Richard Sulík a jeho pomýlená predstava dostatku...

Písmo: A- | A+

Tento článok je reakciou na slová dotyčného, ktoré odzneli v relácii Slobodného vysielača dňa 8.4. Na otázku moderátora relácie Nenásilný antiterorista Martina Urminského, či si myslí, že by všetci ľudia na Zemi mohli žiť v dostatku, jednoznačne odpovedal, že NIE. Nie, nemohli by všetci žiť v dostatku, lebo potom by každý človek chcel vlastniť súkromné lietadlo a to predsa nejde...

V prvom momente som si myslela, že ten pán určite len žartuje, ale rýchlo ma svojou slovnou zásobou vyviedol z omylu. Nežartoval! Myslel to úplne vážne. Každý bude chcieť mať súkromné lietadlo a to predsa nepôjde... Až keď mu moderátor oponoval, že on by určite nechcel vlastniť lietadlo, tak trošku poľavil a pripustil, že teda nie každý by túžil mať to lietadlo, ale takmer každý... Možno po chvíľke pochopil, že to zrejme tým lietadlo prehnal, tak dal ako príklad iPhone. Každý predsa bude chcieť mať iPhone a to tiež nepôjde.

Vážený pán Sulík, dovoľte aby som vám touto cestou oponovala. Nie je každý človek na svete tak egoistický ako vy a pod pojmom „dostatok„ si určite nepredstavuje súkromné lietadlo, alebo aj ten bláznivý iPhone. Vy zrejme nemáte ani šajnu o tom, čo bežných ľudí trápi, a že by im k slušnému, šťastnému životu stačilo uspokojenie základných potrieb. Ja žijem v tomto akoby ste vy zrejme povedali „civilizovanom„ svete a dostatok, či blahobyt si veru naozaj nespájam s hmotnými statkami. Dostatok totiž treba cítiť v srdci... Pre vás to môže byť to súkromné lietadlo, no pre väčšinu ľudí je oveľa dôležitejšie byť zdravý a žiť v láske so svojim okolím... A tento pocit im veru súkromné lietadlo určite nezabezpečí. Na čo by nám boli všetky tie hmotné statky, keď v duši bude bolesť? Postačí uspokojiť základné potreby človeka.. ja s radosťou obetujem to súkromné lietadlo, keď budem vedieť, že sa za tie peniaze nasýtili ľudia žijúci v chudobe. 

Žijem v dostatku, a čuduj sa svete... nevlastním ani ten bláznivý iPhone :o) a keby nebol mobil nutným zlom, tak by som tú hračku najradšej hodila do Váhu. Práve vďaka pretechnizovanému svetu sa prestávame rozprávať medzi sebou. Deti dokážu presedieť za PC celé dni namiesto toho, aby sa išli von naháňať, alebo sa prejsť do prírody. Odcudzili sme sa jeden druhému. Svet, ktorý stvorili ľudia vám podobní..., ktorí si v prvom momente predstavia pod pojmom dostatok súkromné lietadlo, je pomýlený a potrebuje zmenu. Aj zmenu vo vedení, pretože pokiaľ budú v parlamente, či už slovenskom, alebo európskom sedieť ľudia, ktorých ego nie je v harmónii so srdcom, potom naozaj nedokážeme uspokojiť potreby všetkých ľudí na Zemi. Múdro to povedala Matka Tereza: „ Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“

Richard Sulík je nesporne odborníkom v oblasti ekonómie, ale čo sa týka života a rebríčka hodnôt, aspoň u mňa prepadol. Blahobyt, alebo dostatok nikdy nebude vecou peňazí a hmotných statkov. Dostatok je POCIT... Kto nechápe toto základné pravidlo, nechápe ani podstatu života. 

http://archive.slobodnyvysielac.sk/antiterorista%20-%202015-04-08%20sulik.mp3?hc_location=ufi

Skryť Zatvoriť reklamu