Zaisťuje Mičovský záujmy SNS, alebo OĽaNO?

Iba podvodník ohýba zákony tak, aby sa darilo podvodom. Minister nie len, že nepochopil čo bola skutočná spoločenská objednávka pri zmene vlády, ale drzo pokračuje tam, kde Matečná musela skončiť.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

S nemým úžasom sledujem aktivity, kde sa snaží minister pôdohospodárstva Mičovský, za stranu OĽaNO, odôvodniť absolútne nezmysly, po vzore skupiny okolo A.Danka. Ale on ich len neobhajuje, on ich opäť uvádza do života.

Zákon, ktorý ohýbal všetky princípy právneho štátu vymyslel známy profesor Ľubomír Jahňátek a do absolútnej dementnej geniality ho dotvorila úderná skupina Matečná/Lapšanský.

O čo ide. Ste dodávateľ tovaru. Tovar dodávate na základe objednávky odberateľa. Tovar vyrobíte, zabalíte, doveziete. Odovzdáte, odberateľ potvrdí dodanie, zrejme na doklade, ktorý je sprievodný a preto sa volá dodací list. Na základe jednoznačného potvrdenia, že ste tovar/službu dodali, vystavujete riadny doklad a to je faktúra. Do tohto bodu je to zrejme úplne jasné a v poriadku.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Bez ohľadu na to, akým spôsobom preukazuje daňovník svoje daňové výdavky (uplatňovaním paušálnych výdavkov, vedením daňovej evidencie, jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva) musia jeho vydané doklady spĺňať náležitosti účtovných dokladov. Takže ak tu nejaký minister vševedko nevedome bľaboce o dodacích listoch, ako o dostatočnom podklade na úhradu kúpnej ceny, dokazuje len to, že tomu absolútne nerozumie a vedome nabáda podnikateľské subjekty ku podvodom. Celkom by ma zaujímalo, ako sa ku celej problematike postaví jeho rezortný kolega minister financií. V prípade, že je predávajúci platiteľom DPH, musí pri vystavovaní dokladu odberateľovi (kupujúcemu) postupovať aj podľa zákona o DPH. Znamená to, že ak nemá podľa zákona o DPH povinnosť vystaviť faktúru, môže vystaviť zjednodušenú faktúru. Zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice spoločne požadujú číselné označovanie dokladov. Prečo? No presne preto, aby nedochádzalo k podvodom a "stratám" dokladov. 

SkryťVypnúť reklamu

Účtovný doklad - faktúra je zároveň dokumentom, ktorého funkciou je jednoznačne identifikovať (pre odberateľa za čo platí alebo pre daňový úrad pri daňovej kontrole) čo, kto, komu, kedy, koľko a za čo dodal.

Naopak, dodací list nemusí obsahovať povinné náležitosti účtovných dokladov, ale je možné ho definovať ako účtovný doklad len v prípade, že na inom dokumente, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokladu vyhotoveného podľa osobitného predpisu (faktúry) a spolu tvoria jeden celok, ktorý je plnohodnotným účtovnom dokladom na ktorom tieto údaje uvedené sú. Takže jednoznačne dodací list môže byť súčasťou faktúry, ale v žiadnom prípade ju ani čiastkovo nenahrádza.

SkryťVypnúť reklamu

Toto je jasné komukoľvek, kto nesie zodpovednosť za vedenie účtovníctva. Lenže minister nezodpovedá zrejme za nič a preto si môže dovoliť tvrdiť to, čo tvrdí. Položme si spoločne otázku. Čo by malo byť prioritným záujmom vedúceho predstaviteľa pôdohospodárskeho rezortu? Ak mu už nezáleží na budúcnosti rezortu a nedokáže pre rezort nie len zohnať žiadne peniaze (plán obnovy), ale ani po roku nikto netuší aká je jeho stratégia a ciele, mal by zabezpečovať aspoň to, že legislatívne normy ktoré sú v jeho gescii by mali byť jasné, transparentné a mali by motivovať k tomu, aby sa zákony SR dodržiavali a nie obchádzali. Práve obchádzanie základných princípov práva bol jednoznačne cieľ predošlého vedenia rezortu a boli sme na smiech celej EÚ až tak, že proti nám, presne za tieto zákony EÚ začala konanie.

SkryťVypnúť reklamu

Iba podvodník podporuje prostredie v ktorom kvitnú podvody. Práve preto podvodníci zo SNS vymysleli povinnosť, že odberateľ má zaplatiť za tovar do 15 dní od dodania "potraviny" bez ohľadu na to, či bol alebo nebol doručený riadny účtovný doklad. Ale oni išli ešte ďalej. Ukladali nezákonné pokuty a keďže prehrávali súdy, vymysleli povinnosť zaplatiť pokutu ešte pred jej právoplatnosťou. Práve podvodníci zo SNS, absolútne neznalí reality, vymysleli socialistický spôsob "nevypovedateľných" zmlúv, nemožnosti vrátiť ani vadný tovar, zákaz prenosu sankcie za vady tovaru nespôsobené kupujúcim. A toto všetko dnes nie len že podporuje BIELA VRANA Mičovský s plným vedomím a slovo svedomie nejdem ani oblúkom spomenúť, ale opäť vnáša do života. S plným nasadením, presne ako za čias SNS. Čo sa teda po voľbách zmenilo? Nič, len meno na menovke ministra. Prepáčte pán minister, ale čo každé ráno vidíte v zrkadle?

  • Drobné porovnanie Mičovský vs SNS

Pracovná verzia intervenčnej stratégie 2023-2029 pre agrorezort je kompilát dokumentu, ktorý dala vypracovať ministerka Matečná v roku 2018. Nezodpovedá ani v počte strategických cieľov, ani v prioritných oblastiach EÚ. Nesedia ani navrhované objemy prostriedkov, ale čo je najhoršie, nereflektuje a je v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády I.Matoviča. Aj napriek tomu sa s týmto dokumentom pracuje celý rok 2020. Prečo? Lebo SNS

Pozemkové úpravy. Matečná vymyslela systém bodového hodnotenia katastrov, kde sa budú realizovať pozemkové úpravy. Aj napriek tomu, že sme ich mohli realizovať zo zdrojov EÚ, zmarila všetky výzvy a verejné obstarávania a snažila sa Ústavným zákonom zaviazať všetky nasledovné vlády aby ich realizovala z rozpočtu SR. Výber katastrov vyhovoval "eminenciám" v pozadí, nemali žiaden súvis s nejakou krajinotvorbou, išlo len o vysporiadanie pôdnych blokov pre ich následné rozkradnutie, pardón, rozpredaj. Mičovský prišiel s nápadom obnovy ROEPov, remízkami, transparentným spôsobom krajinotvorby v mikroregiónoch. Pekné. Po roku je skutočnosť taká, že sa vrátil ku systém bodového hodnotenia katastrov, kde sa budú realizovať pozemkové úpravy. A zrejme úplnou náhodou, ide o tie isté katastre, ktoré boli vybraté už G.Matečnou. Aj napriek tomu, že sme ich mohli realizovať zo zdrojov EÚ (plán obnovy), svojou neschopnosťou sa opäť dostal do situácie, že budú realizované len z prostriedkov rozpočtu SR, čiže našich daní a spolu s návrhom zákona 140 o "nadobúdaní" poľnohospodárskej pôdy plne zabezpečil, že sa pôda legálne rozkradne, pardón, legálne skúpi. Prečo? Lebo SNS

Presun prostriedkov medzi piliermi. Jahňátkov geniálny plán ako všetkých oklamať a zalepiť im oči pri pokuse zamaskovať neochotu štátu aktívne podporovať poľnovýrobu na Slovensku. Tak využil možnosti, ktoré legislatíva EÚ umožňuje a presúval každý rok 15% z druhého piliera (projektové podpory) do prvého piliera (priame platby na ha). Presne to isté robila Matečná a presne týmto spôsobom (umocneným kauzou Dobytkár) vznikol investičný dlh vo výške viac ako 1mld Eur. No a v programovom vyhlásení vlády I.Matoviča je uvedený presný opak. Presun z prvého piliera do druhého. Čo však urobil minister Mičovský? Bombasticky ohlásil tzv. redistributívnu platbu, neustál ani to, aby vysvetlil odkiaľ zobral to číslo 157 Eur/ha, nedokázal zo seba vysúkať ani to, aby jednoznačne povedal z čoho to ide financovať, ale na konci dňa je zrejmé, že pôjde o presun prostriedkov (bez ohľadu na to, či ide o presun priameho balíka, alebo balíka kofinancovania) z druhého piliera do prvého. Prečo? Lebo SNS

PPA sága. Ani najznámejší generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry nikdy nebol oficiálne vymenovaný do svojej funkcie. Bol iba "dočasne" na pár týždňov poverený jej vedením. A skončil na NAKA. Aktuálny generálny riaditeľ (pri všetkej úcte k jeho osobe) bol v decembri "dočasne" poverený, len na pár dní, maximálne týždňov. Dve výberové konania zmarené, oprava, neúspešné a dnes už je v "dočasnej" funkcii 4 mesiac a vyčerpaná polovica termínu na získanie akreditácie. Prečo? Lebo SNS

Zákon 504 o prenájme poľnohospodárskej pôdy. Genialita tohto zákona spočíva v praktickej nemožnosti domôcť sa zrušeniu/ukončeniu nájomnej zmluvy a reálnemu vydaniu prenajatého pozemku. Zároveň legalizuje "obhospodarovanie" pôdy bez právneho titulu. Zavádza pojem "fikcia" vzniku nájomného, zaviedol legálnu možnosť neplatiť za nájom pôdy. Je to jeden zo základných problémov nášho pôdohospodárstva a vytvára rozsiahle korupčné prostredie, ktoré umožňuje čerpať dotácie aj bez reálneho preukázania existencie právneho titulu k pôde. Vyčíta nám to Brusel, NKU, Útvar hodnoty za peniaze a najnovšie aj OLAF. A čo urobil minister Mičovský (SNS)? No pripravil novelu, ktorou neruší ani jednu vyššie spomenutú hlúposť, naopak zavádza ďalšie možnosti obštrukcií a nejasností, nechráni vlastníka, nezavádza pre neho aj povinnosti, naopak vnáša ďalšie a ďalšie administratívne nezmysly. Prečo? Lebo SNS.

Novela zákona o potravinách - úplne identická argumentácia ako Matečná. CTRL C a CTRV V. Ani pravopisné chyby neopravil. Nie len že nerieši uloženú povinnosť z Bruselu, ale ešte viac a viac komplikuje situáciu požiadaviek potravinového práva. Inak opäť v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády I. Matoviča. Prečo? Lebo SNS

Viac asi netreba písať. Jedna náhoda, no ok. Dve, treba spozornieť, tri - štatistika. Každá následná podobnosť "čisto náhodná" len potvrdzuje, kto v skutočnosti vládne rezortu a aké farby vedome a úplne cielene háji minister Mičovský. Hovoríme tomu MODUS OPERANDI. Ak by totiž MPaRV stále ovládala SNS, nerobila by to inak. Len veľká škoda, že tie záujmy nie sú ani záujmy vlády I.Matoviča a ani záujmy Slovenska. Pán premiér toto nevidí? Škoda. 

Martin Ondráš

Martin Ondráš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  204
  •  | 
  • Páči sa:  200x

Viac ako 20 rokov sa aktívne venujem potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a potravinovému právu. Nie len na úrovni SR, ale aj v rámci krajín V4. Som presvedčený, že spotrebiteľ má byť informovaný a nie klamaný. Zoznam autorových rubrík:  SpoločnosťSúkromné

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

284 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

739 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu