Diéta a cukrovka 2. typu

Písmo: A- | A+

Pri téme cukrovky je obzvlášť pochopiteľné zamyslenie nad úlohu cukru v našom živote. V tomto prípade mám na mysli jednoduché, rafinované mono a disacharidy.

Technológiu rafinácie z cukrovej repy vyvinuli nemecký chemici motivovaný blokádou dovozu trstinového cukru z Karibiku Napoleonovým loďstvom. V tejto dobe bol cukor ešte vzácnym artiklom a napr. v Rakúsku sa predával v lekárni. Mohli si ho dovoliť len zámožnejší ľudia, a skutočne výskyt cukrovky 2. typu sa stal v tejto dobe charakteristickým pre túto vrstvu obyvateľstva. Postupom času sa cukor stával čoraz lacnejším a cukrovka prestala byť výsadou bohatých. (Neskôr sa k tomu pridali nové mlynárenské technológie umožňujúce vymielanie hladkej bielej múky, ktorú si mohla dovoliť tiež len táto skupina obyvateľov, ale to je už ďalší príbeh). 

Diabetes mellitus sú chronické poruchy látkovej premeny glukózy, ktoré sa prejavujú trvalým zvýšením koncentrácie cukru v krvi (hyperglykémia). Jej príčiny sú rôznorodé: pri diabete typu 1 sa netvorí žiaden vlastný inzulín (absolútny nedostatok inzulínu), pri diabete typu 2 sa naproti tomu nemôže v dostatočnom množstve uvoľňovať existujúci inzulín, alebo nemôže úplne vyvíjať svoj účinok (relatívny nedostatok inzulínu). Okrem toho existujú ešte iné špeciálne formy a tehotenský diabetes (gestačný diabetes). nczisk.sk

Podľa posledných zverejnených údajov z NCZI, bolo v SR k 31.12.2010 hlásených takmer 350 000 diabetikov, čo je okolo 7 % z celej populácie. (Ak sa dobre pamätám začiatkom osemdesiatych rokov to bolo okolo len 3 %.) Ich počet z roka na rok stúpa. Oproti roku 2000 sa ich počet zvýšil o viac než 20 %. Ročne sa diagnostikuje okolo 22 000 nových diabetikov. Základným rysom diabetes mellitus typ 2. je inzulínová rezistencia. V rôznej miere narúša účinky inzulínu v bunkách, a môže spôsobiť široké spektrum príznakov.

Vývoj počtu liečených na diabetes mellitus na 100 000 obyvateľov SR (1997 – 2007)
Vývoj počtu liečených na diabetes mellitus na 100 000 obyvateľov SR (1997 – 2007) (zdroj: Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2008)

Primárnym rysom inzulínovej rezistencie je zhoršená schopnosť svalových buniek, prevziať cirkulujúcu glukózu z krvi. Tým sa, miesto oxidácie a premene na energiu v kostrovom svale, odkláňa väčší podiel sacharidov z potravy do pečene, kde je veľká časť prevedená na tuk. Ak sa príjem sacharidov obmedzí na úroveň, pod ktorou nie je významná premena na tuk (prahom, ktorý sa líši od človeka k človeku), známky a symptómy inzulínovej rezistencie sa zlepšujú alebo často úplne zmiznú. K potvrdeniu uvedeného si dovolím uviesť niekoľko klinických štúdií.

Gumbiner a kol. (1) podávali obéznym jednotlivcom s diabetes mellitus typu 2 dva typy nízkokalorických diét o 650  kcal po dobu 3 týždňov. Mali primeraný príjem bielkovín, ale jedna skupina mala oveľa nižší obsah sacharidov 24 g ako druhá 94 g/ deň. Ako sa dalo očakávať, diéty s nižším obsahom sacharidov mali za následok podstatne vyššiu úroveň cirkulujúcich ketolátok (nad 3mmol/l), čo bolo spojené s nižšou produkciou glukózy v pečeni. Zaujímavý je silný inverzný vzťah medzi hladinou cirkulujúcich ketónov a produkciou glukózy v pečeni, čo naznačuje, že vyššia hladina ketónov je spojená s viacerými priaznivými účinkami kontroly glykémie u diabetikov.

V poslednej dobe, Boden a kol. (2) vykonal štúdiu, kde diabetici 2 typu s prítomnou obezitou dostávali diétu s nízkym obsahom sacharidov (menej než 20 g/deň) po dobu 2 týždňov. Glykémia klesla z 7,5 na 6,3  mmol / l, hemoglobín A1c klesol z 7,3 na 6,8%, a bolo zistené dramatické zlepšenie - až o 75% citlivosti na inzulín.

V ďalšej dlhodobejšej štúdii (3) bola obéznym diabetikom predpísaná definovaná ketogénna diéta po dobu 56 týždňov. Došlo k významnému zlepšeniu v oblasti poklesu hmotnosti a k zlepšeniu metabolických parametrov. Toto zlepšenie sa výraznejšie prejavilo v 12. týždni a pokračovalo počas 56 týždňov. Došlo k poklesu cirkulujúcej hladiny glukózy o 51 %, celkového cholesterolu o 29%, lipoproteínové s nízkou hustotou (LDL) o 33% a triglyceridov o 41% a vzostupu lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL) o 63%. K zlepšeniu týchto parameterov v mnohých prípadoch dochádza skôr, než dôjde výraznému úbytku na váhe. (4)

Pozitívny účinok nízkosacharidovej diéty sa prejavil aj v experimentoch keď jedinci s inzulínovou rezistenciou boli rozdelený do dvoch skupín. Dostávali diétu s rovnakým množstvom energie a bielkovín ale s rozdielnym zastúpením sacharidov a tukov. Ukázalo sa, že pri nízko sacharidovej diéte sa výrazne zlepšili ukazovatele metabolického syndrómu, na rozdiel od diéty s nižším obsahom tukov.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že podľa nedávnej mimoriadne veľkej epidemiologickej štúdie je riziko vzniku diabetu v priamej korelácii s príjmom cukru samostatne, nezávisle na hmotnosti alebo sedavého spôsobu života (5). Stručne povedané, u jedincov s metabolickým syndrómom, inzulínovou rezistenciou a DM 2. typu dochádza k zlepšenie biomarkerov rizika ochorenia ak dodržiavajú dobre formulovanú diétu s veľmi nízkym obsahom sacharidov. Upravovanie metabolizmu glukózy je následkom nielen zníženého príjmu glukózy ale aj zvyšujúcej sa citlivosťou na inzulín.

Záverom by som ešte rád podčiarkol vhodnosť rozlišovania sacharidov na prirodzené a rafináciou pripravené. Tieto v podstate čisté molekuly mono alebo disacharidov sa v prírode v takejto podobe nevyskytujú. Spomínam to aj preto lebo ako sa uvádza, ľudský organizmus potrebuje na prispôsobenie sa potravine (trávenie a metabolizovanie), s ktorou sa ešte nestretol, niekoľko desiatok generácií. A to sú predsa len prirodzené potraviny. S látkami, ktoré sa v prírode nevyskytujú a s ktorými sa počas svojho vývoja nemohol stretnúť a vytvoriť si mechanizmy na ich metabolizovanie, sa vysporiadava ešte ťažšie. O to je smutnejšie, že i niektorý diétológovia vystupujúci v médiách hovoria o sacharidoch a evidentne nerozlišujú či ide o kryštálový cukor alebo sacharid v sušenom ovocí či iných prírodných zdrojoch. 

Použitá literatúra:

1. Gumbiner B, Wendel JA, McDermott MP Vplyv stravy Zloženie si ketózy na glykémie pri veľmi nízkej energie diétne Léčba u obežných pacientovho s non-inzulín-dependentný diabetes mellitus. Am J Clin Nutr 1996; 63 :. 110-115 |

2. Boden G, Sargrad K, Homko C, Mozzoli M, Stein TP. Vplyv s nízkym obsahom sacharidovej stravy na chuť k jedlu, hladiny glukózy v krvi, inzulínovej rezistenciám u obežných pacientovho s diabetom 2. typu. Ann Intern Med 2005; 142 : 403-411

3. Dasht HM, Al-Zaid NS, Mathew TC, Al-Mousawi M, Talib H, Asfar SK et al . Dlhodobé účinky ketogénna diéta u obežných pacientovho s vysokou hladinou cholesterolu. Cell Biochem 2006; 286 :. 1-9

4. Nielsen JV, Joensson EA. Low-sacharidový Diéta pri diabetom 2. typu: Stabilný Zlepšenie telesnej hmotnosti Kontroly glykémie počas 44 mesiacov sledovaním. Nutr Metabo (Lond) 2008, 5 : 14 |

5. Basu S, Yoff P, Hills N, Lustig RH. Vzťahy cukru k výskytu cukrovky populáciám na úrovni: ekonometrické analýzy opakovaných prierezových udajov. PLoS One 2013, 8 :. e57873 

Autor:

MUDr. František Križanovič, 
MWM s.r.o., M.R.Štefánika 53, 960 01 Zvolen,
mail: info@mdiet.sk
web: www.mdiet.sk

Skryť Zatvoriť reklamu