Nevzdávajme to! Hľadáme malých géniov. Prihláste dieťa na IQ olympiádu!

Písmo: A- | A+

Dobrá a rýchla správa pre všetkých. Registrácia predĺžená do 10. apríla! Prvého kola sa môžu zúčastniť deti aj online z domu.

Každý z nás má po roku pandémie desiatky dôvodov rezignovať. Rodičia aj učitelia pociťujú únavu, deťom chýba kolektívna energia, a preto sa ľahko môže stať, že stratíme a prehliadneme talenty a nadané deti. Budeme sa musieť spojiť a hľadať inšpiráciu.

Keď sme začali IQ olympiádu organizovať, zúčastnilo sa na nej 46 detí, v posledných štyroch rokoch každoročne okolo 15-tisíc detí, no a minulý rok sme ju nemohli zorganizovať. Tento rok pokračujeme a už teraz vieme, že desiaty ročník bude iný, ale veríme, že zažne ďalšie svetlo na konci tunela.

Tam, kde sme mali po iné roky tisícky účastníkov v IQ olympiáde, sú dnes stovky. Hovoríme s učiteľmi a počúvame, akí sú unavení a deti demotivované. Chceme vás povzbudiť. Oslovujeme rodičov.

Obrázok blogu

A čo vám napadne ako prvé pri slove talent? Je to športové nadanie Petry Vlhovej či hudobná genialita mladého Mozarta? Je to schopnosť rýchlo a presne zlyžovať akúkoľvek zjazdovku či klásť prsty po klavírnych klávesoch?

Hudobne nadané dieťa zamieri do ktorejkoľvek najbližšej základnej umeleckej školy, to s pohybovým nadaním – často vedené rodičmi už v útlom veku – zas do miestneho športového klubu. No kam nasmerovať dieťa, ktorému to myslí o poznanie rýchlejšie ako ostatným? Potrebuje vôbec pomoc či podporu spoločnosti? Športový, hudobný, umelecký talent si zasluhujú obdiv a pozornosť. No talent je aj schopnosť rýchlo a správne logicky uvažovať.

Veríme v silu talentu a venujeme sa deťom s intelektovým nadaním už viac ako desať rokov. Poznáte ich podľa toho, že sú niekedy prirodzene drzé, inokedy utiahnuté a citlivé, no predovšetkým neuveriteľne zvedavé. Je škoda, pokiaľ si nadpriemerne inteligentný jedinec z detstva nesie pocit nepochopenia a nezáujmu o tento typ talentu.

Áno, aj nadpriemerná inteligencia je dar, talent, o ktorý sa však treba starať. S istou predispozíciou sa už narodíme, no to, či ju dokážeme naplno využiť, závisí nielen od výchovy a sociálneho prostredia, ale aj stimulu okolia – presne ako pri hociktorom inom nadaní. Kreatívne a umelecké činnosti, čítanie, logické úlohy, no aj hra na hudobnom nástroji intelekt preukázateľne rozvíjajú, naopak pasivita, nuda, stres môžu inteligenčný kvocient znížiť aj o niekoľko bodov.

Inteligenčný kvocient nesúvisí so vzdelaním, preto ani úlohy v IQ olympiáde nie sú vedomostným testom.

Úlohy sú zamerané na logiku, priestorovú predstavivosť, jazykové súvislosti, krátkodobú pamäť či praktickú inteligenciu. Umožňujú deťom pri riešení zadania využiť vlastnú kreativitu. Pre deti je to zážitok a zároveň je to možnosť objaviť talentovaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Výhodou súťaže je, že je určená aj pre „pasívnych“ géniov, ktorým sa práve pre časovú náročnosť nechce zapájať do iných súťaží či predmetových olympiád v škole.

Do 10. apríla 2021 sa deti môžu prihlasovať na IQ olympiádu.

  • Je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií

  • Do súťaže sa dieťa môže prihlásiť samostatne aj prostredníctvom školy

  • Vítame a vážime si spoluprácu so školami

  • Olympiáda má tri kolá – školské, regionálne a celoštátne finále

  • Školské kolo absolvuje dieťa on-line v domácom prostredí v priebehu týždňa v čase, keď mu to vyhovuje

  • Finále sa uskutoční 1. júna 2021 na Bratislavskom hrade

  • Účasť je bezplatná

  • Ceny pre víťazov sú notebook, tablety, smart hodinky, knihy, spoločenské hry, predplatné IT časopisov

  • A to najdôležitejšie: registrácia prebieha na www.iqolympiada.sk

Poznáte nejaké šikovné dieťa vo svojom okolí? Je to vaša sčítaná neter, kamarátkin pubertálny syn či žiačka, ktorú učíte? Prihláste ho alebo prihláste ju.

Súťaž organizuje Mensa Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí.

Záštitu nad 10. ročníkom súťaže prevzala prezidentka SR Zuzana ČaputováMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďakujeme im za podporu.

Daniela Metesová

koordinátorka súťaže IQ olympiáda

„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“ Albert Einstein

Obrázok blogu

Daniela Metesová je členkou Mensy Slovensko od roku 1998.

„Keďže som vyštudovala matematiku a informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave, isté predpoklady na zvládnutie testu som mala. Bolo to skôr zo zvedavosti, nie o vlastnení certifikátu. Členstvo v Mense Slovensko mi prináša nové obzory, priateľstvá, skúsenosti. Vďaka Mense som sa mohla zúčastniť množstva exkurzií, stretnutí, výletov a niektoré som dokonca aj organizovala s manželom.“

***

Uvedený blog predstavuje výsostne súkromný názor autora. Diskusiu vítame ako priestor pre budovanie otvorenej spoločnosti a podporu kritického myslenia.

***

Mensa Slovensko je neziskovou medzinárodnou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. Je súčasťou materskej organizácie Mensa International.

Skryť Zatvoriť reklamu