Toto je skutočný dôvod všetkého zla a rozprávky bokom!

A položme si jedinú otázku. Prečo sa situácia za rok nezmenila? Nedá sa? Nechce sa? Nevieme? Na akúkoľvek otázku dostávame odpoveď, nebojte sa možno budúci rok

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Asi je skutočne čas si prestať klamať. Pôdohospodárstvo môže byť ziskové, môže byť čestné, transparentné, efektívne a dokonca, môže byť bez zásadných problémov. Viac ako 90% obrábanej pôdy sa obrába na základe nájomného vzťahu a len 10% subjektov v celom pôdohospodárstve obrábajú pôdu, ktorú majú vo vlastníctve. Riešiť dnes vlastníctvo pôdy je iba ďalšia ukážka toho, ako veľmi nechceme vidieť problém. Vytváraním "zástupných" problémov, strašením o tom, že tu niekto ide skupovať pôdu? Prečo sa to deje? Lebo treba pozornosť "neodbornej" širokej verejnosti upriamiť niekam, kde nebude vidno tú absolútnu neschopnosť navrhnúť akýkoľvek, aj najmenší krok k lepšiemu. Ak by totiž niekto pôdu skúpiť chcel, už dávno ju má skúpenú a ani najväčší "žraloci" v rezorte nepodnikajú na vlastnej, ale v zásade na prenajatej pôde.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skúsim dnes tento skutočne "jedinečný" zákon nie len v EÚ, ale dovolím si tvrdiť aj vo svete priblížiť tak, aby tomu dokázali porozumieť aj absolútny laici. Preto vopred upozorňujem všetkých mojich obľúbených kritikov, že budem veci úmyselne zjednodušovať a pokúsim sa ich povedať zrozumiteľne.

.Na Slovensku je výmera poľnohospodárskej pôdy 1,8 mil ha a obrábateľnej pôdy, ktorá bola užívaná v čase nášho prístupu do EÚ, vo výmere 1,4 mil ha pôdy. Problematiku spôsobuje nie len samotné § znenie, ale aj skutočnosť, že Slovensko dlhodobo využíva zjednodušený model dotačnej politiky tzv. SAPS, čiže jednotnú platbu na plochu. NKU, Útvar hodnoty za peniaze, ale aj OLAF jednoznačne identifikujú fakt, že na vyplácanie dotácií nemáme nastavený transparentný systéme a aktuálne legislatívne prostredie umožňuje žiadať a následne čerpať dotačné prostriedky aj bez právneho titulu k pôde.

SkryťVypnúť reklamu

V tejto jedinej vete je totiž popísaná a celému rezortu roky dobre známa poučka a návod k podvodom. V poľnohospodárskom rezorte sa rozdeľuje ročne cca 400 mil Eur iba na SAPS platby, čiže platba na NAHLÁSENÚ výmeru. Dobre počujete. Bez ohľadu na to, či ste vlastník, nemusíte mať dokonca ani nájomnú zmluvu, jednoducho nahlásite, čiže deklarujete "čestným" prehlásením, že pôdu užívate a potom už len "tíško" čakáte, či ju nenahlási aj niekto iný. Ak nie, máte vyhrané. Ak áno, vznikne spor a tzv. križovanie. Do podvedomia je potrebné založiť prvú, veľmi dôležitú skutočnosť. Naše legislatívne prostredie (zákony SR a nie EÚ ako sa tu kopa ľudí snaží povedať) je nastavené zle a netransparentne a umožňuje podvody. Čo je úlohou každého "transparentného" ministra? No nastaviť jasné, čisté a zákonné prostredie. Čo už počúvame rok? Presne tak, nebojte sa, máme to v pláne "budúci" rok.

SkryťVypnúť reklamu

Nájomná zmluva vzniká medzi niekým, kto pôdu vlastní (alebo v prípade SPF spravuje) a niekým komu ju prenajme, aby ju za odplatu užíval. Presne tak isto, ako si v auto požičovni môžete prenajať automobil. Áno, viem, že pôda nie je auto a súhlasím, je to národné dedičstvo, ale z pohľadu vzniku nájomnej zmluvy je to úplne identické. No a na našom krásnom Slovensku upravuje jeden špeciálny zákon práve podmienky prenájmu pôdohospodárskej pôdy. Nebudem sa dnes venovať všetkým abnormalitám, ostanem pri základoch.

  • Prvý zásadný problém – Vznik nájomného vzťahu a výpoveď zmluvy

​Auto požičovňa - Auto si môžete prenajať KEDYKOĽVEK na AKÚKOĽVEK dobu a vrátite ho po uplynutí dohodnutej doby. Ak to neurobíte, jedná sa o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci. Za auto platíte nájomné, musíte tankovať, dopĺňať vodu do ostrekovačov, fúkať pneumatiky a úprimne, auto požičovňu nezaujíma, či sneží, či prší, či ste chorí a nemohli ste jazdiť, nájomné jednoducho platíte. Ak nezaplatíte, jedná sa o trestný čin nezákonného obohatenia sa. Veľmi jednoduché. Nezaplatíte, auto Vám okamžite odoberú. A nikto sa nečuduje a ani nebije. Jednoduché, pri aute

SkryťVypnúť reklamu

Zákon 504 - Zmluvu môžete uzavrieť KEDYKOĽVEK na AKÚKOĽVEK dobu. Vypovedať zmluvu môžete len jeden deň v roku a to k prvému Novembru. Inak je výpoveď neplatná a výpovedná doba je JEDEN ROK od doručenia výpovede. Problém je ale v tom, že ako vlastník, musíte nie len že presne trafiť čas výpovede, ale Vy navyše MUSÍTE preukázateľne požiadať o vydanie pôdy. Všade vo svete zákon nepripúšťa, že sa na pôde hospodári len tak a úprimne, nikde na svete by si normálny človek nedovolil siahnuť na cudzí majetok. Náš zákon 504 to však nie len že povoľuje, on to v pohode legalizuje. 

  • Druhý zásadný problém - nájomné

Nájomné poznáme regulované štátom a trhové, ktoré sa riadi jednoznačne ponukou a dopytom. Na Slovensku vznikol fantastický, ale doteraz nevysvetlený fenomén "obvyklého" nájomného a v zákone 504 bol dotiahnutý do geniality. To však nie je zásadný problém aj keď som zástanca teórie, že nájomné za poľnohospodársku pôdu má vychádzať z jej produkčného potenciálu a bonity. Zároveň som presvedčený, že nájomné by malo klesať priamo úmerne iba ak nájomca zvýši bonitu a základné vlastnosti pôdy a ten pokles nájomného by mal vlastníkovi jednoznačne nahradiť štát. Za auto nájomné platíte od prvej sekundy čo preberiete kľúče a prestávate platiť v sekunde, ako ho odovzdáte do požičovne, čiže majiteľovi. Priebežne tankujete a o auto sa bežne staráte. Lenže naši "rádcové" si povedali, prečo by sme mali platiť niekomu za pôdu, veď na ňu poberáme dotácie, produkujeme, produkciu predáme. Hádam nám nebude kaziť biznis nejaký vlastník pôdy, ktorých je milión. Tak si zaviedli do zákona 504 divotvorné výnimky. Pár ich odcitujem.

Ak : 

  • nájomca nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné - § 5

  • úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného - § 5

  • nemohol nájomca dosiahnuť žiaden výnos z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych pomerov sa podstatne zvýšili náklady na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku alebo sa podstatne znížila ich hodnota, má právo na odpustenie alebo na primeranú zľavu z nájomného - § 11 (1)

  • bola znížená intenzita využitia pozemku, má nájomca právo požadovať primerané zníženie nájomného - § 11 (2)

Tak teraz si predstavte. Som vlastník pozemkov na Liptove (zdedil som) a žijem v Dunajskej Strede. Mám uzatvorenú nájomnú zmluvu a čakám nájomné. Nejak zbytočne. Ak totiž nájomca z vlastnej vôle nezasial, lebo nestihol, nedosiahol žiaden zisk - nemusí platiť nájomné. Ak nájomca zasial niečo, čo nikto nechce, nemusí platiť nájomné. Ak zákonodarca príjme hlúpy zákon a podstatne zmení hospodárske pomery, čoho sme už rok svedkom, nemusí platiť nájomné. Ak na svetových trhoch klesne cena komodít, nemusí platiť nájomné. Položím len dve otázky. Ako si to mám ja zistiť a čo ma je vlastne po tom? Ak nedokáže na mojej pôde hospodáriť, nech nehospodári a nech to skúsi niekto iný. Lenže to by sme neboli na Slovensku. Problém je niekde inde. Zmluva sa totiž "prednostne" uzatvára a predlžuje vždy, ak si nájomca plní povinnosti. A aké povinnosti voči mne v skutočnosti má? Neničiť mi pôdu, ale na to tu je UKSUP, PPA a MPaRV aby to odkontrolovalo a má mi platiť nájomné. Všade vo svete je NEPLATENIE nájomného dôvod na okamžité zrušenie zmluvy (nie ročná výpoveď k 1.11.) a bodka. Vlastne sa dostávam (ja ako vlastník) do pozície plnej ťarchy za ekonomické správanie sa nájomcu, nemám možnosti si to odkontrolovať, ale musím to hospodársky znášať. Iba ja a v plnej miere. Inak len jedna malá poznámka. Nemám žiadnu legálnu možnosť dozvedieť sa účtovné detaily nájomcu a neexistuje možnosť preukázať, že mám na nájomné nárok. Slovenská genialita a ukážka, že keď sa chce, dá sa aj nemožné.

  • Tretí zásadný problém a Slovenská jedinečnosť - fikcia vzniku nájomnej zmluvy

Tento odsek si vyžaduje skutočnú pozornosť. § 12 odst (4) "Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, pričom užívateľ vlastníka pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy upozornil na právne dôsledky jeho nekonania, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas"

Predstavte si, že ste na dovolenke a niekto Vám pošle list v ktorom navrhuje že si prenajme Váš dom. Vy ste 2 mesiace mimo a neodpoviete písomne, lebo jednoducho nesúhlasíte, vznikne nájomný vzťah na dobu neurčitú. Vypovedať sa nedá (viď bod 1) a sme doma. Lenže Vám nestačí odmietnuť hlúpy a ničím opodstatnený návrh, Vy navyše musíte človeka, ktorý neoprávnene užíva Vašu pôdu navyše písomne vyzvať, aby Vám Vašu vlastnú pôdu vydal. Ak neurobíte oba kroky súčasne, nájomný vzťah jednoducho vznikne fikciou.

A viete prečo toto všetko existuje? No presne pre čerpanie dotácií. Požiadate o platbu, ak ste viacerí, musíte predložiť právny titul k deklarovanej pôde (list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu). List vlastníctva určite nemáte, pôda sa nekupuje, tak musíte predložiť nájomnú zmluvu. A keďže sa systém vytvára pre "isté" skupiny, tu vidíte zákon, ktorý im poľahky umožnil také postavenie, že vlastník pôdy jednoducho nemá šancu. Pozemkové súdy trvajú viac ako 10 rokov, kto by sa už len toľko súdil a agrošlachta si jednoducho robí čo chce. Poberá si dotácie na čo chce, bez ohľadu na to, či je tá pôda ich, alebo niekoho iného.

A teraz samozrejme príde kopec mojich hejterov a budú sa snažiť tvrdiť, že na to nebol čas. Naopak, práve rok Covidu je ideálny na prípravu a napísanie všetkých zákonov, ktoré bolo treba opraviť. Ak by sa chcelo. Ale prečo počas ostatných 11 mesiacov nebola zo strany agro rezortu predložená ani jedna jediná zásadná novela zákona? Veľmi dobrá otázka, niekomu stav vyhovuje. Komu?

Len pre informáciu. Toto je záver mojej rozsiahlej analýzy zákona 504, ktorú má pán minister od mája 2020. Vypovedá za všetko.

"Zákon 504 je tak účelovo a jednostranne tvorený zákon, že jeho novelizácia prinesie ďalšiu právnu neistotu v otázkach nájomných vzťahov. Je potrebné tento zákon zrušiť, pripraviť úplne nové znenie zákona s tým, že bude existovať jasná ochrana vlastníka pozemku pred špekulatívnym vznikom nájmu, ale je potrené ochrániť aj užívateľa pozemku minimálne dobou nájmu s prihliadnutím na predpokladané užívanie pozemku. Je vhodné definovať minimálnu dobu trvania nájmu s prihliadnutím na životnosť plánovanej pestovanej plodiny, nakoľko je zásadný rozdiel pri dĺžke a návratnosti investície pri pozemkoch jednoročných rastlín voči sadom, viniciam a pod. Aby nevznikali podvody pri deklarácii právneho titulu k pôde, je viac ako žiadúce, aby povinným tvorcom samotnej zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy bola miestne príslušná obec, čím sa okrem odstránenia rôznych fikcií a podvodov zabezpečí jednotnosť zmlúv a poprípade centrálny register zmlúv. Jednoznačne bude určené, kto je povinný platiť daň z nehnuteľností, pričom by táto povinnosť mala byť na ťarchu toho, kto poberá z danej pôdy úžitok. Zároveň je veľmi jednoduché odstrániť duplicitu nájomnej zmluvy a následné neoprávnené žiadanie dotačných stimulov. Je zásadne potrebné sprísniť a skrátiť možnosti výpovede v prípade, že nájomca nekoná v súlade so správnou farmárskou praxou, pôdu svojou aktivitou degraduje alebo znižuje jej bonitu nesprávnymi postupmi. Zároveň je žiadúce, aby rozhodcovský orgán pri sporoch bola priamo obec, ktorá by mala mať možnosť vyjadriť nesúhlas s prenájmom pôdy niekomu, kto vykonáva podnikateľskú činnosť v rozpore so všeobecným záujmom rozvoja obce, alebo by mala mať právomoc začať konanie o ukončení nájmu v prípade, ak preukáže, že nájomca vykonáva činnosti v rozpore so zákonnou starostlivosťou o pôdny fond, alebo pri preukázaní konania smerujúceho k vzniku enviromentálnych škôd"

A to nehovorím o divotvorných ustanoveniach ak sa predáva poľnohospodársky podnik, ktorý má pôdu v nájme. Ale to by bolo na ďalší článok......

Martin Ondráš

Martin Ondráš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  204
  •  | 
  • Páči sa:  200x

Viac ako 20 rokov sa aktívne venujem potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a potravinovému právu. Nie len na úrovni SR, ale aj v rámci krajín V4. Som presvedčený, že spotrebiteľ má byť informovaný a nie klamaný. Zoznam autorových rubrík:  SpoločnosťSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

66 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu