Spoznáte nadaných žiakov? Podporme ich!

Písmo: A- | A+

Môžu mať jednotky, môžu mať aj päťky. Na vyučovacích hodinách majú vysoké nároky, ktoré učiteľ popri ďalších dvadsiatich piatich deťoch nevládze spĺňať. Niektorí nadanie ukážu, niektorí ho skrývajú.

Vnímanie učiteľa: „Čerstvá prváčka plynulo číta, nebude sa na hodinách nudiť?“ 

Vnímanie rodiča: „Susedina dcéra má super detstvo s kamarátmi na ulici, moja sa chce dookola len hrabať v knihách...“

Alebo z detskej strany: „Hry na ulici ma nebavia, moji kamaráti v knihách mi viac rozumejú. Niekedy ma nazývajú čudáčkou.“

Opačný extrém: „Tie ich hry ma vôbec nebavia, ale nechcem vytŕčať a byť sama.“

Ako vidíme, byť intelektovo nadaným žiakom má okrem mnohých výhod aj mnoho nevýhod. Rýchle učenie sa zdá ako výhoda, no v školskom prostredí sa pri nesprávnom podchytení môže stať aj nevýhodou vzhľadom na časté čakanie na spolužiakov a následné rušivé správanie. Byť silne vnútorne motivovaný, sčítaný a rozhľadený sa zdá tiež výhodou, pokiaľ na základe toho žiak nie je v školskom kolektíve vysmievaný.

So svojím vysokým intelektovým nadaním sa musia vyrovnať nielen samotní žiaci, ale aj ich rodičia a škola.

Obrázok blogu

Jedným z poslaní Mensy je venovať sa nadaným deťom, ich rodičom, učiteľom. Práve spolupráca so školami môže pomôcť v identifikovaní nadaných žiakov a ich ďalšej podpore, či už ide o základné, stredné, štátne alebo súkromné školy.

V škole trávia žiaci niekedy aj tretinu dňa, a preto sa stáva veľmi dôležitým miestom na identifikovanie talentovaného žiaka, rozvoj jeho potenciálneho nadania, ale aj miestom povzbudenia a motivácie. Zároveň však škola môže mať problém s podchytením vzdelávania nadaných žiakov a vytvorením dostatočne stimulujúceho prostredia pre nich.

Spolupráca tohto typu medzi školami a Mensou je na Slovensku novinkou od roku 2021. Priekopníčkou, ktorá sa pre ňu začiatkom roka rozhodla, je Súkromná základná škola Lermontovova 1 v Košiciach. Je tu aktuálne integrovaných niekoľko nadaných žiakov a to už stačí na to, aby škola vyvinula snahu o kvalitnejšie prostredie pre nich a podporila identifikáciu ďalších.

Zaujímavosťou tejto košickej školy je, že okrem kontaktného a priateľského prístupu k deťom tu preferujú aj alternatívne formy výučby – Hejného metóda v matematike, písmo Comenia Script, splývavé čítanie Sfumato, vyučuje sa tu šach, hodiny numeriky (pôvodná japonská metóda počítania), vyučovací predmet hra na flaute, hodiny v cudzom jazyku s native speakrom a ďalšie stimulujúce predmety.

Mensa rada pomôže a podporí školy, ktoré majú záujem o spoluprácu a chcú vytvoriť lepšie podmienky na vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov.

Čo prinesie spolupráca školám?

Podmienkou spolupráce medzi školou a Mensou je realizácia IQ testov detí minimálne raz do roka na dobrovoľnej báze. Aktívny monitoring talentovaných detí je pochopiteľne s predošlým súhlasom rodičov.

Vznikne tak stimulujúce prostredie pre nadané deti spoluprácou s detskou Mensou – Spoločenstvom Kempelena a spolu so školou sa rozvíjajú projekty rozvoja nadaných detí. Škola je zaradená do zoznamu spolupracujúcich s Mensou Slovensko a môže využívať branding cez bannery na mieste, tričká alebo nálepky s logom.

Členovia Mensy chcú byť pri tom a chcú pomáhať, aby sa na Slovensku začala šíriť potreba podpory intelektovo nadaných detí rovnako ako tých športovo či umelecky nadaných.

Veď ako sa hovorí: „Čo si kto zaseje, to bude aj žať.“

Obrázok blogu

Tamara Babjáková je špeciálna pedagogička špecializovaná na výchovu a vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov.

Tamara Babjáková je členkou Mensa Slovensko od roku 2020. Vyštudovala pedagogickú fakultu v Bratislave so zameraním na špeciálnu pedagogiku. Je špeciálnou pedagogičkou na základnej škole, kde sa venuje práve aj nadaným deťom. Na strednej škole počas profesijných testov (ktoré zahŕňali aj IQ testy) jej psychologička odporučila organizáciu Mensa. Na testy sa však odhodlala až v končiacom ročníku vysokej školy. Ako sama tvrdí, členstvo jej dáva možnosť spoznať nových priateľov, osobnostne a profesijne rásť prostredníctvom praxe s nadanými deťmi.

***

Uvedený blog predstavuje výsostne súkromný názor autora. Diskusiu vítame ako priestor pre budovanie otvorenej spoločnosti a podporu kritického myslenia.

***

Mensa Slovensko je neziskovou medzinárodnou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. Je súčasťou materskej organizácie Mensa International.

Skryť Zatvoriť reklamu