Robert Fico a jeho 2 tváre... DNES: "Povinné očkovanie je nechutný fašistický nápad". Čo myslíte, čo "hovoril" SMER v roku 2014?

Prvá vláda R.Fica prijala vyhlášku o povinnom očkovaní, jeho jednofarebná vláda ho v 2014 obhajovala na Ústavnom súde.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)

Slovensko má najhoršiu covidovú situáciu na svete. Premiér Eduard Heger chce preto navrhnúť povinné očkovanie pre niektoré skupiny obyvateľov a podľa vlastných slov čaká už len na vyjadrenie právnikov.

Čo na to povedal Robert FICO? "POVINNÉ OČKOVANIE JE NECHUTNÝ FAŠISTICKÝ NÁPAD"

Za prvej vlády Roberta Fica bola v roku 2008 prijatá vyhláška 585/2008 Z. z (z 10. decembra 2008), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. V § 7 tejto vyhlášky zaviedli okrem iného napr. povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz a v bode (5) povinné očkovanie proti chrípke vybranej skupine, konkrétne povinne sa očkujú osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Takže podľa vyhlášky prijatej prvou Ficovou vládou bolo OK začať povinne očkovať vybranú skupinu (osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb) proti chrípke (s vakcínami, ktorých podľa Úradu verejného zdravotníctva SR ochranný účinok trvá šesť mesiacov, pričom vakcíny ochránia pred vírusmi chrípky, ktorých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke len pre danú sezónu).

V decembri roku 2014 za jednofarebnej vlády SMERu vrcholil na ústavnom súde spor o povinnom očkovaní. Predmetom sporu bola práve táto vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.  Ústavný súd Slovenskej republiky riešil, či táto právna úprava a povinné očkovanie z nej vyplývajúce neporušuje základné občianske práva garantované ústavou.

SkryťVypnúť reklamu

V náleze sp. zn. PL. ÚS 10/2013 z 10. decembra 2014 Ústavný súd pripomenul, že právny poriadok Slovenskej republiky chráni ľudský život ako kľúčovú hodnotu právneho štátu (porov. nález Ústavného súdu PL. ÚS 12/01 zo 4. decembra 2007). Štát má pozitívny záväzok prijať príslušné kroky na ochranu života osôb, ktoré sa nachádzajú v jeho jurisdikcii. V spomínanom náleze Ústavného súdu SR sa dokonca píše:

Preskúmavajúc právnu reguláciu povinného očkovania s čl. 15 ústavy, dostávame sa do oblasti verejného zdravotníctva, respektíve medicíny, a v tomto smere pozitívnemu záväzku štátu povinnosti chrániť život – tak z pozície vzťahu štátu k občanovi, ako aj vo vzťahoch občana k občanovi

Ústavný súd rozhodol, že povinné očkovanie nie je zásahom do občianskych práv a slobôd občanov SR a je v súlade s ústavou.

Čo je však dôležitejšie? Strana SMER mala vtedy v Národnej rade 85 poslancov a mala jednofarebnú vládu...

a Ústavný súd pred rozhodnutím vyzval aj Národnú radu, aby sa vyjadrila. Národná rada SR, v ktorej strana SMER mala väčšinu vo svojom stanovisku vtedy obhajovala povinné očkovanie a poukazovala aj na medzinárodné právne dokumenty - Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd či Európsku sociálnu chartu.

SkryťVypnúť reklamu

Národná rada vo svojom stanovisku poukazovala napr. na článok 13 ústavy, ktorý pripúšťa obmedzenie základných práv a slobôd: "A to vzhľadom na ustanovený cieľ. V danom prípade je tento cieľ vyjadrený znením v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam."  

Národná rada vtedy vo svojom stanovisku (č. PREDS-540/2013) uviedla:

Národná rada považuje napadnuté ustanovenie § 51 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia za ustanovenie, ktoré „jednoznačne (a nepochybne) ukladá povinnosť fyzickej osobe podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam... povinnému očkovaniu."

"Rozsah očkovania ani vek, kedy sa má vykonať, ktoré sú v napadnutom ustanovení § 6 vyhlášky iba spresnením úpravy (podrobnejšou úpravou postupu pri povinnom očkovaní)“ nemajú podľa vtedajšej Národnej rady vplyv na uvedenú zákonom ustanovenú povinnosť.

Čo sa týka naznačeného zásahu napadnutých ustanovení do základných práv a slobôd, národná rada zastáva stanovisko, podľa ktorého «čl. 13 ods. 4 ústavy pripúšťa obmedzenie základných práv a slobôd, a to vzhľadom na ustanovený cieľ. V danom prípade je tento cieľ vyjadrený znením „v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam“, ktoré možno zahrnúť do „prevencie ochorení“ podľa § 2 ods. 1 písm. h)» zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

SkryťVypnúť reklamu

Vzhľadom na uvedené bola Národná rada v zložení 85 poslancov strany SMER toho názoru, že napadnuté ustanovenia zákona na Ústavnom súde o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (vrátane povinného očkovania) aj vyhlášky upravujúcej prevenciu a kontrolu prenosných ochorení sú v súlade s označenými článkami ústavy a je potrebné ich ponechať v platnosti.

Aké stanovisko dala vtedy ústavnému súdu "jednofarebná" vláda SR pod vedením Roberta Fica?

Vláda Slovenskej republiky ako vedľajší účastník, zastúpený ministerstvom spravodlivosti, sa v stanovisku č. 39013/2013/21 plne priklonila k stanovisku ministerky zdravotníctva č. Z42002-2013-OL. A aké bolo stanovisko ministerky zdravotníctva, nominantky strany SMER? Ministerstvo zdravotníctva v stanovisku č. Z42002-2013-OL zo 16. septembra 2013 vyslovilo názor, podľa ktorého

«povinné očkovanie proti prenosným ochoreniam patrí k najvýznamnejším protiepidemickým opatreniam v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj odborníci z oblasti epidemiológie a infektológie, jednoznačne zastávajú názor, že je absolútnou nevyhnutnosťou povinné očkovanie zachovať. Len zachovaním povinného očkovania sa dá predísť epidémiám, ktoré by mali za následok ohrozenie verejného zdravia, ktorého ochrana je komplexne upravená v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je celý zameraný na ochranu zdravia.

Robert FICO vo svojom vyjadrení k možnému povinnému očkovaniu v roku 2021 ešte pokračoval:

Je už za všetkými čiarami protiústavnosti a ani by nefungovalo, pretože krajiny takmer so 100-percentnou zaočkovanosťou majú dnes rovnaké problémy v nemocniciach ako Slovensko, len s tým rozdielom, že skoro všetci hospitalizovaní sú zaočkovaní

Aká je pravda?

Obrázok blogu

V krajinách, kde majú vysokú zaočkovanosť majú možno vysoké prírastky občanov s COVIDom, ale prosím pozrite si graf hospitalizácii v prepočte na 1 milión obyvateľov. Majú významne nižšie počty hospitalizovaných.

Čo viac k tomu dodať? Snáď len otázku na zamyslenie...

Prečo Robert Fico a jeho strana za svojich vlád povinné očkovanie, vrátane očkovania vybranej skupiny proti chrípke (ktoré jeho prvá vláda zaviedla), obhajovali a teraz tvrdí, že by to bolo za "všetkými čiarami protiústavnosti" a dokonca, že je to "nechutný fašistický nápad"?

OZ STOP - zelená : - udržateľnosť, príroda, ľudia, život ...Slovensko...

Zelenespravy.sk - vieme, kto ma rád prírodu...

demokrat.sk - časopis bez cenzúry

Zdroje k článku:

Nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 10/2013 z 10. decembra 2014, Stanovisko národnej rady (č. PREDS-540/2013), https://zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-585/2008, https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3274:uitone-otazky-a-odpovede-o-chripke&catid=126:chripka&Itemid=112

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  64
  •  | 
  • Páči sa:  495x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

66 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

739 článkov
SkryťZatvoriť reklamu