Ako volili slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku

Písmo: A- | A+

Bloger Samuel Zubo sa zamyslel vo svojom blogu nad tým, ako volili slovenskí občania zo zahraničia. Jeho odhad podpory pre koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu je však príliš konzervatívnyPS a Spolu dostali výrazne viac hlasov.

Keďže pán Zubo nemal presnejšie čísla, použil malú vzorku občanov bez trvalého pobytu na Slovensku, ktorí volili poštou, a ktorých hlasy skončili v špeciálnom okrsku "zahraničie." 

Štatistický úrad ale zverejnil veľmi bohaté dáta o tom, koľko obálok zo zahraničia bolo doručených do každého z vyše päťtisíc okrskov, a tiež aj koľko hlasov každá strana v každom orksku získala. Na základe týchto dát sa dá dosť presne vyrátať jednoduchou lineárnou regresiou, aký bol vyplyv jednej obálky na výsledok ktorejkoľvek politickej strany v danom okrsku.

Na základe tejto analýzy je s vyše 99 percentnou istou zrejmé, že PS a Spolu samy o sebe získali aspoň 35 až 40 percent hlasov zo zahraničia.

Ak by ste si chceli tento výsledok skontrolovať, alebo vyrátať výsledky pre ostatné strany, pripájam krátky kód v R.

Kód v R pre kontrolu

# hlasy pre strany zo Štatistického úradu

hlasyPreStrany = read.csv('https://volbysr.sk/files/csv/NRSR_2020_SK_tab03f.csv',sep='|')

# odovzdané obálky zo Štatistického úradu

odovzaneHlasyObalky = read.csv('https://volbysr.sk/files/csv/NRSR_2020_SK_tab02e.csv',sep='|')

# PS Spolu bola strana číslo 12

hlasyPrePSSPOLU = hlasyPreStrany[hlasyPreStrany$PS==12,]

# Spojené dáta pre regresiu

spojeneData=merge(hlasyPrePSSPOLU, odovzaneHlasyObalky, by=c('OBEC','OKRSOK'))

# Lineárny model a výsledky

model = lm(P_HL_PS~P_NOC, data=spojeneData)

summary(model)

Skryť Zatvoriť reklamu