BMI - body mass index

Písmo: A- | A+

Najbežnejšie používaným indexom hodnotenia obezity a nadváhy je tzv. body mass index (BMI). Pojem  BMI, pôvodne známy pod názvom  Quteletov (podľa jeho tvorcu) index, vznikol v roku 1836 v Belgicku, a to na objednávku Belgickej poisťovacej spoločnosti, za účelom stratifikácie zdravotných rizík poistencov.

Tento index získame delením telesnej hmotnosti v kg a vlastnou výškou v metroch na druhú ( kg/m2=BMI).

Výpočet BMI
Výpočet BMI 

Vzhľadom k dĺžke obdobia používania, ako aj rozšírenosti použitia, sa javí ako vhodný na štatistické sledovanie súvislostí stupňa obezity a s tým súvisiacich zdravotných rizík. Z hľadiska kategorizácie váhových skupín stále patrí medzi najlepšie parametre. A stále sa aj celosvetovo používa vo všetkých štúdiách zameraných na riziká určitých chorôb. Z týchto údajov sa vytvorila tzv. ideálna váha, t. j. taká ktorá je z hľadiska zdravia jedinca spojená s minimálnou chorobnosťou a s najlepšou prognózou dĺžky života. Za takúto hodnotu bol stanovený interval 20,0 až 24,9 - optimálne BMI vztiahnuté k celkovej úmrtnosti podľa amerických štúdií.

body mass index (bmi)
body mass index (bmi) (zdroj: 123rf.com)

Tab. č. 1 Klasifikácia obezity (podľa WHO, 1997) (1)

KlasifikáciaBMIRiziko komplikácií obezity
PodváhaMenej ako 18,5Nízke (riziko iných ochorení)
Normálna hmotnosť18,5-24,9Priemerné
Zvýšená hmotnosťViac ako 25Zvýšené
Nadváha25-29,9Mierne zvýšené
Obezita I. stupňa30-34,9Stredne zvýšené
Obezita II. stupňa35-39,9Veľmi zvýšené
Obezita III. stupňaNad 40vysoké

Pravda BMI má aj svoje obmedzenia. Okrem iného tento údaj nemá výpovednú hodnotu u ľudí s robustnejšou svalovou hmotou (silový športovci). Je tomu tak preto lebo tento index nerobí nič iné, než že dáva do pomeru telesnú výšku a hmotnosť. A tak napr. dvaja ľudia zhodnej výšky a hmotnosti budú mať samozrejme rovnaké BMI, napr. 34. Avšak jeden z nich môže byť obézny (u neho sa na jeho hmotnosti bude podieľať tukové tkanivo), u druhého, športovca, bude táto hmotnosť tvorená svalstvom (bude mať dokonca znížený objem tuku).

Obezita je ale určená práve zvýšeným množstvom tukového tkaniva, čiže percentuálnym podielom tukového tkaniva na celkovej hmotnosti. A tak tento údaj je oveľa vhodnejší pri individuálnom hodnotení a manažmente obézneho človeka. (BMI je zas vhodnejší pre veľké porovnávacie štúdie, veď určenie percenta telesného tuku si vyžaduje už nejaké vybavenie, okrem váhy a výškomeru).

V našich centrách používame k diagnostike, v priebehu liečby obezity ketogénnou bielkovinovou diétou (medidiet), multitifrekvenčnú viacsegmentovú bioimpedančnú metódu, ktorá nám poskytne početné údaje: množstvo svalstva v kg, množstvo tuku v kg, objem vnútrobunkovej aj mimobunkovej tekutiny, percentuálny podiel tuku, BMI, WHR, hodnotu bazálneho metabolizmu, a okrem týchto najdôležitejších aj mnohé ďalšie parametre (samozrejmosťou je aj vztiahnutie týchto údajov k veku a pohlaviu vyšetrovaného.) Týmto údajom sledovaných v dvojtýždňových intervaloch prispôsobujeme priebeh našej liečby.

V tabuľkách je uvedené, ako so stúpajúcim BMI narastajú zdravotné riziká a ako sa dajú tieto riziká redukciou hmotnosti znížiť. Z týchto tabuliek vyplýva, že obezitu je potrebné liečiť.

Tab. č. 1 (2)

BMI (kg/m2)Zdravotné riziká
Pod 18,5podvýživa
21-22ideálna hmotnosť
Nad 22riziko NIDDM stúpa 3 x
Nad 23KVO začína stúpať
25riziko NIDDM stúpa 8 x riziko ICHS stúpa 2 x
28obvyklé BMI pri vzniku NIDDM
30riziko NIDDM stúpa x
Nad 32riziko úmrtnosti 2 x zvýšené
Nad 40spoločenská neuplatniteľnosť

Tab. č. 2 (2)

Efekt redukcie hmotnosti
o 5 kg znižuje riziko NIDDM o 50 % a celkovú úmrtnosť o 25 %
o 9 kg znižuje riziko Ca a ICHS a celkovú úmrtnosť o 25 %

o 0,5 – 9 kg znižuje úmrtnosť

  • na všetky príčiny o - 20 %
  • na rakovinu – o 37 % 
  • spojenú s obezitou – o 53 %
  • na cukrovku – o 44 %
  • na ICHS – o 9 % 

Index telesnej hmotnosti je u dospelých aj detí považovaný za základný ukazovateľ zloženia tela, ktorý je dostatočne presný z hľadiska epidemiologických štúdií, ale u jednotlivca môže viesť k chybnej diagnóze v zmysle falošne pozitívnej diagnózy u osôb s vysoko vyvinutou svalovou hmotou a naopak k falošne negatívnej diagnóze u obezity u osôb s relatívne vysokým zastúpením tukového tkaniva (tzv. frustná obezita). (2)

Autor:

MUDr. František Križanovič, 
MWM s.r.o., M.R.Štefánika 53, 960 01 Zvolen,
mail: info@mdiet.sk
web: www.mdiet.sk

Literatúra:

  1. Hainer V, Kunešová M, Vyšetření v obezitologii, Základy klinické obezitologie 2011.

  2. Hrnčiar J, Obezita, Princípy internej medicíny 2001.

Skryť Zatvoriť reklamu