Štrajkujúci minister ide čeliť štrajku ktorý sám vyvolal?

Pomoc malým? Skutočne? Rozhorela sa vatra nespokojnosti, lenže najskôr to bol plamienok, potom ohník a až neskôr vatra.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (11)

Všetko to začalo vyhlásením ministra pôdohospodárstva. Nečakaným, nepripraveným. Pôvodne to mala byť tlačovka o bombastických zisteniach protikorupčného oddelenia, no lenže tie zas tak bombastické neboli a pravda je taká, že projekt "potravinového katalógu" dlhodobo kritizuje poslanec Linhart, vrátane podania trestného oznámenia už minulý rok. Takže zámer prihriať si polievočku nevyšiel, bolo treba zaujať médiá niečím iným. Vtedy sa pred kamery postavil pán minister a bez váhania oznámil, že "našiel" 30 mil Eur ktorý rozdelí malým farmárom cez redistributívnu platbu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dobre si prosím zapamätajte sumu 30 mil. Je veľmi dôležitá.

Presne sa dalo očakávať, čo sa stane. Najväčšia stavovská organizácia SPPK sa okamžite ozvala a vyjadrila svoj nesúhlas. Presne podľa plánu. Okamžite vznikol umelo vyvolaný spor veľkí vs malí a cielene rozdelil spoločnosť. Malí farmári (rozumej s malou výmerou pôdy) dostali od ministra prísľub peňazí, veľkým sa samozrejme nepáčilo, že to majú zaplatiť a bol spor na svete. Demagógia presne podľa učebnice. Celý spor sa preniesol do roviny spravodlivých malých a nespravodlivých veľkých. Čo viac si môže želať minister, ktorý potrebuje prekryť svoju nečinnosť a nekompetentnosť. Opustil bojisko ako zbabelec a celý týždeň neodpovedal na otázky, ako sa k danej sume dopočítal, odkiaľ ju chce zdrojovať a hlavne, nezodpovedal najdôležitejšiu otázku, čo tým vlastne chcel dosiahnuť.

SkryťVypnúť reklamu

SPPK vyjednávala a vyjednávala a nič nevyjednala. Dosť ťažko sa vyjednáva ak druhá strana nepríde. Tak sa posadili pred kamery a hybaj, oznámili že idú traktory do ulíc. To už ale rozbehlo úplne všetkých a pán minister sa teda odhodlal, že predsa len asi ide predstaviť rezortu, ako to celé vlastne myslel. Zvolal online konferenciu a už sa diskutovalo. Lenže už o sume 64 mil. Eur. Opäť si to číslo zapamätajte, je totiž dvojnásobné oproti tomu, čo vyhlásil na tlačovke týždeň predtým. Na jednoduchú otázku odkiaľ teda ide zobrať peniaze odpovedal záhadnejšie ako veštecká skupina v Delfách. Čosi začal hovoriť o Next generations, to sú ale projektové podpory, ktoré sú spolufinancované štátom a potom sa sám zamotal. Korunku tomu dal v diskusnej relácii TA3 keď oznámil, že tých 64 mil bude vlastne z rozpočtu SR zo sumy celého spolufinancovania. No ale spolufinancuje sa výlučne druhý pilier a pán minister teda de facto ochudobnil 2 pilier a pritom oznámil, že každý, kto tvrdí, že tento nezmysel financuje z 2 piliera tak vraj klame. Toto je skutočne logická hádanka hodná úvahy.

SkryťVypnúť reklamu

A teraz fakty. Nariadenie EK, ktoré určuje podmienky priamych platieb, umožňuje vznik tzv. redistributívnej platby. Ale na rozdiel od pána ministra hovorí úplne jasne :

  • Členské štáty sa môžu do 1. augusta ktoréhokoľvek príslušného roku rozhodnúť, že od nasledujúceho roku poskytnú ročnú platbu poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu základných platieb v rámci režimu jednotnej platby na plochu uvedeného v kapitole 1 oddiele 4 (ďalej len„redistributívna platba“).

  • Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, znižovanie platieb v súlade s článkom 11, lineárne zníženia uvedené v článku 7 tohto nariadenia a uplatňovanie článku 63 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, sa redistributívna platba poskytuje ročne potom, ako poľnohospodár aktivuje platobné nároky, alebo v členských štátoch uplatňujúcich článok 36 tohto nariadenia potom, ako nahlási hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu.

  • Redistributívnu platbu vypočítajú členské štáty každý rok vynásobením čísla, ktoré stanoví členský štát a ktoré nepresiahne 65 % vnútroštátnej alebo regionálnej priemernej platby na hektár

  • Za predpokladu, že sa dodržia maximálne limity stanovené v odseku 4, členské štáty môžu na vnútroštátnej úrovni zaviesť odstupňovanie počtu hektárov stanoveného v súlade s uvedeným odsekom, ktoré sa uplatňuje na všetkých poľnohospodárov rovnako.

Celá argumentačná vojna ministra je postavená na vode a pôsobí skutočne smiešne.

  • Treba si pozrieť okolité krajiny a pokiaľ napr. Poliaci, krajina ktorá roky leje obrovské peniaze do pôdohospodárstva a stala sa európskym tigrom v potravinárstve, poskytuje už roky redistributívnu platbu vo výške 30 - 60 Eur na ha pôdy, ale jednoznačne odstupňovanú podľa počtu ha, zrejme tvrdiť, že to Brusel nedovolí je jednoducho klamstvo a amatérsky pokus zvaliť vinu za nepripravenosť celého projektu na Brusel.

  • Na Slovensku bude stanovená platba na plochu vo výške 117 Eur/ha pre rok 2021. To jednoznačne vyhlásil pán minister v relácii na TA3 a zároveň niekoľko krát zopakoval, že redistributívna platba bude 157 Eur/ha na prvých 28 ha. Ak základná podmienka pre uplatnenie redistributívnej platby je jej horná výška max 65% zo základnej platby, musel by to byť skutočne matematický génius, ktorý dokáže tvrdiť, že 65% zo 117 = 157. V skutočnosti to môže byť max 76 Eur/ha. Tvrdiť niečo iné je ukážka absolútnej neznalosti práva EÚ a podotýkam, toto nie sú naše peniaze, toto sú peniaze z 1 piliera, čiže platené priamo z rozpočtu EÚ a podliehajú pravidlám EÚ.

Čo je ale potrebné pochváliť je skutočnosť, že si pán minister po 11 mesiacoch konečne uvedomil a všimol aj to, že je tu Covid a že on, ako rezortný šéf, v skutočnosti rezortu neposkytol žiadnu pomoc. Teda poskytol. Svojou prítomnosťou. Na viac nebol čas a pokúsil sa presvedčiť divákov, že krajina je vo vojne a je ohrozená výroba potravín. A vo vojne sa vraj prijímajú vojnové opatrenia. Nuž ale nie je to úplne tak.

SkryťVypnúť reklamu

Aktuálne horí spor medzi SaS a Za ľudí o tzv stratenú 1 mld Eur. Nejdem sa tým zaoberať, ale myslím, že to pani ministerka Remišová popísala presne. Rezortní šéfovia mohli do 31.12.2020 presunúť všetky prostriedky z rôznych štrukturálnych fondov do spoločného sociálneho fondu a ten následne prerozdeliť s jediným účelom - Covid pomoc. Všetci ministri, vrátane toho nášho to odmietli s tým, že nemajú žiadne prostriedky, ktorých čerpanie by bolo ohrozené. Prosím, opäť si zapamätajte tento fakt.

Dostali sme sa do situácie, kedy minister Mičovský nepochopiteľne zrazu tvrdí, že prostriedky z fondu Next generation sú v čerpaní ohrozené a preto ich ide de facto rozdať cez redistributívnu platbu. Sníva sa mi? Nie. Okrem toho, že nevypísal žiadnu výzvu na tento fond, je v ňom len cca 40 mil Eur a dovolí si vo februári tvrdiť, že do konca roku určite nevyčerpá nič, tak toto už je skutočne na udelenie Nobelovej ceny za demagógiu. Mne to skôr príde ako skutočne úbohý pokus presvedčiť všetkých, že v záujme vyššieho cieľa tzv. pomoci počas Covidu je dovolené porušiť absolútne všetky pravidlá a peniaze vyhodiť oknom. 

Malé intermezzo. EK nebude proti zavedeniu redistributívnej platby. To je naša vec, ale určite nepovolí jej nominálnu výšku viac ako 65% zo základnej platby na plochu. Takže maximálna mimoriadna pomoc, ktorú dostane každý poľnohospodár na Slovenku predstavuje 28(ha) * 76 Eur = 2 128 Eur bez ohľadu na to, či v skutočnosti existuje, či produkuje, či nie. Ak si zoberieme skutočný počet podnikateľov v rezorte, predstavuje toto číslo 25 650 podnikov, čiže možných príjemcov platby. Ak vynásobíme toto číslo, pochopíme, že Slovensko jednoducho nedokáže vyplatiť viac na redistributívnu platbu ako 56 mil. Eur. Jedine, že by narástol počet žiadateľov o viac ako 3 500 alebo by sa musela zvýšiť základná platba na ha na 132 Eur/ha na rok 2021. Je však absolútne isté, že EU nepovolí presun týchto prostriedkov z projektových (viazaných) platieb na neprojektové (neadresné a neviazané) platby hlavne ak táto možnosť legálne bola podporovaná do 31.12.2020. Ak by však pán minister v minulosti (teda do 31.12.2020) presunul zo všetkých fondov ktoré spravuje čiastku, ktorú predpokladá že nevyčerpá a nech by to bolo rovnakých 64 mil. Eur do EU sociálneho fondu, mohol by svojím obľúbením "helikoptérovým" spôsobom pomôcť každému jednému z 26 650 subjektov rovnakou sumou 2 400 Eur ako Covid pomoc a úplne legálne a bez nutnosti týchto nácvikov. Lenže sa zobudil neskoro, ako vždy a svojim absolútne nevykonateľným sľubom zariadil, že dnes sám stojí medzi dvoma nabitými delami a niet cesty úniku.

Z jednej strany budú stáť organizácie, ktoré si neželajú takéto amatérstvo a neistotu, lebo ich podnikanie je ohrozené. Pochopiteľne. Budú požadovať zrušenie akéhokoľvek nepremysleného a neefektívneho prelievania peňazí aj napriek tomu, že celé toto opatrenie je v skutočnosti reálne nevykonateľné. Na druhej strane budú malí poľnohospodári, ktorí dostali prísľub mimoriadnej injekcie vo forme pomoci. Pomoci, ktorá mohla legálne prísť minulý rok, ale neprišla. Lenže on im ju už verejne sľúbil a sľuby sa musia plniť, ak nie, sú to rozprávky. Predpokladám, že SPPK štrajkovú pohotovosť nezruší a predpokladám, že ju zároveň vyhlásia aj organizácie zastupujúce "menších" a rodinných poľnohospodárov. Nech urobí čokoľvek, vždy tu bude vysoká hrozba štrajku.

Sám som zvedavý ako z tohto chce pán minister vykľučkovať a pri jeho zdatnom rétorickom umení ho iste napadne milión dôvodov pre svoje nepremyslené konanie. Ja to skôr vidím na hodenie uteráku do ringu, ale nechcem zbytočne predbiehať.

Názor si nakoniec urobte sami. Celá diskusia na TA3 tu : https://www.ta3.com/clanok/1202834/minister-pod-tlakom-vidieka-spor-o-verejne-obstaravanie.html

Martin Ondráš

Martin Ondráš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  204
  •  | 
  • Páči sa:  200x

Viac ako 20 rokov sa aktívne venujem potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a potravinovému právu. Nie len na úrovni SR, ale aj v rámci krajín V4. Som presvedčený, že spotrebiteľ má byť informovaný a nie klamaný. Zoznam autorových rubrík:  SpoločnosťSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

284 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

739 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu