Akné a strava – môžu súvisieť?

Písmo: A- | A+

Akné je jedno z najčastejších chronických ochorení kože a najčastejšie kožné ochorenie v puberte, ale vyskytuje sa aj v iných obdobiach života. Postihuje vlasovo-mazové folikuly, a to najčastejšie na viditeľných častiach tela (tvári, krku a na hrudníku v oblasti výstrihu).

Na vzniku akné sa podieľa viacero faktorov. Jednou z príčin akné v období puberty a u mladých ľudí je, že v tomto veku dochádza fyziologicky k nadprodukcii androgénov – mužských pohlavných hormónov, ktoré stimulujú činnosť mazových žliaz. Dôsledkom je potom aj tvorba nadmerného množstva mazu. Zároveň dochádza k poruche rohovatenia povrchových buniek kože. Folikuly sa upchajú a hromadí sa v nich maz. Tým sa vytvoria optimálne podmienky pre množenie baktérie Propionibacterium acnes, ktorá je súčasťou fyziologickej mikroflóry kože. Ďalšie prejavy akné vznikajú potom ako dôsledok imunitnej odpovede pacienta namierenej proti tejto baktérii.

Je tu ale aj skupina ľudí u ktorých sa akné vyvíja mimo toto obdobie dospievania. Častá je súčasná prítomnosť obezity. Pozorovania, a v ostatných rokoch rastúci počet publikovaných štúdií, naznačuje výraznejší vplyv niektorých druhov potravín na vznik akné. 

Obrázok blogu

Zdá sa, že negatívny vplyv na patologický mechanizmus stimulujúci vznik akné majú potraviny s vysokým glykemickým indexom, mlieko a mliečne výrobky. (1,2,3)

Tieto poznatky sú podporované aj niekoľkými štúdiami svedčiacimi o výrazne nižšom výskyte akné v populáciách, ktoré na rozdiel od západného spôsobu stravovania nasledujú svoje tradičné stravovacie zvyklosti. A ich spoločným faktorom je práve strava s prevažne nízkym glykemickým indexom. (4)

Príkladmi dobre dokumentovaných populácií sú obyvatelia ostrovu Kitava z Papuy Novej Guiney, ktorí žijú na strave síce zloženej zo 70 % cukrov, ale tieto majú nízky glykemický index - z rastlinnej stravy. Podobných príkladov je veľa a tak spomeniem ešte niektoré z nám bližších oblastí. Európania (Kréta, Južné Taliansko) s ich stredomorskou stravou majú oveľa menej akné v porovnaní so stravou západnej Európy. Židia v Jemene dodržiavajú zdravšiu stravu ako európsky židia a majú tiež menej akné.

Obrázok blogu

Ale sú aj štúdie, ktoré nepreukázali vplyv stravy na prítomnosť akné. Je ale zaujímavé, že všetky tieto štúdie zahŕňajú diéty, ktoré len vymenili jednu formu cukru s iným, a nebrali v úvahu ich glykemický index. Tieto údaje sú tiež podporené pozorovaním zvýšeného výskytu akné u žien so syndrómom polycystických ovárií. A tento stav je tiež sprevádzaný inzulínovou rezistenciou, hyperinzulinémiou a zvýšenými hladinami androgénov.

Rôzne štúdie poskytli dôkazy, že strava s vysokým glykemickým indexom sa podieľa na etiológii vzniku akné, a to prostredníctvom jej schopnosti zvyšovať hladinu inzulínu, biologickú dostupnosť androgénu a aktivitu inzulínu podobného rastového faktora 1 (IGF–1). A naopak diéty s nízkou glykemickou záťažou okrem zníženia hmotnosti a hladín glukózy majú priaznivý vplyv na kvalitu pokožky.(5)

Mechanizmus vplyvu zvýšených hladín inzulínu na hladiny mužského pohlavného hormónu androgénu sa uplatňuje jednak vplyvom na hypofýzou vylučovaný gonadotropný hormón (6), ktorý má na starosti zvyšovať tvorbu pohlavných hormónov (3), ďalej je schopný znížiť sérové hladiny bielkoviny viažucej IGF – a tým zvýšiť dostupnosť IGF-1 (7). Tieto zmeny môžu ovplyvňovať deje zakladajúce vývoj akné. Tieto inzulínom sprostredkované zmeny môžu podporovať zvýšenú proliferáciu bazálnych keratocytov v pilosebaceóznom trakte, abnormálnu deskvamáciu folikulárneho epitelu a androgénmi sprostredkovanú zvýšenú tvorbu mazu (8). Nasleduje kolonizácia Propionibacterium acnes (5) a vyvíjajú sa zápalové zmeny.

Obrázok blogu

A práve v prípadoch súčasného výskytu akné a obezity, ktorá je následkom nesprávnych stravovacích návykov (nadmerný príjem jednoduchých sacharidov s vysokým glykemickým indexom, prípadne mliečnych výrobkov) sa ukazuje, že zmenou týchto návykov možno dosiahnuť nielen žiadúci úbytok množstva telesného tuku, ale aj súčasný ústup prejavov akné. Pre naštartovanie týchto vhodných zmien sa javí ako ideálna práve ketogénna bielkovinová diéta, ktorá znižuje hladinu inzulínu, a tým priaznivo ovplyvňuje aj všetky následné pochody vedúce k zníženiu závažnosti a progresie akné (1).

Takže odpoveď na otázku v titulku je zrejmá. Vzhľadom k citlivosti a kontroverznosti všetkých zdieľaní týkajúcich sa doporučení na zmenu nevhodných stravovacích zvyklostí som si dovolil oprieť sa o citácie z klinických medicínskych štúdií, ktoré následne uvádzam.

 

Literatúra

1. Paoli, Grimaldi K, L Toniolo, Canato M , Bianco, Fratter A. Výživa a akné: terapeutický Potenciál ketogénnej diéty. Pharmacol Skin Physiol 2012; 25 :. 111-117

2. Eaton SB, Sebastian, Mann N, Lindeberg S, Watkins BA et al. Vznik a vývoj západnej stravy: zdravotné dôsledky pre 21. storočie. Am J Clin Nutr 2005; 81 :. 341-354

3. Smith RN, Mann NJ, Brau, Makelainen H, Varigos GA Účinok diéty s vysokým obsahom bielkovín, nízkym glykemickým zaťažením a diéta s vysokým glykemickým zaťažením na biochemické parametre, pri akné vulgaris :. Randomizovaná, zaslepená, kontrolovaná štúdia J Am Acad Dermatol 2007; 57 : 247- 256.

4. Smith R, Mann N. akné v dospievaní: role pre výživu? Nutr DIETA 2007; 64 : S147-S149

5. Cordain L. Dôsledky pre úlohu stravy pri akné. Semin Cutan Med ban 2005; 24 :. 84 spoločnosti AZ 91

6. Kristiansen SB, EndoH, Casson PR, Buster JE, Hornsby PJ. Indukcia enzýmov steroidogenních Genov inzulínu IGF-I v kultivovaných ľudských dospelých nadobličkových-Slovakia. Steroidy 1997; 62 :. 258-265

7. Goodman-Gruen D, Barrett-Connor E. IGF viažuci globulín, Tolerancie glukózy u zien po menopauze. Rancho Bernardo štúdií. Diabetes Care 1997; 20 :. 645-649 |

8. Powell DR, Suwanichkul, Cubbage ML, DePaolis LA, Snuggs MB, Lee PD. inzulín inhibuje transkripciu ľudského génu pred inzulínu podobný Rastovému Faktoru viažuci proteín-1. Chem , 1991, 266 :. 18868 až 18876

Autor:

MUDr. František Križanovič, 
MWM s.r.o., M.R.Štefánika 53, 960 01 Zvolen,
mail: info@mdiet.sk
web: www.mdiet.sk

Skryť Zatvoriť reklamu