Občania môžu požiadať Ústavný súd o posúdenie ústavnosti volieb

Písmo: A- | A+

Myslím, že iba málo občanov si je vedomých svojho práva obrátiť sa kolektívne na Ústavný súd, aby posúdil ústavnosť volieb v prípade, že majú pochybnosti o tom, že ich organizácia a priebeh napĺňajú duch Ústavy Slovenskej republiky. Napriek tomu, že dosiahnuť takéto preskúmanie nie je jednoduché—zákon vyžaduje, aby sa sťažovalo až 10 percent voličov—myslím, že mimoriadne okolnosti týchto volieb, ktoré sú poznačené hlbokým morálnym zlyhaním politických strán ako garantov ich organizácie, si vyžadujú podobne mimoriadne úsilie zo strany občanov na to, aby odňali organizáciu volieb politickým stranám a vymohli si do budúcnosti slobodnejšie voľby na občianskom základe.

Ako pomoc na zorganizovanie potrebnej skupiny voličov sme pred pár dňami dali dokopy stránku, na ktorej sa občania môžu pripojiť k existujúcej ústavnej sťažnosti, ktorou žiadame Ústavný súd o preskúmanie týchto volieb, pretože máme obavy, že voľby neboli dostatočne slobodné vo svojej príprave a takisto, že nebudú priame pri hlasovaní a rovné pri vyhlasovaní víťazov tak, ako to vyžaduje naša Ústava. Pripojiť k tejto občianskej sťažnosti sa dá celkom jednoducho tu vyplnením svojho mena a adresy na stránke, bez akýchkoľvek citlivých osobných údajov, a vaše pripojenie sa k sťažnosti sa vykoná okamžite cez elektronickú podateľňu Ústavného súdu.

Netvrdím, že občianska sťažnosť, ktorú si môžete prečítať tu, musí každým slovom a vetou hovoriť z duše každého občana. Nemožno jej však uprieť, že sa snaží komplexne poukázať na tie časti volebného zákona, ktoré v mnohých občanoch vyvolávajú pochybnosti o tom, či napĺňajú duch Ústavy. Na rozdiel od iných podobných iniciatív, ktoré sa rozbehli za zrušenie či odsunutie volieb, a ktoré nemajú jasného a kompetentného adresáta, my nežiadame nič viac, než je využitie nášho práva obrátiť sa na Ústavný súd, aby posúdil to, či zákon, podľa ktorého prístúpime v sobotu k urnám, zabezpečí naše základné politické práva. Takisto adresát našej sťažnosti, Ústavný súd, je jediný oprávnený vykonať nápravu, ak nájde nesúlad zákona s Ústavou v čo i len jedinom bode našej sťažnosti.

Ďakujem všetkým voličom, ktorí sa k sťažnosti už pripojili alebo zvažujú svoje pripojenie. V prípade, že aj vy máte svoje vlastné pochybnosti o tom, či náš volebný zákon je spravodlivý a ústavne v poriadku, odprúčam vám tiež pripojiť sa k našej sťažnosti, pretože len spoločným postupom vieme zabezbečiť to, aby sa nadchádzajúce voľby vykonali ústavne a čisto, a aby sme my, voliči, o nich nemuseli viac pochybovať.

Skryť Zatvoriť reklamu