Zánik poľnohospodárstva na Slovensku sa stáva skutočnosťou

Sklamanie, aké priniesol nový šéf agrorezortu už zrejme nikto nedokáže prekonať. Byť biela vrana jednoducho nestačí a 7 mesačné snívanie ministerského sna nás dobehlo.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

S úžasom som prečítal článok, ktorý bol zverejnený na portáli Aktuality.sk. Pojednával o probléme s poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) ktorú všetci zrejme poznáme z mega kauzy "Dobytkár".

Nie som v úžase z faktov, ktoré sú v článku uverejnené, som v nemom úžase so zľahčovania situácie rezortným šéfom Mičovským (https://www.aktuality.sk/clanok/839045/dozvuky-mega-kauzy-dobytkar-pocitia-vsetci-farmari-vyplacanie-dotacii-je-ohrozene/)

  • Pre drobnú rekapituláciu si osviežme trochu pamäť.

Pána Kožucha, dočasne povereného riadením PPA za ministersky Matečnej, mal minister Mičovský okamžite postaviť mimo výkon funkcie, nakoľko už vyšetrovanie kauzy Dobytkár bežalo v plnom prúde. Aj napriek tomu, že uznávam prezumpciu neviny, mal "preventívne" konať, nekonal. Kožucha odvolal až potom, čo mu ho NAKA zobrala priamo z PPA. Uznáte, bolo by divné, keby PPA riadil človek z väzby. No možno nestihol, povieme si. Možno nie. O to zaujímavejšie bolo okamžité vymenovanie za väzobne stíhaného Kožucha. Z čista jasna bola vymenovaná pani Galandová, ktorá mimochodom mala X rokov na starosti oddelenie kontroly a ktorá mala práve poukázať na to, čo sa na najvyššom poschodí riadenia PPA deje. Kto ju vymenoval? Minister Mičovský. Dostali sa mi do rúk 2 zvláštne mailové správy. V prvej sa prihováral zamestnancom PPA ex generálny riaditeľ Kožuch na margo vymenovania jeho nastupkine. V správe bolo uvedené "B.G. všetci dobre poznáte a dobre poznáte aj jej prácu. Bude moja plnohodnotná náhrada...." a druhá správa už bola od novej šéfky PPA, tiež všetkým zamestnancom "Moja úloha je zachovať na PPA kontinualitu.....". Obe správy som zaniesol ministrovi a vysvetlil som mu úskalia, ktoré na seba možno nevedomky nachystal a odporučil som mu, že túto nomináciu by zrejme bolo vhodné zvážiť. Stalo sa a po drobných perepetiách okolo nového šéfa PPA sa ním nakoniec stal pán Guniš, ktorý medzi časom k 1.11.2020 skončil vraj z osobných a zdravotných problémov. Dnes už je tiež jasné, prečo minister Mičovský vymenoval za šéfov kontrolných sekcií PPA nominantov Oravcovej strany "Máme toho dosť" pánov Jánoša a Vdoviaka (https://www.aktuality.sk/clanok/837377/znamy-farmar-a-clovek-s-vplyvom-na-ministra-micovskeho-musi-vratit-agrodotacie/) alebo (https://www.aktuality.sk/clanok/828217/novy-micovskeho-clovek-na-ppa-ma-kontroverznu-a-nejasnu-farmarsku-minulost/)

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
  • A teraz k samotnej podstate problému PPA

Rezortnému šéfovi Mičovskému zrejme do dnešného dňa nikto z jeho najbližších nepovedal, že za PPA nenesie zodpovednosť nejaký jej generálny riaditeľ, ale priamo ministerstvo, ktoré aktuálne vraj riadi. Zrejme mu tiež nikto nestihol vysvetliť, že akreditáciu agentúre udeľuje a kontroluje práve jeho ministerstvo. Ak je akreditácia ohrozená, je to absolútne zlyhanie všetkých kontrolných mechanizmov práve toho ministerstva, ktoré riadi pán minister Mičovský. Ešte väčšia tragédia je samotný fakt, že proces dočasnej akreditácie nespustil minister preto, lebo by sa do detailu oboznámil so stavom, ktorý na PPA vládne a za ktorý je priamo zodpovedný aj tým, že zasahuje do personálnych nominácií na riadiace pozície na ktoré nemá čo siahať a udeľuje výnimky z odbornej spôsobilosti pre ľudí, ktorých tam dosadil, ale ho do toho dotlačil Brusel. Logicky sa Bruselu nepozdáva, že tu 7 mesiacov je nový minister, beží mega podvod Dobytkár, ale v skutočnosti sa na procesoch na PPA nič nezmenilo. Čarovná formulka "forenzný audit" ktorú používa pán minister vždy, keď nedokáže odpovedať na triviálne otázky typu "Čo ste za 7 mesiacov na PPA zmenili?", alebo "Aké nové kontrolné procesy ste zaviedli na to, aby bola odstránená korupcia a klientelizmus?" Veľmi ťažko sa totiž hľadá odpoveď na niečo, čo neurobil. Tak zasadla rada "starších" a vymysleli geniálny plán. Dočasnú akreditáciu na 12 mesiacov a celý plán sa dá zhrnúť do 3 oblastí. Ešte predtým je potrebné povedať, že cez PPA ročne "pretečie" skoro 1 mld Eur a cez túto agentúru sa vyplácajú všetky dotácie, projekty aj programy, ktoré sú zastrešené ministerstvom pôdohospodárstva. Ak agentúra stratí akreditáciu, nebude možné vyplácať žiadne podpory a celý rezort sa položí.

SkryťVypnúť reklamu
  • Geniálny plán - oblasť 1 - DIGITALIZÁCIA PPA

Minister Mičovský a jeho odborne zdatný tím zistil, že PPA potrebuje digitalizáciu procesov. Po tlaku z Bruselu prišli na to, že na PPA sa funguje ako v 17 storočí. Všetko na papieri. Keby ale otvoril šuflík, možno by našiel správu z roku 2018 v ktorej je presne popísané, kde sú základné problémy na PPA. Digitalizácia PPA sa nepodarila ministerke Matečnej za 4 roky a ani jej predchodcovi Jahňátkovi. Jednoducho na to neboli nikdy vyčlenené prostriedky zo štátneho rozpočtu a tu sa skutočne nebavíme o pár miliónoch Eur. Zato minister Mičovský určil termín pre PPA ako keby skutočne žil v rozprávke. Termin splnenia 31.3.2021. Zrejme nepôjde o verejné obstarávanie (VO), zrejme už má kompletnú analýzu dátových tokov, zrejme už najlepšie IT špičky Slovenska pracujú na definícii a štruktúre potrebných dát, zrejme už tím cca 20 ľudí denne pracuje na prevodných a komunikačných digitálnych tokoch s Bruselom. Alebo, že by to k digitalizácii nebolo potrebné? No zrejme vo svete ministra nie, lebo nič takéto sa nedeje. A príde ďalšia správa Jóbova. PPA je jednoducho rozpočtová organizácia, ktorá môže vyskakovať len do výšky svojho rozpočtu, ktorý jej zas tvorí presne to isté ministerstvo pána Mičovského. Nuž a čo myslíte, nachádza sa v rozpočte PPA na rok 2021 nejaká zásadná investícia do digitalizácie? Správne, nenachádza. Ale aby to nestačilo, pozrieme sa do reformného plánu obnovy, kde sa nachádza samostatná časť s názvom Digitalizácia. Celú digitalizáciu PPA mohol zaplatiť Brusel, lenže to by tam tá nešťastná PPA musela byť uvedená. Nie je. Na digitalizáciu PPA z plánu obnovy žiadal pán minister celkovo 0,00 Eur. Zvláštna stratégia, možno taká svojská, ale skutočne mimo reálnej možnosti ju realizovať.

SkryťVypnúť reklamu
  • Geniálny plán - oblasť 2 - ĽUDSKÉ ZDROJE PPA

Aké prekvapenie to musí byť, keď sa po 7 mesiacoch riadenia rezortu zrazu dozviete, že Vaša najdôležitejšia agentúra trpí zásadnou absenciou obsadenia kľúčových miest. Niektorých zobrala NAKA, iní odišli lebo minister, ďalší odišli preto, lebo sa na to, čo sa tam v skutočnosti deje jednoducho nemohli ďalej pozerať. Dôležitá je ale skutočnosť, že PPA dostala úlohu doplniť stav kvalitnými ľudmi. No a tu začína problém. Štátna správa je jednoducho platovo poddimenzovaná. Špičkový odborník tam pôjde len z "presvedčenia" ale určite nie kvôli zárobku. Ak si myslíte, že rezort pripravil nejaký návrh na zmeny platových taríf, tak sa mýlite. Ak si myslíte, že rezort na tento problém myslel pri tvorbe rozpočtu, opäť sa mýlite, naopak, rezort dostal task znížiť stavy o cca 10% plošne v roku 2021. Táto úloha pre PPA mi príde skutočne schizofrenická. Bez pomoci ministerstva a vlády ju PPA jednoducho nedokáže zrealizovať, musí dodržiavať zákon a minister nemôže na každého odborníka písomne vystavovať výnimku z platovej triedy. Zvláštna stratégia, možno taká svojská, ale skutočne mimo reálnej možnosti ju realizovať.

SkryťVypnúť reklamu
  • Geniálny plán - oblasť 3 - NEOPRÁVNENÉ ZÁSAHY

Tu už začína rovina v ktorej by sa dalo predpokladať, že biela vrana a zrejme najväčší bojovník proti korupcii bude doma a bude rázne konať. Zásahy do "systému" poznáme oprávnené (to sú tie, kedy ten zásah vyžaduje sám systém a vykoná ho autorizovaná a oprávnená osoba podľa vopred určeného plánu) a neoprávnené. Ak má minister akúkoľvek vedomosť o tom, že sa do systému PPA zasahuje "neoprávnene" je jeho občianska povinnosť to oznámiť OČTK a je jeho ministerská povinnosť zabezpečiť také fungovanie PPA, aby sa do systému jednoducho neoprávnene nezasahovalo. Nie je to úloha PPA, je to úloha režimu kontroly práve z ministerstva. Lenže ono byť biela vrana zrejme nestačí. Za 7 mesiacov minister neurobil na zlepšenie fungovania PPA absolútne nič a došlo to až k tomu, že Brusel zatlačil a posiela sem OLAF. O tom tiež minister zabudol médiá a zrejme aj premiéra informovať. Viete čo v skutočnosti znamená "neoprávnený" zásah? Jednoducho porušenie pravidiel EÚ pre vyplácanie peňazí s našou povinnosťou ich vrátiť. Myslíte si, že ich vráti ten, kto ich zobral? Určite nie. Vrátia sa zo štátneho rozpočtu, pekne potichu. Kým nie je digitalizácia celej agentúry jasne zavedená s riadnou digitálnou stopou každého úkonu, nie je možné "zásahy" odstrániť. Vždy sa dá jedna vec vysvetliť 10timi spôsobmi a kto si bude chcieť palicu nájsť, nájde si ju. Zvláštna stratégia, možno taká svojská, ale skutočne mimo reálnej možnosti ju realizovať.

ZÁVER :

Podľa informácií čo mám ja, je Brusel "veľmi" nespokojný s predloženým plánom a nesúhlasí s tak dlhým prechodným obdobím dočasnej akreditácie, ktorý navrhol sám minister - 12 mesiacov. Lehota bude skrátená. Brusel nebude rozprávať do plánu, ktorý pripravilo ministerstvo, je úloha akreditačného orgánu - ministerstva - zabezpečiť akreditáciou zhodu s pravidlami EÚ, alebo ak to agentúra nedokáže zaručiť, je jeho povinnosťou akreditáciu odobrať. Ak nie je akreditovaná agentúra, nemá kto vyplácať peniaze, žiadne. Môžu síce "dočasne" byť vyplácané v inom členskom štáte, napríklad v Rakúsku, ale to si skutočne nedokážem reálne predstaviť. Kto by zabezpečoval všetky preklady do nemčiny, kto by vysvetlil rakúskej PPA tento náš najkorupčnejší model dotácií? Zrejme nikto. Tak ostane ešte jedna alternatíva, akreditovať nejakú "súkromnú" agentúru. Zvláštne je to, že podľa plánu, ktorý vypracoval akreditačný orgán, čiže Mičovského ministerstvo, je viac ako pravdepodobné, že PPA dané termíny a úlohy jednoducho nedokáže objektívne splniť. Ak PPA úlohy v pláne nesplní do určených termínov, ministerstvo musí akreditáciu odobrať. Musí a nie že môže. Ak to neurobí, začne voči nám konať Brusel a stopne úplne všetky zdroje. Ostáva jediná otázka. Je toto všetko skutočne náhoda?

Martin Ondráš

Martin Ondráš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  204
  •  | 
  • Páči sa:  201x

Viac ako 20 rokov sa aktívne venujem potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a potravinovému právu. Nie len na úrovni SR, ale aj v rámci krajín V4. Som presvedčený, že spotrebiteľ má byť informovaný a nie klamaný. Zoznam autorových rubrík:  SpoločnosťSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu