Konzervatívny banskobystrický participatívny rozpočet

Písmo: A- | A+

Keď v roku 1989 v brazílskom Porto Alegre vznikol projekt participatívneho rozpočtu, ktorému sa úspešne podarilo zmobilizovať málo aktívnu verejnosť, išlo o ľavicový experiment.

Je celkom prirodzené, že participácia je spojená s ľavicovým myslením, nie však na Slovensku. Súčasná ľavica nemá záujem na zmene status quo, naopak pre pravicu je výhodné vťahovať ľudí do verejného a politického diania.

Avšak v Banskej Bystrici participácia naráža aj na svoj oveľa konzervatívnejší pravicový problém, ktorým je neochota a strach dôverovať širokej verejnosti. Participatívny rozpočet tu nie je naprogramovaný na motivovanie aktivít vo verejnom priestore, ale na zviditeľňovanie sa predkladateľov projektov a tým aj im blízkych politických strán. Z minulosti sú preto známe spory medzi pravicovými organizátormi projektu a ľavicovými predstaviteľmi MsÚ o to, ktoré projekty sa dostanú do hlasovania.

Projekt je už roky nastavený na maximálnu sumu 10 000€ na jeden projekt. Z celkového balíčka 40 000€ sa posledné roky realizuje 4 -5 projektov ročne. Znamená to, že projekt nie je určený na postavenie si iba 2-3 lavičiek, zasadenie 3-4 stromov či kúpenie farieb a štetcov alebo tují, trávnej zmesi a obrubníkov.

Projekt nie je určený na rozbehnutie menších sídliskových či záujmových komunít, pretože tieto nemajú šancu prehlasovať veľké projekty veľkých komunít. Úspešné bývajú komunity s už zmobilizovanými hlasujúcimi, ktorých projekty sa dokonca neraz realizujú aj etapovite niekoľko rokov za sebou.

Porovnajme si bystrickú max. sumu 10 000€ s max. sumami iných slovenských miest. V Piešťanoch, Rožňave, Trnave, Hlohovci, Bratislave – Nové Mesto, Poprade, ... bola 5 000€. V Nitre 4 000€, v Žiline 3 100€, v Bratislavskom samosprávnom kraji 3 500€, v Trenčianskom samosprávnom kraji 2 200€. (Tieto údaje sú približne spred 1-2 rokov.)

Popri bežných projektoch existujú v niektorých samosprávach, nie však v Banskej Bystrici aj tzv. zadania pre mesto s podstatne vyššími maximálnymi sumami. Pre hlbšiu aktivizáciu sú ale dôležité práve malé projekty. V nich sa občania nezapájajú len hlasovaním, ale aj tvorbou projektov a ich organizáciou.

Mestský úrad opäť sľúbil otvoriť štatút aj s predchádzajúcou diskusiou. Verím v jeho úpravy k ľudovému a prístupnému nástroju na podporu vytvárania komunít. 

Skryť Zatvoriť reklamu