. Kapela bola od počiatku predmetom kontroverzií a zákazov kvôli používaniu nacistickej ikonografie a militarizmu, koncept, ktorý si zachovali počas svojej kariéry. Skupina, ktorá bola v socialistickej Juhoslávii cenzurovaná a zakázaná a dostala akýsi disidentský status, sa vydala na medzinárodné turné a postupne si získala medzinárodnú slávu. Po osamostatnení Slovinska v roku 1991 sa postavenie Laibachu v krajine zmenilo z odmietnutia na povýšenie na národnú kultúrnu ikonu, ktorá zahŕňala vystúpenia so slovinským symfonickým orchestrom.

Obrázok blogu

https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

https://www.youtube.com/watch?v=WjIOP7M2DrY

Ako sa zbaviť švábov?

Šváby patria medzi najodolnejší hmyz, na evolúciu mali od prehistórie dostatok času. Výrobcom pascí spôsobujú problémy, pretože sa adaptujú na látky obsiahnuté v atraktantoch a po nejakom čase ich prestávajú jesť. Príkladom môže byť glukóza, ktorá sa ako sladidlo predtým používala v pascoch. Po čase prestala švábom pripadať sladká, zrejme ako ochranný mechanizmus. Pri náhlej zmene počasia alebo keď očakávajú nedostatok potravy, majú šváby tendenciu presúvať sa do interiéru. Základom je teda prevencia v podobe čistoty a upchatých prasklín, kadiaľ by sa mohol hmyz dostávať do domu. Pravidelné vysávanie, drez bez stohu špinavého riadu, podlaha bez omrviniek, to všetko sú kroky k domovu bez švábov.

A ako sa zbaviť geopolitíckých škodcov? Jednoducho prestaňme šíriť ruskú a americkú vojnovú propagandu. Pretože Šváby prežijú aj atómovú vojnu, ľudia nie.

Radko Mačuha

Radko Mačuha

Bloger 
  • Počet článkov:  58
  •  | 
  • Páči sa:  979x

Som Bratislavčan, zaujíma ma všetko o jej histórii, architektúre a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

747 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

292 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu