Inteligencia alebo emócie. Čo vyhráva?

Písmo: A- | A+

Pozrime sa okolo seba. Emócie a vášne valcujú argumenty. Akoby úspech v súčasnosti podmieňovalo iba emotívne nasadenie. Pozrime sa na to, ako sa merajú, testujú a hodnotia veličiny IQ a EQ.

Často dostávam otázku, aký je vzťah, prípadne rozdiel medzi inteligenčným a emocionálnym kvocientom. A často si sám dávam otázku, ktorý z nich hrá v súčasnosti prím.

 • IQ ako inteligenčný kvocient je mierou relatívnej inteligencie človeka.

 • EQ ako emocionálny kvocient vyjadruje schopnosť identifikovať a riadiť svoje emócie a emócie ostatných.

Historicky boli výsledky testov IQ spojené s lepším akademickými výsledkami, vyššími platmi a lepším pracovným výkonom. Novšie štúdie však tieto závery spochybnili.

Na svet prišli nové štúdie a v 90. rokoch aj nová veličina EQ. Táto bola spojená s pracovným úspechom, lepšími vzťahmi, ale aj tvrdením, že emočná inteligencia vám môže pomôcť zvládnuť stres, že vám môže pomôcť rýchlejšie sa zotaviť z akútneho stresu a všeobecne zlepšiť život.

Obrázok blogu

Inými slovami, EQ sa začala označovať za všeliek na spokojný a úspešný život. V dôsledku toho sa začal klásť veľký dôraz na podporu tejto stránky osobného zdroja. No napriek tomu sa čoraz viac výskumov začalo venovať aj vedľajším príznakom, keď sa javí, že vysoké hodnoty EQ nie sú nápomocné, ba priam môžu byť škodlivé pre človeka alebo pre tých, s ktorými je v kontakte. Výskum naznačuje „temnú“ stránku EQ.

Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo odvodené zo skóre, ktoré sa počíta z porovnania výsledkov účastníkov testu. (Tabuľku hodnôt a princípy „merania“ som opísal v predchádzajúcom blogu.)

IQ predstavuje schopnosti

 • Vizuálne a priestorové spracovanie

 • Fluidné uvažovanie – schopnosť dedukcie a indukcie

 • Pracovná pamäť a krátkodobá pamäť

 • Kvantitatívne uvažovanie – orientácia vo väčšom objeme dát

Ak máte vysoké IQ, dokážete logicky a rýchlo uvažovať, predvídať alebo korelovať informácie zo zdanlivo nesúvisiacich tém.

Emočná inteligencia je trošku komplikovanejšie. Týka sa schopnosti človeka vnímať, ovládať, hodnotiť a vyjadrovať emócie.

EQ je zamerané na schopnosti ako

 • Identifikácia emócií

 • Vyhodnotenie toho, ako sa cítia ostatní

 • Ovládanie vlastných emócií

 • Vnímanie toho, ako sa cítia ostatní

 • Používanie emócií na uľahčenie sociálnej komunikácie

Obrázok blogu

Emočná inteligencia na rozdiel od IQ sa dá posilniť alebo aj naučiť

Keď EQ funguje tak, „ako má“, ľudia dosahujú svoje méty. Využívajú svoje emócie a emócie ostatných na dosiahnutie cieľov, z ktorých majú prospech všetci.

Avšak vysoké EQ nemusí nevyhnutne podporovať láskavosť a súcit. Vysoké EQ možno použiť aj na podporu zlého správania s úmyslom dosiahnutia osobnej výhody. Jedna z vedeckých štúdií tvrdí, že ľudia s vysokým EQ dokázali lepšie klamať a presvedčiť ľudí o klamstve.

EQ a IQ sú veličiny veľmi odlišné a každá má svoje za a proti. Aj tu platí pravidlo, že vzťah medzi EQ a IQ je veľmi individuálny. Môže byť priamoúmerný – čím vyššie IQ, tým vyššie EQ. Môže byť aj nepriamoúmerný – čím vyššie IQ, tým nižšie EQ. Dokonca tento vzťah môže meniť pomer počas života človeka alebo dokonca aj počas dňa.

Ktoré je dôležitejšie – IQ alebo EQ?

Odpoveď je jednoduchá.

Oba druhy inteligencie môžu dramaticky ovplyvniť našu kvalitu života a naše úspechy. Pochopenie a rozvoj oboch druhov inteligencie môžu byť naším najlepším riešením pre zvýšenie šancí na úspech vo všetkých oblastiach života.

Na čo sa viac sústrediť?

Každý problém si vyžaduje svoj spôsob riešenia. Pri výučbe detí v škole, pri asistencii seniorom alebo pri liečbe chorých potrebujeme zapojiť emočnú inteligenciu a zaostriť pozornosť na empatiu a pochopenie. Pri riešení matematickej rovnice alebo výpočte splátok z hypotéky by sme mali zas používať naše logické schopnosti a odpútať sa od emócií.

Štatistika nám hovorí, že úspešní ľudia nemusia mať vysoké hodnoty IQ alebo EQ. Úspešní dokážu ovládať a využívať svoje danosti na správnom mieste a v správnom čase.

Obrázok blogu

Andrej Aleksiev je predseda slovenskej Mensy

Test si urobil v roku 2009 z čistej zvedavosti. Je absolventom prestížnych škôl v Taliansku, Rusku, Bulharsku a vo Francúzsku, hovorí plynulo piatimi jazykmi a je riaditeľom špičkovej medzinárodnej firmy zameranej na kybernetickú bezpečnosť. Členstvo v organizácii mu prináša „nesmiernu inšpiráciu v klube inteligentných ľudí“.

***

Uvedený blog predstavuje výsostne súkromný názor autora. Diskusiu vítame ako priestor pre budovanie otvorenej spoločnosti a podporu kritického myslenia.

***

Mensa Slovensko je neziskovou medzinárodnou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. Je súčasťou materskej organizácie Mensa International.

Skryť Zatvoriť reklamu