„ Dedičstvo našich otcov zachovaj nám ó Pane ! “

Vážení spoluobčania, položili ste si už otázku, ako je to vlastne s naším územím, čo sa týka územnosprávneho zaradenia v zmysle platných právnych predpisov v SR a čo sa dá prípadne s týmto stavom robiť? Ako poslanec Národnej rady SR som sa nad tým vážne zamyslel a tu predkladám niekoľko úvah, faktov, ako sa vecí majú v súčasnosti. Takže poďme postupne :

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

 Podľa nášho najvyššieho zákona, ktorým je Ústava SR ( zákon č. 460/1992 Zb. v zn. p.) sa v hlave 4 ustanovuje územná samospráva. Základom územnej samosprávy je obec, ktorá je samostatný územný a správny celok SR, združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne, povinnosti a obmedzenia jej možno ukladať len zákonom. Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom alebo prostredníctvom orgánov obce. Na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy, ktorý zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví zákon. Toľko výňatok z Ústavy SR.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 Ako je teda v následných zákonoch, týkajúcich sa obcí, stanovená možnosť napríklad rozdelenia sa obce, ktorá je pre tú – ktorú miestnu časť veľmi aktuálna ? Aké sú stanovené podmienky? Odpoveď nachádzame v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), a to hlavne v §§ 2a resp. 11a, kde sa uvádza nasledovné:

 „ Obec sa môže rozdeliť, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriacich súvislý územný celok, najmenej 3000 obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami obce. Obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície od ktorých je závislá celá obec. “

SkryťVypnúť reklamu

 „ Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

a)zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.“

 „Výsledky miestneho referenda sú platné , ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.“

 Toľko teda reč paragrafov, ale poďme to rozmeniť do konkrétnej ľudskej reči.

De iure je rozdelenie obce možné, de facto nerealizovateľné. Prečo? Jednoducho preto, že v súčasnosti pri aplikácii týchto zákonných ustanovení pod obcou sa rozumie napríklad celé mesto, ktoré vzniklo zlúčením viacerých katastrálnych území. V súčasti pôvodné katastrálne územie ako také neexistuje t.j. nie je územnosprávnou jednotkou, nie je obcou. Teda prípadné referendum by sa muselo realizovať v celom meste a počet oprávnených voličov, ktorí by museli prísť (50 % zo všetkých ), aby bolo platné referendum. A z tohto počtu by muselo 50 % súhlasiť, aby sa daná miestna časť mohla odčleniť. Čistá utópia. To sa, samozrejme, nikdy nestane a teraz to berme všeobecne aj pre všetky ostatné miestne časti miest v SR, ktoré boli počas éry socializmu násilne pričlenené k týmto mestám (poväčšine okresným či krajským). Pritom predtým to boli samostatne fungujúce obce s vlastným katastrálnym územím, ktoré im ich predkovia často aj krvou vydobyli. Megalomanstvo socializmu sa teda takto podpísalo až do ich historického zániku. Takto je teda postavený zákon v našej slobodnej demokratickej slovenskej republike. Nenavádza našich občanov náhodou tento zákon pri riešení otázky odčlenenia sa k vzburám a rebéliám? Prečo? Jednoducho preto, lebo tá menšina voličov musí tak vyprovokovať tú väčšinu, aby ju jednoducho donútila prísť k referendu a aby tá povedala, tak už vás máme plné zuby, choďte preč! To chceme? Pýtame sa, prečo nemôžu mať naši občania právo na sebaurčenie, kde chcú žiť, vychovávať svoje deti ? Nechceme, aby ich učili byť hrdí na svoju rodnú hrudu ? Demokracia by nemala naprávať krivdy socializmu? Máme za to, že áno.

SkryťVypnúť reklamu

 No takto postavený zákon je účelový, nedemokratický, nespravodlivý a diskriminačný voči určitej skupine našich občanov.

 Ak si vezmeme analógiu referendových zákonov vo svete, tak vyššie uvedená veta, aký je náš zákon, platí stopercentne.

Dňa 18.9.2014 prebehlo referendum o možnom odtrhnutí sa Škótska od Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Pýtame sa : Referendum sa robilo v celom kráľovstve, alebo iba v nespokojnej časti v Škótsku? Samozrejme, že iba v Škótsku a Angličania to berú za samozrejmosť. Nie je náhodou kolíska demokracie pravé z týchto území ? Akú to teda máme demokraciu na Slovensku ?

SkryťVypnúť reklamu

 V roku 2006 neprebehlo náhodou referendum o možnom odčlenení sa Čiernej Hory od Srbska ? No prebehlo, ale znova sa robilo len na území nespokojnej Čiernej Hory a tieto výsledky boli rozhodujúce v ďalšom smerovaní krajiny. A bolo aj úspešné. Fungujú už samostatne. 

 Ak by naši predkovia v roku 1918 robili referendum o našom odčlenení sa v celom Uhorsku, tak v živote nevznikne Československá republika, a teda ani my. 

 Máme zato, že chceme mať na Slovensku demokraciu so všetkým, čo k tomu patrí aj v tejto otázke, a preto ako poslanec v NR SR som podal návrh novely zákona, v ktorej sa okrem iného uvádza aj, že miestne referendum sa pri rozdeľovaní obce musí konať len na historicky danom katastrálnom území, ktorého občania sú nespokojní s daným stavom vecí, nie v celej obci. Výsledok tohto referenda je potom, samozrejme, záväzný pre celú obec. Samozrejme, že aby táto zmena prešla, musí za ňu zahlasovať minimálne 76 poslancov zákonodarného orgánu SR - Národnej rady SR. Doteraz som tento návrh od posledných volieb (marec 2012) podal ako poslanec už trikrát ( pozn. pokiaľ Vám zákon neprejde, tak znova ho môžete podať až po polroku). Ako si ctia demokraciu a akú má podporu jednotlivých politických strán resp. poslancov ukazuje nasledovný prehľad :

1.podanie – hlasovanie dňa 31.5.2013 o 11,18 hod.

prítomných 129 poslancov

ZA – 30 poslancov - 11 poslancov OĽaNO + 2 poslanci KDH + 10 poslancov MOST-HÍD

 + 6 poslancov SaS + 1 poslanec nezaradený (Prochádzka)

 PROTI – 69 poslancov – 64 poslancov SMER SD + 5 posl. nezaradení (Droba, Krajcer,

 Chren, Kollár, Miškov) 

 ZDRŽALO SA – 30 poslancov – 6 poslancov SMER –SD + 1 poslanec OĽaNO + 10 

 poslancov KDH , 1 poslanec MOST – HÍD + 9 poslancov

 SDKÚ – DS + 3 poslanci nezaradení (Lipšic, Hlina, Žitňanská

 Jana)

 NEPRÍTOMNÍ – 21 poslancov – 13 poslancov SMER – SD + 3 poslanci OĽaNO + 1 

 poslanec KDH + 2 poslanci MOST-HÍD + 2 poslanci SDKÚ -DS

 Výsledok : návrh neprešiel do 2. čítania

2.podanie – hlasovanie dňa 7.2.2014 o 11,06 hod.

prítomných 129 poslancov

 ZA – 29 poslancov – 1 poslanec SMER – SD + 12 poslancov OĽaNO + 2 poslanci KDH

 + 9 poslancov MOST-HÍD + 1 poslanec SDKÚ - DS + 4 poslanci

 nezaradení (Galko, Ritomská, Nicholsonová, Osuský)

 PROTI – 21 poslancov – 16 poslancov SMER SD + 5 posl. nezaradení (Droba, Krajcer,

 Chren, Kollár, Miškov) 

 ZDRŽALO SA – 77 poslancov – 55 poslancov SMER –SD + 8 poslancov KDH 

 1 poslanec MOST – HÍD + 5 poslancov SDKÚ-DS

 + 8 poslanci nezaradení (Lipšic, Hlina, Žitňanská

 Jana, Beblavý, Žitňanská Lucia, Vašáryová, Sulík, Poliačik)

 NEPRÍTOMNÍ – 21 poslancov – 11 poslancov SMER – SD + 1 poslanec OĽaNO +3 

 poslanci KDH + 3 poslanci MOST-HÍD + 2 poslanci SDKÚ –DS

 + 1 posl. nezaradený (Mihál)

 NEHLASOVALO – 2 poslanci – nezaradený (Procházka) + 1 poslanec OĽaNO

 Výsledok : návrh neprešiel do 2. čítania

3.podanie – hlasovanie dňa 10.12.2014 o11,19 hod.

prítomných 143 poslancov

ZA – 33 poslancov - 1 poslanec SMER – SD + 11 poslancov OĽaNO + 15 poslancov KDH 

 + 6 poslancov nezaradených ( Novotný, Ritomská, Mikuš, Osuský,

 Hlina, Lipšic,Huba)

 PROTI – 3 poslanci – 2 poslancov SMER SD + 1 posl. nezaradený ( Krajcer ) 

 ZDRŽALO SA – 106 poslancov – 75 poslancov SMER –SD + 1 poslanec OĽaNO +

 13 poslancov MOST – HÍD + 17 poslancov nezaradení 

 (Beblavý, Frešo, Chren, Kollár, Mikloš, Droba, Galko, 

 Jurzyca, Vášaryová, Kaník, Miškov, Pfundtner, Fedor,

 Kiššová, Mihál, Nicholsonová, Poliačik)

 NEPRÍTOMNÍ – 7 poslancov – 5poslancov SMER – SD + 1 poslanec OĽaNO + 1 

 poslanec nezaradený ( Dzurinda)

 NEHLASOVALO – 1 poslanec – 1 nezaradený ( Mikuš) 

 Výsledok : návrh neprešiel do 2. čítania

Aj napriek tomu, že zákon doteraz neprešiel, znovu bude podaný o polrok, pretože problém nie je vyriešený. Zároveň si občania môžete urobiť obraz, že komu ide o vec a komu len o politiku, bez reálneho výsledku pre občanov. Oslovený bol a ešte aj bude ZMOS ( Združenie miest a obcí Slovenska ) ako hlavný garant územnej samosprávy a samostatne aj starostovia, aby sa k filozofii zákona vyjadrili.

 Záverom chceme uviesť, že novelou zákona nechceme, aby dochádzalo k triešteniu sa obcí na mini celky. Sme za dodržanie litery zákona, čo sa týka počtu obyvateľov a ďalších, no referendum po splnení týchto podmienok sa musí týkať len voličov v nespokojnej miestnej časti terajšej (veľkej ) obce. 

Veríme, že spoločným úsilím a pevnou vôľou v spravodlivé nastavenie podmienok prekonáme všetky problémy týkajúce sa tohto problému.

Martin Fecko

Martin Fecko

Bloger 
  • Počet článkov:  19
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Žime tak, aby bolo i chleba i neba. To je moje heslo v živote aj v politike. Aj preto som poslancom Národnej rady (za OĽaNO) . Aby som dvihol hlas proti krivde a nespravodlivosti, ktorá sa v našej republike pácha na obyčajných ľuďoch. Aby to neboli z mojej strany len silácke reči tam niekde pri pive, ale v reále. Chcem sa svojím dvom deťom pozrieť jedného dňa priamo do očí. S vedomím, že som urobil všetko preto, aby raz keď ukončia školy a budú sa mať zapojiť do života, nemuseli sa odsťahovať zo Slovenska, lebo tu prácu nenájdu. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
SkryťZatvoriť reklamu