Nádych čerstvého vzduchu pre slovenský šport

Písmo: A- | A+

Menovanie nového štátneho tajomníka pre šport na ministerstve školstva predstavuje jedinečnú príležitosť pre prebudenie slovenského športu z dlhoročnej letargie a úpadku.

 V uplynulom týždni minister školstva vymenoval nových štátnych tajomníkov, medzi nimi aj Ivana Husára, ako štátneho tajomníka pre šport. Funkcia, ktorú doteraz zastával známy slovenský olympionik Jozef Gönczi je iba rok stará pozícia, za ktorej vznik sa zasadilo niekoľko bývalých športovcov Slovenska, rôznych politických odtieňov. Samotný fakt, že sa na potrebe vzniku tejto pozície zhodlo niekoľko poslancov a funkcionárov rôznych politických presvedčení, je jasný znak toho, že sa na štátneho tajomníka pre šport kladú vysoké očakávania.

 Menovanie Ivana Husára do tejto pozície je v očiach autora tohto článku zhodné s metaforou v názve v tohto článku. Tento názor nie je postavený na kritike predošlého tajomníka, keďže Jozef Gönczi vo funkcii strávil veľmi krátky čas od jej vzniku, aby mohol výrazne ovplyvniť situáciu v športe na Slovensku. Menovanie Ivana Husára do funkcie však predstavuje jedinečnú príležitosť uskutočniť reformy v správe a administratíve verejných, ale aj súkromných zdrojov financií poukazovaných na šport.

 Nie je možné poprieť, že aj predošlé vedenie tohto odboru malo podobný cieľ, s Husárom však prvýkrát prichádza nielen dobrý úmysel niečo zmeniť, ale aj konkrétny politický program pre šport. Zároveň na čele uplatnenia tohto programu bude človek s celoživotnými skúsenosťami zo športového prostredia, s detailnou znalosťou problémov, ktorým čelí manažment športových klubov na vrcholovej úrovni, ale predovšetkým znalosťou problémov a ťažkostí z tzv. „grassroots“ športu, s ktorými sa denne stýka nespočetné množstvo športových horlivcov, nadšencov, detských trénerov v ich práci v mládežníckom športe po celom Slovensku.

 Prioritami nového tajomníka by mali byť, okrem optimalizácie financovania športu v smere „top-down“, čiže prerozdeľovanie štátnych zdrojov, ale aj takzvané financovanie športu v smere „bottom-up“, čiže z lokálnych zdrojov a rodičov v športových zárodkoch. Autor tohto článku preto víta vyjadrenia Ivana Husára v štúdiu TA3 dňa 27.03.2020, že veľkou prioritou jeho agendy na nadchádzajúce roky bude, okrem už spomínaných optimalizácií, aj projekt voľnočasových poukazov.

 Zároveň by chcel autor tohto článku navrhnúť niekoľko cieľov, ktoré by nové vedenie odboru pre šport na Ministerstve školstva mohlo adoptovať za svoje:

  1. Podpora horlivcov, nadšencov and učiteľov telesnej výchovy – v mnohých obciach a mestách sú to práve učitelia telesnej výchovy, mládežnícki tréneri rôznych športov, ktorí lákajú deti do svojich klubov, udržujú chod klubov z privátnych zdrojov a tak rozvíjajú svoj šport. Je potrebné, aby štát našiel spôsob ako týmto organizáciám pomôcť nielen finančne ale aj odborne, lebo šport sa bude rozvíjať len vtedy ak o neho bude záujem na tej najnižšej úrovni.

  1. Športové vzdelávanie – vytvoriť podmienky pre športové vzdelávanie, prístup k novým trendom v športovej metodike, ale aj v športovej výžive. Tieto záležitosti sú riadené prevažne zväzmi, ale je nutné aby štát našiel spôsob ako sa informácie a vzdelávanie sprístupniť nielen formou seminárov, účasť na ktorých môže byť relatívne nákladná a časovo náročná, ale aj vzdelávanie elektronickou formou by malo byť sprístupnené napríklad vo forme tzv. webinárov cez online platformy pod správou jednotlivých zväzov.

  1. Obnoviť mládežnícke súťaže – štát by mal podporiť obnovu sezónnych mládežníckych súťaží, ako aj majstrovstiev škôl a univerzít. Opäť správa súťaží a pretekov je zodpovednosťou jednotlivých zväzov, ale finančná podpora zo štátu, či už priama, alebo na základe optimalizácie zdrojov, by určite pomohla rozvoju týchto líg, či pretekov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj mládežníckeho športu na Slovensku, hlavne čo sa týka školských a univerzitných podujatí, na ktoré odbory Ministerstva školstva majú priamy dosah.

  1. Dostať šport na televízne obrazovky – je nevyhnutné aby sa šport vrátil na televízne obrazovky. Tento krok sám o sebe dokáže prilákať súkromné finančné zdroje a oživiť tak sponzoring športu na Slovensku. Nejde len o priame prenosy športových podujatí, ktoré samy o sebe sú lákavým prísunom finančných zdrojov prostredníctvom reklám, ale aj o športové televízne programy. Sú to práve televízne programy, ktoré vzdelávajú mládež a popularizujú šport. Vzhľadom na technologický vývoj štát by mal podporovať tvorbu digitálnych kanálov (napr. FutbalTV, SVFTV) a ich vysielanie. Šport by sa mal objavovať na našich obrazovkách nielen vo večerných správach, či priamych prenosoch, ale aj v pravidelnom vysielaní o športe, ktoré akosi vymizlo z televíznych obrazoviek.

  1. Učme sa od iných! – štát by sa mal pozrieť aj na spôsob akým do športu investujú iné krajiny s podobným rozpočtom, ako má Slovensko. Je nutné sa pozrieť na spôsob administratívy športu v krajinách ako sú Česká republika, Slovinsko, ale aj Srbsko. Je evidentné, že rozvoj športu v týchto krajinách sa zdá byť na vyššej úrovni na skrz športovými odvetviami, takže je logické predpokladať, že spomínané krajiny museli čeliť podobným problémom ako Slovensko. Spôsob ako sa s nimi vysporiadali môže byť adaptovateľný aj v našich podmienkach.

 Ivan Husár, v pozícií štátneho tajomníka pre šport je podľa autora tohto článku, správny človek na správnom mieste. Jeho skúsenosti zo športu, ciele a program, ako aj previazanosť Ministerstva školstva s Ministerstvom hospodárstva a záujem oboch ministrov o športovú problematiku, vytvárajú jedinečné podmienky na prebudenie slovenského športu z dlhoročnej letargie a úpadku.

 Autor článku by chcel preto zapriať novému štátnemu tajomníkovi pre šport veľa síl a motivácie do namáhavej, ale zato vďačnej práce a veľa úspechov v jeho snažení. 

Skryť Zatvoriť reklamu