Ako sa „nezhodnotili“ dôchodky, a čo prinesie očkovanie proti COVID-19 ?

Písmo: A- | A+

Rok 2020 vniesol na finančné trhy koronakrízu a hlboký prepad ekonomík. Bol náročný, plný zmien a náhlych obratov, zavádzania mnohých obmedzení v bežnom živote.

Odhliadnuc od ľudskej tragédie, však z hľadiska investovania nakoniec nedopadol zle. Vďaka masívnej podpore centrálnych bánk a ich bezprecedentnému pumpovaniu likvidity sa trhy obrátili, z náhleho a prudkého marcového prepadu, a rok zakončili v pluse.

Výkonnosti dôchodkových fondov

Takmer všetky dôchodkové fondy v druhom pilieri dokázali skončiť rok v kladných číslach a zhodnotiť úspory budúcich dôchodcov. S výnimkou jedného. Indexového fondu NN zameraného na akciový index Euro Stoxx 50, ktorý sa z marcových strát nestihol do konca roka úplne zotaviť, rovnako ako sa nezotavil akciový index pasívne kopírovaný spomenutým fondom.

Naopak, najvýkonnejším dôchodkovým fondom bol v uplynulý rok akciový fond DSS Poštovej banky - PROSPERITA, ktorý vzrástol o 14,3 % (ostatné akciové fondy 2,16 % až 4,16 %). Hneď za ním, ako celkovo druhým najvýkonnejším fondom z rebríčka všetkých dôchodkových fondov, ktorý tým prekonal aj kategóriu indexových fondov (výkonnosti v rozmedzí -3,97 % až 4,42 %), bol dlhopisový fond STABILITA, spravovaný tiež DSS-kou Poštovej banky s výkonnosťou 4,82 % (ostatné dlhopisové fondy 0,93 % až 2,71 %). Oba fondy boli jednotkou vo svojej kategórii DSS fondov.

Zhodnotenie dôchodkových fondov v II. pilieri za rok 2020
Zhodnotenie dôchodkových fondov v II. pilieri za rok 2020 (zdroj: Matej Varga)

Pre porovnanie výkonností dôchodkových akciových a indexových fondov s výkonnosťou svetových akciových trhov, MSCI World Net Total Return EUR index, ktorý nezohľadňuje vo svojej výkonnosti žiadne poplatky, či už transakčné na burze, výkonnostné, alebo správcovské za administráciu jeho portfólia, dosiahol v roku 2020 výkonnosť 6,33 %.

A pre porovnanie výkonnosti dlhopisových fondov, index firemných dlhopisov z investičného pásma s priemernou splatnosťou 6 rokov - Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap TRI si pripísal 2,89 %, kým index európskych štátnych dlhopisov s priemernou splatnosťou 6 rokov, Bloomberg Barclays Euro Government 5-7 yr vzrástol o 3,02 %.

Oba fondy DSS Poštovej banky, aktívne riadený akciový aj dlhopisový fond, tak prekonali výkonnosťou trhové indexy, ktoré nezohľadňujú vo svojej výkonnosti žiadne náklady a poplatky.

Aktívna správa fondov

Za vysokou výkonnosťou oboch aktívne spravovaných fondov DSS Poštovej banky stojí pravidelné prispôsobovanie ich majetku aktuálnej situácii na trhoch a v ekonomike. V súčasnosti aj samotná vláda v otázke dôchodkových úspor silno propaguje indexové pasívne riešenia fondových stratégií. No práve kríza na trhoch ukázala pridanú hodnotu a potrebu aktívneho manažmentu fondov a ich rizika.

Kým pasívne riešené fondy sa v marci spolu s trhom hlboko a náhle prepadli, nami spravované aktívne fondy boli na recesiu a výkyvy trhov pripravené, čím sme chránili majetok sporiteľov pred dopadmi krízy. Indexové riešenia prispôsobovanie majetku fondov neumožňujú. Jednoducho kopírujú vývoj trhov nahor aj nadol.

Ešte pred príchodom krízy sme majetok aktívne spravovaných fondov preskupili do bezpečných štátnych dlhopisov s vysokým ratingom, odpredali akcie a dlhopisy s rizikovou prirážkou, a nakúpili drahé kovy, ktoré spolu s bezpečnými štátnymi dlhopismi zvyknú počas krízy rásť. Na príchod recesie sme upozorňovali TU, a dopady šírenia koronavírusu na trhy, ktoré ho v tom čase ešte ignorovali TUTU.

Trhy sa po silných prepadoch v marci vďaka bezprecedentnej podpore centrálnych bánk a záplave likvidity neskôr odrazili nahor. Na to sme koncom mája zareagovali opätovným a postupným návratom do akciových investícií, a využili tým pokračujúci nárast ich cien. To potiahlo výkonnosť akciového fondu PROSPERITA ďalej nahor. Počas rastu trhov sme aktívne vyberali akciové investície, sektory a regióny, ktoré mali vyšší potenciál rastu, než zvyšok trhu, čo je tiež prínosom aktívneho manažmentu. Drahé kovy ostali aj naďalej súčasťou majetku fondu z dôvodu ich pokračujúceho rastu.

Očkovanie proti koronavírusu

Príchod vakcíny proti koronavírusu umožňuje skorší návrat ekonomík do normálu a odstraňuje hrozbu opätovného výrazného negatívneho dopadu vírusu na trhy. To je optimistická správa.

Pokračujúce stimuly od vlád, bezprecedentné pumpovanie peňazí centrálnymi bankami a dlhodobo nízke úrokové sadzby hrajú tiež v prospech pokračujúceho rastu hodnoty aktív.

No deformácia trhových cien doterajšou záplavou likvidity a nafúknuté valuácie aktív sú na úkor ich budúcich výnosov. Tým, že aktíva rástli vďaka centrálnym bankám aj počas prepadu ekonomiky, odčerpalo sa z ich potenciálu pre rast v budúcnosti. Nič nie je totiž zadarmo.

Skoršie otvorenie ekonomík popri silných stimuloch prinesie možný návrat inflácie, ktorú sú tentokrát centrálne banky ochotné tolerovať aj pri vyšších úrovniach (viac než 2 % ročné tempo rastu inflácie).

Dlhopisom s fixným výnosom, ktorý je v mnohých prípadoch vďaka vysokým cenám záporný, prinesie inflácia pokles ich ceny. Bezpečné štátne dlhopisy nemusia byť preto schopné priniesť investorom kladné výnosy aj v nasledujúcom období.

Zníženie tempa pumpovania peňazí na trhy v dôsledku rýchlejšieho rastu ekonomík a návratu inflácie môže priniesť akciovým trhom výkyvy. Paradoxne sa to môže udiať v čase zlepšenej ekonomickej situácie, kedy obyčajne silne rastú a súčasne môžu klesať aj dlhopisy. V tom čase preto nemusí fungovať tradičné rozkladanie rizika medzi akcie a dlhopisy.

Hoci uvedené neznamená prepady a výkyvy trhov ako počas krízy, znižuje to komfort investorov a možné budúce očakávané výnosy.

Aj to môže byť dôvodom, prečo mnoho investorov hľadá na trhu aj iné ako tradičné aktíva, čo sa prejavilo zvýšeným záujmom a raketovým rastom kryptomien (Bitcoin, Ethereum, atď...) v ostatnom čase. No tie nie sú prípustným aktívom dôchodkových fondov, preto ich v druhom pilieri za výkonnosťou fondov určite nehľadajte.

Ak by však malo dôjsť po znížení tempa pumpovania peňazí do obehu centrálnymi bankami, či zvýšením daní v USA z dielne demokratov k výrazným prepadom na akciových trhoch, centrálne banky sú pripravené reagovať opätovným zvýšením tempa tlačenia peňazí, čo trhy opäť upokojí.

Výhľad pre aktíva a tým aj zhodnotenie úspor v druhom pilieri je preto v súčasnosti naďalej pozitívny.

Matej Varga

Upozornenie: Upozorňujeme, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Úradu pre finančný trh.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Skryť Zatvoriť reklamu