NKÚ odhalil šafárenie NDS a tá si veselo plytvá ďalej

V decembri 2018 zverejnil NKÚ záverečnú správu o zistených nedostatkoch pri uzatváraní zmlúv na služby spoločnosťami NDS a ZSSK za rok 2017.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Kontrola bola zameraná na právne, poradensko-konzultačné služby, štúdie, expertízy a posudky, pretože v uvedených oblastiach bol zaznamenaný značný objem vynaložených prostriedkov, ako aj opakujúci sa dodávatelia. NDS dokázala na konzultačné služby minúť v roku 2017 až 2 520 316,49 Eur, čo je dvojnásobok oproti roku 2016. ZSSK v sledovanom období objednalo služby za 946 192,34 Eur, čo ho v tomto porovnaní radí medzi chudobnejších príbuzných.

Vypichnem len zopár najvážnejších prípadov plytvania verejnými prostriedkami vytýkanými zo strany NKÚ. Napríklad Zmluva o poskytnutí právnych služieb advokátskou kanceláriou SOUKENNÍK – ŠTRPKA, s.r.o., nemala ohraničený horný limit čerpania. NDS uhradila za konzultácie a rokovania 48.000 Eur, ale doklady preukazujúce uskutočnenie rokovaní nevedela predložiť. Alebo prípad, keď spoločnosť Deloitte Tax, s.r.o. vypracovala 2 analýzy na zlúčenie NDS s TOOŽ (3.425 Eur) a NDS s SSC (33.179 Eur). Obsah analýz bol podľa NKÚ obdobný a rozsahom takmer identický – 21 strán, avšak analýza spojenia NDS a SSC bola 10x drahšia ako predošlá analýza aj napriek faktu, že zákon spojenie a.s. a rozpočtovej organizácie neumožňuje. Alebo ešte prípad, keď NDS uzavrela so spoločnosťou SKY TOLL a.s. dodatok, ktorý upravoval úhradu platobného styku pri bankových poplatkoch elektronickej diaľničnej známky tak, že ju má znášať SKY TOLL avšak NDS ju aj napriek tomu veľkodušne uhradila za nich čím sa pripravila o viac ako 54.000 Eur.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ako pri každej kontrole NKÚ predložil NDS a ZSSK protokoly o výsledkoch, voči ktorým oni zaslali námietky. NKÚ ich vyhodnotilo ako neopodstatnené a odporučilo prijať nápravné opatrenia. Podľa mňa dosť málo za preukázateľné plytvanie verejným prostriedkami, ale nech.

Máme však za sebou aj rok 2018 a je možné konštatovať, že NDS si nevzala k srdcu nič čo jej NKÚ vytkol ale naopak. Minula viac peňazí na ešte väčšie zbytočnosti. Nedostatky zistené za rok 2018 sa už nepohybujú v desiatkach tisíc nehospodárne minutých Eur, ale v státisícoch.

Napríklad objednávka č. obj/98697/2018 z 3.10.2018 vo výške 146.900 Eur bola vystavená na spoločnosť PEGAtsp. s.r.o. a malo sa jednať o zaistenie stability a odvodnenie zosuvného územia úseku D1 Turany – Hubová. Firma z Oravskej Lesnej sa však zameriava na prácu s drevom, výstavbu krovov, drevodomov a pod. Táto firma nemá v obchodnom registri v predmete podnikania uvedené špeciálne geologické práce, ktoré sa pri odvodnení zosuvných území využívajú. Je mi preto záhadou, ako vybrala NDS firmu zaoberajúcu sa výstavbou drevodomov na sanáciu zosuvného územia, ktorá tieto práce sama vykonávať nemôže. Iba ak by vybratá firma túto činnosť sprostredkovala pre inú firmu, ktorá oprávnenie má. Tam ale potom stráca zmysel postupu NDS. Prečo si práce neobjednala priamo u firmy, ktorá ich môže realizovať? Toto však nie je jediná objednávka pre túto firmu. NDS si u nej objednala aj realizáciu odvodňovacích vrtov V2 na tom istom úseku D1 za 124.890 Eur. Takže firma, ktorá tieto práce sama ani nemohla vykonávať, dostala zákazky za takmer 300.000 Eur.

SkryťVypnúť reklamu

Druhá firma, ktorá zarobila na špeciálnych prácach spočívajúcich v odvodnení v podobe 2 objednávok na takmer 220.000 Eur je firma SLAVA plus s.r.o. Ťažko si vôbec predstaviť, ako si NDS vybrala firmu, ktorá nemá ani webovú stránku, v roku 2017 mala nulový obrat, v minulosti spravovala hlavne nehnuteľnosti a tak ako vyššie spomenutá firma z Oravskej Lesnej nemohla sama vykonávať tieto práce, ale musela ich len sprostredkovať ďalej inej firme, ktorá potrebnými oprávneniami disponuje.

Identický problém, ako predošlé dve firmy, má aj firma BEKA IMPORT SLOVAKIA s.r.o., ktorá mala podľa objednávky realizovať odvodňovacie vrty na tom istom úseku za 146 900 Eur.

SkryťVypnúť reklamu

Za zmienku stoja aj 2 menšie objednávky vystavené na firmu TESTAR s.r.o. pre vypracovanie odborného posúdenia v sumárnej hodnote 38.680 Eur. Problém v tomto prípade nie je ani tak cena posudku. Problémom je osoba, ktorej firma patrí a tou je človek, ktorý na predmetnej stavbe vystupuje za zhotoviteľa stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavské Lúčka. Prečo si NDS objednala u jedného z ľudí zhotoviteľa stavby odborné posúdenie na predmetnú stavbu? Takéto posúdenie bolo v absolútnom konflikte záujmov. Ostáva len dúfať, že na základe týchto posudkov neodobrili navýšenie cez podpísané dodatky (na dodatkoch NDS už podpísala cca 6 mil. Eur nad rámec pôvodnej zmluvy).

SkryťVypnúť reklamu

A pokiaľ si niekto myslel, že v roku 2019 sa plytvanie nenájde, keďže rok ešte len začal, tak uvediem pár príkladov.

Dňa 11.2.2019 si NDS objednala vo výške 35.900 Eur posúdenie ochrany stavby D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno voči bludným prúdom a prepätiam u firmy CEPMAR, s. r. o. ktorú ako jediný zamestnanec riadi veterinár. Len vysvetlím, že výstuž v železobetóne môže rýchlejšie korodovať v prípade ak sa stavba nachádza v prostredí s výskytom elektrických polí teda v blízkostí električiek, vlakov prípadne iného vysokého napätia. Ako NDS prišla na to, že veterinár to bude môcť posúdiť, si naozaj neviem vysvetliť.

Dňa 19.2.2019 si NDS objednala geologické a geotechnické posúdenie (ne)predvídateľných podmienok počas razenia tunela a ich vplyv na geologicky podmienené nadvýlomy tunela Šibenik vo výške 23.470 Eur. Prečo NDS objednáva posúdenie naviac prác po 5 rokoch od jeho prerazenia? Hrá v tom rolu to, že štátny manažér, ktorý objednávku v minulosti podpísal, pracoval pre firmu, ktorá diaľnicu s tunelom Šibenik stavala?

A na záver uvediem už len jednu objednávku a to zo dňa 19.2.2019 na vypracovanie analýzy použitia stabilných hasiacich zariadení v tuneloch v podmienkach SR vo výške 45.000 Eur. Existuje totiž predpis vydaný Slovenskou správou ciest - TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov. V tomto predpise sa presne stanovuje, ktoré tunely majú mať predmetné zariadenie a ktoré nie. Naozaj potrebujeme analýzu za 45.000 Eur na to, aby nám firma zo švajčiarska povedala, ako to máme v slovenských predpisoch napísané?

Je možné, aby boli opakovane nehospodárne minuté verejné prostriedky aj napriek upozorneniu zo strany štátneho kontrolného orgánu a nikto sa pri tom ani nepozastavil?

Martin Pekár

Martin Pekár

Bloger 
  • Počet článkov:  41
  •  | 
  • Páči sa:  117x

Som členom strany Progresívne Slovensko. Už roky pracujem na manažérskom poste v oblasti dopravy a doprava na Slovensku ma zaujíma, ale aj trápi. Preto v strane vediem pracovnú skupinu DOPRAVA a svojimi článkami by som sa chcel vyjadrovať k rôznym problémom a celkovému stavu dopravy v našej krajine. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

739 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

284 článkov
SkryťZatvoriť reklamu