Blog č. 57- Vzdelávanie, školstvo a zelené investície

V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Konferencie o zelených investíciách, digitalizácii, vzdelávaní a školstve

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Blog o zachytení Európskej komisie na Slovensku

Konferencia o zelených investíciách, digitalizácii, vzdelávaní a školstve

 

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme Konferencie o zelených investíciách, digitalizácii, vzdelávaní a školstve. Inšpiráciou na tému mi bol webinár, ktorý bol odvysielaný dňa 30. novembra 2021 s hosťami predrečníkom Petrom Toremom, Vladimírom Bilčíkom, Marekom Drimalom ( vicerektor Univerzity Mateja Bela), Gerdom Wellerom, Vladimírom Šuchom a Alexandrou Bitušíkovou.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Predrečník ( Peter Torem):

o   Poďakoval slovenskej pobočke Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

o    Záverom je reagovať na nové trendy

o    Cieľom je informovať o dianí v Európskej únii

o    Univerzita Mateja Bela si buduje prestíž k verejnosti

o    Hlavným cieľom musí byť prepájanie verejnej a univerzitnej sféry

o    Vyspelé štáty majú priemysel, poľnohospodárstvo, životné prostredie ako 1 celok

o    Neustále zdôrazňuje kvalitu vzdelávania

 

Vladimír Bilčík

o    Táto konferencia súvisí s konferenciou o budúcnosti Európy

o    Impulzom pre konferenciu o budúcnosti Európy bol odchod Veľkej Británie z Európskej únie

Skryť Vypnúť reklamu

o    Sloboda prejavu, pohybu, prístupu k práci súvisí s činnosťou Európskych inštiutúcii

o    Táto konferencia o budúcnosti Európy začala na jar

o    Pridanou hodnotou konferencie sú občania

o    Občania sú plnou súčasťou konferencie, ale aj plnou súčasťou panelovej diskusie

o    K svetovému dianiu dominuje USA a Čína

o    Slovensko má najnižšiu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu

o    Podľa hosťa Európsky parlament je aj slovenský parlament

o    Veľkým problémom Európskej únie je boj s dezinformaciámi aj o pandémii

o    Sociálne siete budú dávať pozor na činnosť európskych inštitúcii

o    Veľmi veľa stredoškolákov chce študovať vysokú školu v zahraničí

Skryť Vypnúť reklamu

 

Gerd Weller

o    Európa priznáva klimatickú zmenu, chce eliminovať zvýšenie teploty o 1,5 stupňa

o    Produkcia elektrickej energie musí byť čistejšia a náhradená viac napríklad solárnou energiou

o    Musíme sa zamerať na elektrifikáciu železničných tratí

o    Väčšina budov sa postavila pred niekoľkými desiatkami rokov , číže zateplenie nemusí byť efektívne

o    Potrebujeme zmeniť  mestá na zelenšie

o    Musíme  sa pozrieť na spôsob ako vytvárame jedlo

o    My ako Európska únia nemôžeme realizovať projekty, musia ich osloviť iní ľudia

o    Rozpočet Európskej únie je vo výške 300-400 miliónov eur

o    Slovensko má problém čerpať investície

Skryť Vypnúť reklamu

o    Investičné potreby na Slovensku sú enormné

o    Je potrebné revitalizovať nemocnice a elektroautobusy

o    Hosť zdôraznil začiatok uskladnenia CO2

o    Musíme vytvoriť cirkulárnu ekonomiku

o    Musíme zrýchliť naše aktivity

 

 

Marek Drimal  ( vice-rektor Univerzity Mateja Bela)

o    Je potrebné prepojiť viaceré sektory

o    Problém sa netýka len štátnych autorít, ale aj verejnosti

o    Klimatická konferencia začala prepájať vedu a výskum s podnikateľskou sférou

o    Univerzita Mateja Bela bola prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá sa pripojila ku platforme s názvom Rest to Zero 

o    Globálna produkcia CO2 je na úrovni 25 %

o    Je plán dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050

o    Zásadným problémom sú financie

o    Podporuje sa bezpečnosť, diverzita a životné prostredie

o    Ďalším zdrojom sú štrukturálne fondy

o    Celkový finančný objem je vo výške 5 miliónov eur

o    Hlavným cieľom je zvyšovanie elektromobility

o    Čo sa týka vedy a techniky je oblasť zásadná

o    Na katedre majú odborníkov, ktorí sa venujú výskumu inváznych druhov

o    Budú diskutovať pri riadení krízových scenárov

o    Zásadný personálny  problém je v školstve a zdravotníctve

o    Čo sa týka krízového riadenia, tak má univerzita veľa aktivít

o    Hlavným cieľom je akreditácia študijných odborov

o    Hlavným projektov je obnova D4-R7

o    Základom je podpísanie rámcovej úverovej zmluvy

o    Keby sme dnes vypli produkciu CO2, tak by priemerná teplota vzduchu na Zemi ešte rástla niekoľko desaťročí

o    Preferuje elimináciu skleníkových plynov

o    Musíme robiť to čo môžeme

o    Sprievodným javom klimatickej zmeny je posun klimatickým pasiem

o    Mali by sme akceptovať invázny druh

o    Posun teploty o 2 stupne Celzia bude mať veľmi vážne následky

 

Vladimír Šucha

o    Oblasť vzdelávania nie je kompetencia Európskej únie, ale členských štátov

o    Ikonou Európskej únie čo sa týka vzdelávania je študentský výmenný pobyt ERASMUS

o    6 rokov trvalo kým sa ujal tento projekt

o    V roku 1987 bolo schválenie ERASMUSU

o    ERASMUS bol kľúčový pre trh

o    ERASMUS je najväčší vzdelávací projekt na svete

o    Krízy podľa hosťa zvýrazňujú problémy v spoločnosti

o    Ľudia sú veľmi hákliví na zmeny

o    Čo sa týka vysokoškolského prostredia chýba tvorivá činnosť

o    Nemôžeme mať samých chlapov- vedcov

o    Sú obrovské bariéry medzi bohatými a chudobnými. Chudobní ľudia často nemajú prístup ku vysokoškolskému vzdelaniu

o    Súčasne zameranie vysokoškolského vzdelávanie je na boj o talent

o    Je priestor na zlepšovanie

o    Kompetencie EÚ nemôžu byť na oblasť vzdelávania

o    V oblasti vzdelávania je potrebné rozhodovať na Slovensku

o    Nemali by sme byť izolovaní, ale mali by sme byť otvorení

o    Hodnota vzdelávania išla z 3. priečky na 11. priečku

o    Schopní a vzdelaní ľudia to majú ťažké

o    Nastupuje umelá inteligencia

o    Obrovskou výzvou bude zlepšiť psychickú schopnosť ľudí

o    Dôležitou požiadavkou pracovných pohovorov je schopnosť komunikácie a spolupráce

o    Páni Grohová, ktorá má tzv. Fínsku školu na Slovensku. Podľa nej najdôležitejším tréningom pre učiteľov je návšteva zahraničných škôl

o    Máme malú mobilitu medzi praxou a univerzitou

o    75 % učiteľov pozerá médiá, kde sú konšpiračné teórie

o    Tieto média prinášajú obrovskú nevražlivosť a útok na demokraciu

o    Jedna z najdôležitejších je výziev je rozvoj kritického myslenia u mladých ľudí, mladí ľudia nie sú schopní sa pýtať

o    Nástup umelej inteligencie môže spôsobiť úpadok liberálnej demokracie

o    úspech západných civilizácii môže byť zmarený

o    Zmeny, ktoré sú pred nami sú obrovské

o    Dosť sa veľa kritizuje slovenské školstvo, ale my Slováci sme boli priekopníkom olympiád na školách  

o    UNESCO usporiada súťaž s názvom Mládež ako výskumník

o    Mladí ľudia mali za úlohu zhodnotiť dopady pandémie

o    Hosť bol v paneli s dievčaťom z Číny a Haiti

o    Nie je dôležité, že problematika vzdelávania chýba v pláne obnove

o    Najväčšia časť európskych fondov pôjde do celoživotného vzdelávania  

 

 

Alexandra Birušíková

o    Zvýraznila tzv. Bolognský proces. Tento vzdelávací proces nebol príjmaný s nadšením, ale napriek tomu priniesol transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní

o    Zdôraznila potrebu spolupráce

o    Chce viac kolegov zo záhraníčia na vysokej škole

o    V oblasti rodovej rovnosti nie sme ani o milimeter vpred

o    Projekty od 1.1.2022 budú zamerané na plán rodovej rovnosti

o    Hostka by privítala zlepšenia akademického procesu

o    Mnohí si pod pojmom celoživotné vzdelávanie predstavujú Univerzitu 3. Veku

o    Univerzity sú konzervatívne inštitúcie, ktoré sa nezmenili

o    Máme malú mobilitu medzi praxou a univerzitou

o    Celoživotné vzdelávanie sa týka aj staršej generácie

o    Švédsky partner zapojil so súhlasom miestnych úradov ľudí do výskumu

o    Prestali sme rešpektovať výsledky vedy a výskumu počas pandémie

 

 

 

Marián Lukáč

Marián Lukáč

Bloger 
  • Počet článkov:  62
  •  | 
  • Páči sa:  34x

Som na vozíku po vysokej škole 1. stupňa venujem písaniu článkov v ekonomike, rád si vypočujem relácie v Slovenskom rozhlase a z nich robím blogy Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu