Viete, koľko vážite (približne). A viete, aký máte inteligenčný kvocient?

Písmo: A- | A+

Bol som zvedavý, aký mám inteligenčný kvocient. A tak som išiel na test. S odstupom rokov hodnotím, že mi to zmenilo život.

Už pri hľadaní informácií na webe som sa zoznámil so „zvláštnou“ skupinou nazývajúcou sa Mensa a prihlásil sa na test. Priznávam sa, že keď prišiel deň testovania, úplne ma opantala tréma. Po spustení odpočítavania však všetok stres zo mňa opadol a nakoniec som si to celkom užil.

IQ – inteligenčný kvocient totiž vyjadruje schopnosť čo najrýchlejšie a logicky rozmýšľať. Jeho hodnota nesúvisí so šťastím, bohatstvom, spokojnosťou či kariérou. Je však jedným z predpokladov.

Hodnota IQ je číslo odvodené zo skóre a to sa počíta z porovnania výsledkov účastníkov testu. Inými slovami, testami sa hľadajú dve percentá populácie, ktoré dokážu rýchlo a logicky uvažovať.

Vysoké IQ môže marginalizovať svojich majiteľov, hlavne deti. Často sú citlivejšie na vnemy, preto môžu byť spolužiakmi odstrkované. Na druhej strane, talentované deti sa môžu v škole nudiť a rebelovať. A vlastne to platí aj o dospelých. S vysokým IQ môžete byť utiahnutí, akoby ste nikam nepatrili, alebo naopak, hlučne nerešpektujete zavedené pravidlá a spochybňujete autority.

Takže na čo je dobré si urobiť IQ test?

Len tak. Na uspokojenie vlastnej zvedavosti či argument pre nepochopenie okolia alebo ako vstupenku na prestížnu školu. Samotný test je len začiatok vzrušujúcej cesty do nového sveta, kde vás môžu zásadne ovplyvniť stretnutia s inteligentnými ľuďmi.

Existuje mnoho IQ testov, ale len niektoré sú akceptované Medzinárodnou Mensou, napríklad Stanford-Binet, Cattell alebo Ravenove abstraktné matice. Zatiaľ sú akceptované len testy, ktoré sa konajú na mieste, ale už pracujeme s medzinárodnou Mensou aj na novej „online“ forme. Cena sa mení v závislosti od krajiny, na Slovensku si zmeriate IQ za 10 eur, a ak ste študent, tak za sedem.

Ak má niekto vysoké IQ, dokáže logicky a rýchlo uvažovať, predvídať alebo korelovať informácie zo zdanlivo nesúvisiacich tém. Ak má nízke IQ, jednoducho to nedokáže.

Celé testovanie trvá 40 minút a mali by ste ho absolvovať v psychickej aj fyzickej pohode. Po teste dostane každý účastník bodové vyrozumenie elektronickou formou. V prípade výsledku nad 130 dostane aj pozvánku do združenia nadpriemerne inteligentných ľudí. Certifikát je dobrovoľný a môžete ho použiť aj ako náhradu prijímacích skúšok na vybrané vysoké školy, hlavne v Česku.

Výsledok?

Vysoko priemerná inteligencia

U štvrtiny populácie je IQ od 100 do 110. Vysoká škola síce ide s ťažkosťami, ale dôslednosťou a pracovitosťou môže získať nositeľ tohto IQ vyššie spoločenské zaradenie.

Nadpriemerná inteligencia

V pásme IQ 111 – 120 sa vyskytuje 12 percent populácie. Typický predstaviteľ vyštuduje vysokú školu, pri vysokej usilovnosti môže získať mimoriadne pracovné miesto.

Vysoko nadpriemerná inteligencia

6 percent populácie s IQ od 120 do 130 ľahko študuje a môže dosiahnuť vynikajúce výsledky v tvorivej a manažérskej činnosti.

Výnimočná, superiorná inteligencia

Mimoriadne predpoklady na tvorivú činnosť, vynikajúci manažéri alebo odborníci. Už iba 2,8 percenta populácie má IQ v rozmedzí 130 – 140.

Inteligencia géniov

Absolútne predpoklady na tvorivú činnosť, určuje ostatným smer poznania. IQ nad 140 sa štatisticky vyskytuje u 0,2 percenta populácie.

Obrázok blogu

IQ sa dedí, avšak nedá sa naučiť. Je možné ho zlepšiť prostredníctvom správnej životosprávy alebo cvičenia, ale zlepšenie nepresiahne zopár percentuálnych bodov. 

Mensa na Slovensku má v súčasnosti 700 aktívnych členov, čo je bohužiaľ len 0,14 promile populácie. Inými slovami, našou úlohou v budúcnosti je identifikovať ďalších talentovaných Slovákov či hľadať géniov.

Ľudia v Mense nezodpovedajú klasickému stereotypu vedátora. Nájdete u nás mladých aj starších, profesorov, ale aj ľudí bez maturity. Mensa sa sústreďuje na vrodenú, univerzálnu inteligenciu, ktorá nemusí vždy korelovať s akademickou ašpiráciou.

Najmladší člen Mensa Slovensko má 14 rokov, najstarší 75. Deti môžu absolvovať testy od 4 rokov, takže sme vytvorili aj detskú Mensu – Kempelenov spolok.

„Mensa“ znamená v latinčine „stôl“, čo symbolizuje, že organizácia s rovnakým názvom je spoločnosť okrúhleho stola, kde etnický pôvod, farba pleti, vierovyznanie, národný pôvod, vek, politika, vzdelanie a sociálne zázemie sú úplne irelevantné. Jedinou relevantnou kvalifikáciou na členstvo je skórovanie v rámci horných 2 percent bežnej populácie na základe schváleného testu inteligencie.

A aby som sa vrátil k svojmu testu – že či mi poznanie svojho IQ zmenilo život? Áno. Som hrdým mensanom s novými priateľmi, ktorí ma dokážu inšpirovať každý deň.

Obrázok blogu

Andrej Aleksiev je predseda slovenskej Mensy

Test si urobil v roku 2009 z čistej zvedavosti. Je absolventom prestížnych škôl v Taliansku, Rusku, Bulharsku a vo Francúzsku, hovorí plynulo piatimi jazykmi a je riaditeľom špičkovej medzinárodnej firmy zameranej na kybernetickú bezpečnosť. Členstvo v organizácii mu prináša „nesmiernu inšpiráciu v klube inteligentných ľudí“.

***

Uvedený blog predstavuje výsostne súkromný názor autora. Diskusiu vítame ako priestor pre budovanie otvorenej spoločnosti a podporu kritického myslenia.

***

Mensa Slovensko je neziskovou medzinárodnou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. Je súčasťou materskej organizácie Mensa International.

Skryť Zatvoriť reklamu