Aké zákony porušujú tí ktorí odmietajú obslúžiť ľudí bez prekrytia dýchacích ciest?

Písmo: A- | A+

Aký zákon porušuje vodič autobusu ktorý odmietne zobrať osobu bez rúška, pracovník pošty ktorý odmietne obslúžiť klienta, predávajúci ktorý odmietne obslúžiť spotrebiteľa  bez prekrytia horných dychacich ciest...?

Vodič autobusu ktorý odmietne zobrať osobu bez prekrytia dychacich ciest porušuje zákon o cestnej doprave č. 56/2012 §11 (b) ktorý hovorí: "Prepravovať cestujúcich podľa tarify" (ďalej len " tarifná povinnosť") a vydať cestujúcemu cestovný lístok alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium. 
​​​​Takže musí byť cestujúcemu vydaný lístok a tiež je tam povinosť prepravovať cestujúcich podľa tarify a preto musí prepravca cestujúceho zaviesť na zástavku na ktorú má zakúpený lístok.​​​ Pre diaľkové autobusy (autobusy ktoré jazdia 250 kilometerov a viac) navyše platí: §13 (2) a) ak osobitný predpis neustanovuje inak cestujúci má právo na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok a miestenku až do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné.​​Takže v diaľkovej doprave podľa zákona nemôže vodič cestujúcich ani len vyrušovať pokiaľ na to nemá zákonný dôvod nie to ešte niekomu nepredať lístok alebo ho nezaviesť na zástavku na ktorú má zakúpený lístok. §16 Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov. (2) Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na jednu prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné. Časový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho vo vyznačenom časovom období platnosti cestovného lístka na opakované prepravy všetkými spojmi jednej autobusovej linky; v mestskom dopravnom systéme alebo v integrovanom dopravnom systéme aj viacerými alebo všetkými linkami dopravného systému. Takže aj tento paragraf oprávňuje cestujúceho na prepravu do zástavky na ktorú si cestujúci zakúpil lístok alebo na daný čas počas ktorého môže cestujúci cestovať. Samozrejme že existujú aj výnimky kedy dopravca cestujúceho zobrať nemusí alebo ho môže aj "vyhodiť" o nich hovorí §12 ktorý hovorí o oprávneniach dopravcu voči cestujúcich a tiež §14 ktorý hovorí o povinnostiach cestujúcich. 

​​​​​​Tieto paragrafy ale o žiadnom prekrývaní dýchacích ciest nehovoria! Takže z toho vyplýva že až cestujúci neporuší paragraf 12 alebo paragraf 14 tohto zákona tak ho prepravca či už chce alebo nechce musí zobrať a zaviesť na zástavku na ktorú má zakúpený lístok bez ohľadu na to či už niečo na svojej tvári má alebo nemá, pokiaľ nechce porušiť zákon. 

Aký zákon porušuje predávajúci

 vo vzťahu k

 spotrebitelovy

 ktorý si odmietol nasadiť respirátor, rúško a predávajúci ho preto odmietol obslúžiť...? Zákon č.250/2007 zákon o ochrane spotrebiteľa

 a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov. ​​​​​§4 Povinnosti predávajúceho: (2) Predávajúci nesmie a) ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu. Z

 tohto

 vyplýva že predavajúci nemôže spotrebiteľovy ukladať povinosti ktoré niesú zákonom alebo ústavou alebo iným právnym predpisom dané ako napríklad nariadením vlády. Takzvané opatrenie "prekrytia dýchacích ciest" ale nieje nariadením vlády, lebo je to len uznesenie vlády. Uznesenie vlády ale nieje všeobecne záväzný právny predpis na rozdiel od nariadenia vlády ktoré by ale muselo byť podľa ústavy podpísané predsedom vlády a muselo by byť vyhlásené spôsobom ktoré určuje zákon. Prekrývať dýchacie cesty rúškom, respirátorom neprikazuje ani Ústavný zákon č. 227 čl.5 (3) o núdzovom stave

ktorý hovorí ktoré ľudské práva môžu byť obmedzované počas núdzového stavu ktorý tu v súčasnosti už ani nieje. Tam sa ale o žiadnom prekrývaní dýchacích ciest nepíše. ​​​​​​Spotrebiteľom je každý kupujúci ktorý nakupuje pre seba a nie na účel podnikania. Nieje nutné niečo podpisovať. ​​​​​​

Ako je to na pošte

? Zákon č.324/2011 zákon o poštových službách

 §33 (1) a) adresát má právo na prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prebrať dodanú poštovú zásielku, určenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta. ​​​​​​b) prevzatie platby poukázanej na výplatu v hotovosti alebo na sprostredkovanie jej pripísania na bankový účet podľa poštového poukazu, a ak nemôže osobne prevziať platbu poukázanú na výplatu v hotovosti, určenie osoby, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta. ​​​​​Takže

neexistuje niečo také že si pracovníčka pošty si zmyslí že niekomu nedá balík alebo nevyplatí peniaze len preto že niekto nemá prekryté horné dýchacie cesty. Až také niečo spravý tak tým automaticky porušuje zákon.​​​​​

Svetová zdravotnícka organizácia vyškrtla ešte pred rokmi z definície pandémie morbiditu a mortalitu (chorobnosť a úmrtnosť). Z tohto dôvodu tu môžeme mať pandémiu každý rok lebo stačí keď bude pár tisíc nakazených na dvoch rôznych kontinentoch a môže byť vyhlásená pandémia. Covid19 ani nieje v zozname nebezpečných chorôb takže toto celé stojí aj tak len na vode aj keby opatrenia v zákone oporu mali čo ale nemajú.Niektorí kontrolóry nosenia rúšok, respirátorov hovoria že vedia že je to celé prekrývanie dýchacích ciest nezmysel ale že sa to musí dodržiavať lebo to vláda nariadila. Čím porušujú okrem iného aj Ústavu SR ktorá Čl. 13 (4) hovorí:​​​​ Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ. DRUHÁ HLAVA - ZÁKLANÉ PRÁVA A SLOBODY Tiež v tomto linku nájdete aj čl. 40 Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanový zákon. Takže každý má právo na ochranu zdravia. Niekto by mohol povedať že sa prekrývaním dýchacích ciest chráni zdravie společnosti a že keď to niekomu škodí tak si môže vybaviť papier u lekára. Lenže lekár dá papier len na základe diagnózy ktorú by nosenie rúšok mohlo zhoršiť. Takže pokiaľ je človek zdravý tak je nútený si prekrývaním dýchacích ciest škodiť svojmu zdraviu až pokiaľ si tým nosením rúšok nespôsobý zdravotný problém ktorý by spadal do kategórie na ktorú by lekár mohol udeliť výnimku. Niekto možno povie že mu to nosenie rúška neškodí to ale hovoria aj niektorí fajčiary o cigaretách že im to neškodí. Nosenie rúšok je niečo podobné ako keby každý musel pred vstupom do obchodu, na poštu, do autobusu vyfajčiť jednu cigaretu. Niekto s tou vyfajčenou cigaretou pred vstupom do obchodu by nemal žiadny problém a niekomu by to škodilo. Každý by tú jednu cigaretu ale musel fajčiť pokiaľ by už nemal vybranú diagnózu na ktorú by dostal od lekára potvrdenie že fajčiť nemusí, alebo by mu fajčenie už spôsobilo ochorenie na ktoré by mu lekár už mohol dať papier že fajčiť nemusí. Na záver budem citovať z ústavy Slovenskej republiky 

Čl. 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 

 

Skryť Zatvoriť reklamu