Prečo muži nevyhrávajú hádky so ženami?

Písmo: A- | A+

Lebo medzi tým, ako muži a ženy používajú mozog, je rozdiel. Dokonca aj v tom, ako je veľký, ako pracuje a ako sa vyvíjal.

Muži a ženy majú inú stavbu tela, inú svalovú konštitúciu, iné pohlavné orgány a pohlavné hormóny a s tým spojenú aj inú genetickú výbavu. A veľkosť mozgu hrá v prospech mužov. I keď v súvislosti s inteligenciou tu môžeme hneď konštatovať, že na veľkosti skutočne až tak nezáleží. To by sme potom museli za najinteligentnejšie živočíchy považovať slony alebo veľryby.

Dôležitejšia ako veľkosť mozgu je aktivita jednotlivých centier mozgu a prepojenosť medzi hemisférami. 

Mozog človeka sa skladá z ľavej a pravej hemisféry. Ľavá hemisféra je dôležitá pre logické myslenie, jazykové schopnosti, matematické a analytické myslenie. Pravá hemisféra je zameraná na emócie, intuíciu, medziľudské vzťahy a tvorivosť či predstavivosť. Obe hemisféry spája zväzok nervových vlákien corpus calosum. Americký neurológ Robert Gorski si všimol, že ženy ho majú až o tretinu silnejší. Tak je u žien oveľa lepšia spolupráca medzi hemisférami ako u mužov.

Pomocou počítačovej tomografie mozgu je dokázané, že pri riešení rôznych problémov, situácií a úloh mužský a ženský mozog reagujú odlišne. Porozumenie funkciám a štruktúre mozgu je pre rozlíšenie inteligencie muža a ženy veľmi dôležité.

Obrázok blogu

Prečo sa mužský a ženský mozog odlišujú?

Jednou z príčin je pôsobenie pohlavných hormónov počas vývoja plodu v maternici. Estrogén u dievčat podporuje tvorbu centier emócií a pamäte. Testosterón u chlapcov zase podporuje centrá priestorovej orientácie a logiky.

Môže za to evolúcia

Ďalším dôvodom odlišnosti mužského a ženského mozgu je spôsob, ako ho obe pohlavia používali počas vývoja na odlišné účely. Veľmi zjednodušene povedané, muž dnes už nemusí chodiť loviť a žena sa už v jaskyni nestará iba o potomkov a udržanie ohňa. Rozdiely v používaní mozgu však pretrvávajú.

Muži majú dokázateľne lepšiu priestorovú orientáciu (lov a návrat do jaskyne) a lepšie sústredenie sa na jednu jedinú vec (opäť lov a sústredenie sa na korisť, keď musí presne zacieliť šíp a skoliť zviera). Dnes to vyzerá v praxi tak, že keď muž doma pozerá televízor a žena na neho zavolá, že „miláčik, poď sem“, muž to jednoducho nepočuje, lebo je naplno pohrúžený do jednej činnosti – a to druhej tretiny hokejového zápasu, ktorá je stále nerozhodná.

Ženy majú lepšie prepojenie mozgových hemisfér, a preto sú schopnejšie robiť viac vecí naraz. Napríklad varia obed, žehlia pri tom, stihnú zapnúť práčku a ešte si medzitým aj telefonujú s kamarátkou. Veď aj v jaskyni sa starali o deti, upratovali, udržiavali oheň a sušili nazbierané bobule...

To vieme! Mužská a ženská komunikácia je odlišná

Zaujímavým rozdielom v prejave inteligencie medzi mužom a ženou je aj spôsob komunikácie. Tento rozdiel tiež vyplýva z funkčných odlišností mozgov oboch pohlaví. Muži majú iba jedno centrum reči, tzv. Broccovu oblasť, ženy ich majú viacero, a to dokonca v rôznych oblastiach mozgu.

Ženy takto do svojej kvetnatejšej reči zapájajú aj viac emócií, zatiaľ čo muži sú dosť konkrétni, presní a opisní. Ženy sú približne trikrát výrečnejšie a aj priemerne denne použijú asi 20-tisíc slov, zatiaľ čo muži len 7-tisíc. Muž keď chodil na lov, veľa sa nerozprával – v tichosti číhal celé hodiny na korisť. Slovná zásoba je u žien lepšie vyvinutá a častejšie používajú aj synonymá. Aj preto väčšinou muž nemá šancu vyhrať hádku so ženou :).

Mozgová plasticita

Inteligenciu a celkovo naše schopnosti a potenciál môžeme stále rozvíjať. Objav mozgovej plasticity dokazuje, že ľudský mozog je počas celého života správnym tréningom formovateľný. To znamená, že vieme prácou na sebe zlepšovať naše schopnosti a rozvíjať si aj inteligenciu. Sústavnou prácou na sebe sa vyrovnávajú aj inteligenčné rozdiely medzi pohlaviami.

Štatistiky a reálny život

Doterajšie vedecké výskumy ukazujú, že aj rozloženie hodnôt inteligenčného kvocientu je v populácii medzi mužmi a ženami iné. U mužov sa vyskytuje viac extrémov na oboch stranách spektra, čiže „viac géniov a viac hlupákov“. U žien dosahuje IQ väčšinou priemerné hodnoty. Extrémov je proste menej.

Najdôležitejšie je však to, ako sa inteligencia u človeka prejavuje a ako ju vie zužitkovať aj v prospech ostatných. Nedá sa jednoznačne povedať, ktoré pohlavie je „inteligentnejšie“, pretože vo všeobecnosti majú ženy a muži vlohy na niečo iné a vzájomne sa dopĺňajú.

Tip na záver, ak sa chcete o druhom pohlaví dozvedieť viac

Odporúčam knihu Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách od manželov Allana a Barbary Peasovcov.

Zdroje

Ružový mozog verzus modrý mozog. Prečo naše mozgy fungujú úplne inak?

Monika Stehlíková: Život s vysokou inteligencí, Grada 2016

Milan Pavlík
Milan Pavlík (zdroj: Milan Pavlík)

Vyštudoval medicínu a venuje sa financiám. Je autorom didaktickej spoločenskej hry Finančná odysea, ktorá sa používa v školách na výučbu finančnej gramotnosti. Členom Mensa Slovensko je od roku 2015 a venuje sa aktivitám pre deti, akými sú IQ olympiáda, Spoločenstvo Kempelena a Tábor pre nadané deti.

***

Uvedený blog predstavuje výsostne súkromný názor autora. Diskusiu vítame ako priestor pre budovanie otvorenej spoločnosti a podporu kritického myslenia.

***

Mensa Slovensko je neziskovou medzinárodnou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. Je súčasťou materskej organizácie Mensa International.

Skryť Zatvoriť reklamu