Úsvit poľovníckej totality?

Vážení pán Štulrajter a priaznivci poľovníctva, Úvodom Vás prosím o prepáčenie, že na Vašu „petíciu za reguláciu OZ reagujem takto,bol som v nej však priamo a verejne označený a tento spôsob odpovede teda považujem za adekvátny.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (20)

Pán Štulrajter, musím priznať, že som bol touto Vašou iniciatívou mierne prekvapený, keďže som Vás považoval za vcelku rozumného človeka, ako iste viete z našej predošlej konverzácie. V nej som Vám ponúkol aj príležitosť byť ďalším respondentom v sérii rozhovorov ohľadne poľovníckej tematiky, na možnosť spolupráce ste reagovali vcelku nadšene. Tento Váš posledný krok, znepokojujúci aj v ďalších ohľadoch, teda považujem za dosť spiatočnícky. Ale poporiadku:

V prvom rade Vám chcem poďakovať za vyvrátenie jednej dlhotrvajúcej dogmy, šírenej hlavne poľovníkmi samotnými, a to že zmyslom Vášho pôsobenia je ochrana prírody. Keďže už v názve samotnej petície žiadate „reguláciu ochranárskych združení“ a dá sa predpokladať, že počet tých svojich znižovať nechcete - logicky z toho vyvodzujem, že Vy a všetci poľovníci podpísaní pod petíciou ste si uvedomili a takto aj verejne priznali, že ochrana prírody Vašim zámerom nie je. Bravo, prvý krok máte úspešne za sebou.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

K bodu 1: Považujem za vcelku únavné a zbytočné vysvetľovať rozdiel medzi pôsobením poľovníka a ochranára v prírode, zvlášť ľuďom ktorých sa to týka. Ale povedzme: v extrémnom prípade sa činnosťou ochranára podarí presvedčiť kompetentných ľudí o nesprávnosti svojich postojov a po rozsiahlej diskusii ich privedie k zmene názoru, čím zachráni zviera pred zastrelením, strom pred vyrúbaním a pod. Čo však neznamená, že to tak bude naveky. Ochranár za týmto účelom väčšinou používa slovný, textový, obrazový, alebo iný neinvazívny prejav (ak chcete brániť tomuto, odporúčam Vám najprv si naštudovať „Listinu základných práv a slobôd“) Poľovník naopak svojim konaním priamo, neodvolateľne, na základe iba vlastného uváženia a často teda nekontrolovateľne zasahuje do ekosystému a môže ho nenávratne poškodiť. Prikrmovaním v blízkosti ľudských obydlí k nim láka medvede, čím ohrozuje aj ich obyvateľov, preferovaním jedného živočíšneho druhu spôsobuje škody na iných druhoch, ako aj na poľnohospodárskych plodinách a lesnom poraste (čo je zase obvyklým dôvodom na zorganizovanie poľovačky). Zmenšovaním a delením vlčích svoriek tieto oberá o ich prirodzenú potravu vo forme divej zveri a defacto núti k napádaniu slabo chránených hospodárskych zvierat (aj keď takto zmiznuté ovce sa tiež v poľovnom lobby prezentujú ako výsledok činnosti „zlých ochranárov“) atď. Už rozumiete prečo by poľovník mal byť vzdelaný?

SkryťVypnúť reklamu

(o.i. ak si pozorne prečítate našu pôvodnú petíciu, bola v nej ukotvená aj možnosť lovu bez ukončeného predošlého vzdelania – a to niekoľkoročným pôsobením v poľovníckom združení, s predpokladom, že takto si záujemca o túto činnosť potrebné znalosti doplní. Keďže sa radi prezentujete ako ľudia, „ktorým nejde v prvom rade o lov“ neviem prečo reagujete na túto požiadavku tak hystericky)

Bod 2 ohľadne poskytovania finančnej náhrady ochranárskymi združeniami pri škodách spôsobenými chránenými živočíchmi:

Budú teda aj poľovnícke združenia prispievať na náhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách a lesnom poraste, keďže tieto sú spôsobené ich činnosťou a to neprirodzeným zvyšovaním početnosti raticovej zveri elimináciou jej prirodzených nepriateľov a prikrmovaním?

SkryťVypnúť reklamu

Veľké šelmy strhávajú hospodárske zvieratá z dôvodu ich dostupnosti a neschopnosti uloviť si potravu vo voľnej prírode. V prvom rade za to môžu chovatelia nedostatočnou ochranou, v druhom poľovníci decimovaním silných svoriek. Prečo za to majú platiť ľudia, ktorým ide o rozumný vzťah k prírode a nezasahovanie do jej zložitých mechanizmov, ktorým evidentne nerozumieme? Prečo Vám tak leží v žalúdku vlk a medveď, ktorí s nami žijú odpradávna a majú nezastupiteľné miesto nielen v slovenskom ekosystéme a zdravej populácii lesnej zveri, ako dokazuje viacero odborných štúdií (a naopak, o ich „premnožení“ a nutnosti lovu žiadna)? Prečo radšej svoj záujem nesústredíte na psíka medvedíkovitého a ďalšie invazívne druhy, ktoré decimujú našu faunu a do našej prírody nepatria? Nemalo by byť toto Vašou prvoradou úlohou?

SkryťVypnúť reklamu

3. Čo je tým čo Vás vyvyšuje nad iné záujmové skupiny? Má po Vašom vzore žiadať o zmenu trestného zákona a perzekúciu všetkých nactiutŕhačov aj spolok slovenských šachistov? Nemáte radi predstavu, že s Vašim počínaním môže niekto nesúhlasiť a chystáte sa trestať ľudí, ktorým sa Vaša kratochvíľa nepáči? Bude ako „obmedzenie výkonu práva poľovníctva“ braná aj turistika s neplánovaným stretnutím niekoho z Vašich kolegov? Bude v takomto prípade perzekúcia vykonaná priamo na mieste, aby sa zabránilo zbytočným prieťahom? A to najlepšie už „v štádiu prípravy alebo pokusu“ a teda už pri výbere turistickej obuvi? Myslím, že v Severnej Kórei by Vám tlieskali, u nás však podobný režim neobstál a myslím si, že ďalšie pokusy netreba.

4. Posledné slovenské vydanie románu 1984 od Georga Orwella pripravil v roku 2001 Slovart. Niekoľko kusov bude ešte určite v predaji, v prípade záujmu som ochotný aj zapožičať. Pred formulovaním podobných požiadaviek vrelo odporúčam - je to poučné čítanie.

K piatemu bodu nemám čo dodať, pretože neviem akého videa sa týka a netuším prečo takýto bod vôbec dávate do petície.

Ešte by som však chcel dodať, že Regulácia Poľovníctva (na ktorú tiež myslím prostredníctvom mojej osoby útočíte) vznikla aj na základe rozhovoru s riaditeľom Vašej poľovníckej komory. Keď sme sa rozprávali o tom, že na niektorých Vašich kolegov nefungujú stanovy SPK, ani zákony SR, povedal, že by malo nasledovať verejné odsúdenie. A to je jeden zo zmyslov RP – verejné vymedzenie sa voči činnostiam jednotlivcov, v prípade komplexného problému aj celého poľovníctva. Nikdy sme nehovorili o jeho zákaze, vždy sme sa snažili komunikovať, niekoľkokrát sme Vám ponúkli možnosť propagácie a dokonca aj zdieľali príspevky, ktoré by sa bez zveličovania dali označiť za poľovnícku propagandu. Nikdy ste ale bohužiaľ konštruktívne nereagovali. Nám nejde o vyvolávanie emócii, ale o nájdenie riešenia.

Takisto nepotrebujeme „očierňovať a ohovárať poľovníctvo v očiach verejnosti“, to zvládate nenapodobiteľným štýlom sami – aj podobnými iniciatívami ako je táto Vaša petícia.

Skúsili ste niekedy uvážiť možnosť, že nikto verejnosť nezavádza, ale ste to iba Vy sami, kto svojou činnosťou skutočne spôsobil momentálnu situáciu? A že útočením na všetkých okolo túto spoločenskú antipatiu voči poľovníctvu iba prehlbujete? Že ste to práve Vy, kto by sa mal zmeniť a nie všetci ostatní? Neskúsili ste sa niekedy zamyslieť nad tým, že by bolo možno dobré svojich členov priebežne vzdelávať a ku klasickému hodnoteniu trofejí na spoločných stretnutiach pridať aj napr. prednášku o tom, že nie každého voľne pusteného psa treba zastreliť? Tuším, ako budete reagovať a áno, sme tiež ochotní vzdelávať „ nezodpovedných psíčkarov“ a pod.

Rešpekt si nemôžete vymôcť zákonom, na to treba vzbudzovať úctu, najlepšie príkladným konaním.

Verím, že nie všetci ste zlí a určite sa nesnažím generalizovať. Musíte ale uznať, že medzi sebou máte členov, ktorí Vám dobré meno nerobia. A keďže sa s nimi neviete adekvátne vysporiadať sami, musíte počítať s tým, že Vás budeme kritizovať. Pretože sa nás Vaše konanie bytostne dotýka a ovplyvňuje naše životy, a to často negatívne. A odhodlaného človeka, ktorému ste ublížili buď priamo alebo prostredníctvom jeho blízkych nezastavíte, ani keby ste v duchu bodu 3 svojej petície začali rovno popravovať. Každý nevinný život predstavuje neporovnateľne viac ako hocaká kratochvíľa, akokoľvek zaobalená do „služby verejnosti“ (opäť – naozaj chcem veriť že nie všetci ste poľovníkmi iba kvôli poľovačke, ale koľko z Vás, zvlášť pri počte 60 000 je naozaj takých?)

Ak chcete, tak sa s p. Čechom pretekajte o to, kto zmobilizuje viac „verných“, prosím Vás ale aby ste moju osobu z tohoto vynechali. Osobne toto počínanie považujem za únavné a prinajmenšom zbytočné. Ja - a myslím že aj všetci kto stoja za Reguláciou Poľovníctva, sa chceme dohodnúť. Na v zásade jednoduchých pravidlách, ktoré by svojou podstatou mohli byť aj vo Vašom záujme (nasledovné body iba príkladom, neberte ich prosím ako dopracované návrhy):

 • Že miesta a časy konania poľovačiek budú vopred zverejňované – aby sa Vám tam nikto nechtiac nemotal

 • Že konkrétna oblasť bude tiež aktuálne vyznačená

 • Že starostlivosť o daný revír a možnosť „regulácie zveri“ v ňom bude vždy pridelená jednotlivému PZ a jeho členom, a nebude vecou obchodu

 • Že zver sa jednoducho prikrmovať nebude (okrem naozaj extrémnych prípadov), akokoľvek to môže v prvotnom dôsledku jej počty znížiť

 • Že miesto našich domácich vlkov, medveďov, rysov, kamzíkov a pod. treba znižovať počty invazívnej, nepôvodnej zveri, ako ozajstnú službu slovenskej prírode

 • Že psy evidentne dobre živené, označené a niekomu patriace treba pomôcť vrátiť majiteľovi a nie strieľať

 • Že keď niekto nebude dodržovať pravidlá hry bude nekompromisne a exemplárne potrestaný a „verejne odsúdený“

A takisto vieme pristúpiť aj na Vaše, rozumné požiadavky. Nestrieľajme po sebe zbytočnými petíciami, ale poďme sa dohodnúť ako ľudia. Je to také ťažké?

S pozdravom

Michal Andel

P.S.: Ak to myslíte so svojou petíciou naozaj vážne, poradím Vám zvoliť iný server – peticie.com býva problematický kvôli nepriraďovaniu e-mailových adries, ktoré sú na uznanie hlasov potrebné.

P.S.2: Veľmi by ma zaujímala odpoveď OĽaNO na Vašu požiadavku o pomoc pri tejto petícii – prosím zverejnite ju.

Nasleduje originálne znenie petície „za reguláciu ochranárskych združení“, prebrané zo severu peticie.com 20.2.2017, autor Matúš Štulrajter:

V reakcií na dve petície za reguláciu poľovníctva, ktoré boli/sú na území Slovenskej republiky organizované pánom Michalom Andelom a pánom Viktorom Čechom, požadujeme po vzore formulácií v ich petíciách nasledujúcu reguláciu ochranárskych združení. 

Táto petícia vzniká ako odpoveď na iracionálne formulácie a zavádzanie verejnosti. Jej cieľom je poukázať na absolútne nelogické požiadavky a tvrdenia, ktorých cieľom je najmä všeobecne očierniť poľovníctvo na Slovensku ako také. Petícia bude po ukončení zaslaná na ŠOP, Ministerstvo Životného Prostredia a do NRSR.

ZNENIE PETÍCIE:

Pod touto petíciou podpísaní občania Slovenskej republiky:

 1. Požadujeme aby ochranárske občianske združenia a neziskové organizácie (v akejkoľvek podobe) so zameraním na ochranu prírody a životného prostredia mohli zakladať a viesť len osoby s vysokoškolským vzdelaním min. II. stupňa v oblasti biológie, geológie, zoológie, veterinárneho lekárstva a lesníctva (vrátane príbuzných odborov). Zároveň požadujeme aby sa členmi takýchto organizácií mohli stať len osoby, ktoré dosiahli min. SŠ vzdelanie v oboroch vymenovaných vyššie. 
  *Tento bod je formulovaný na základe požiadavky oboch petícií o "umožnenie výkonu práva poľovníctva len osobám s vyštudovanou SŠ/VŠ lesníckou". Máme za to, že pokiaľ autori oboch petícií veria, že poľovníctvo (lov) ako činnosť by mala byť umožnená len osobám s adekvátnym vzdelaním, rovnaký "meter" by sa mal uplatniť aj v prípade ochranárskych združení, nakoľko ich činnosti môžu mať rovnako veľký dopad na stav lesov a životného prostredia.
   

 2. Požadujeme aby sa neštátne ochranárske združenia v prípadoch, keď chránený živočích - najmä veľká šelma, spôsobila škodu podľa § 97-102 zák. 543/2002 Z.z. (Zákon o ochrane prírody a krajiny) v poľovnom revíri, v ktorom sa ochranárske združenia aktívne podieľali na zamedzení odlovu tohoto živočícha (formou odvolaní proti rozhodnutiam ministerstva a Štátnej ochrany prírody, alebo aktívneho obmedzovania odlovu) aktívne podieľali na uhrádzaní týchto spôsobených škôd, a to 50% podielom z odborne vyčíslenej výšky škody. 
  *Dodatočne žiadame o uplatnenie rovnakého princípu v prípade škôd spôsobených na hospodárskych lesných porastoch, ktoré vznikli následkom aktívneho odporu voči hospodárskej lesníckej činnosti zo strany ochranárskych združení. 
   

 3. Ďalej požadujeme úpravu zákona o poľovníctve a trestného zákona, ktorá by umožňovala perzekvovať osoby alebo organizácie, ktoré obmedzujú alebo zamedzujú výkonu práva poľovníctva podľa platnej legislatívy, a to aj v prípade, že budú odhalené priestupky/trestné činy v štádiu prípravy alebo pokusu. 
  *Týmto bodom nadväzujeme hlavne na požiadavku z petície pána Čecha ktorá je formulovaná nasledovne: "Požadujeme akékoľvek podchytenie pytliactva ešte pred samotným činom, sprísnenie podmienok výdaja poľovného lístka."
   

 4. Ďalej žiadame o úpravu aktuálneho znenia zákona o ochrane osobných údajov, tak aby umožňoval legálne využitie fotopascí a ďalších monitorovacích a záznamových zariadení za účelom odhaľovania nelegálnych činností nájomcom revírov aj bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa pozemku na ktorom bude zariadenie umiestnené a bez viditeľného označenia lokality, v prípade že je zariadenie umiestnené len za účelom pozorovania zveri, alebo odhaľovania trestných činov na území revíru ktorý daná poľovnícka organizácia najíma/spravuje. 
   

 5. Verejne odsudzujeme video publikované pánom Viktorom Čechom zverejnené online na YouTube 16.2.2017, ktoré využíva zábery natočené mimo územia Slovenskej republiky s loveckou tematikou, ktoré nie sú v súlade s aktuálnou legislatívou platnou na Slovensku. Máme za to, že cieľom tohoto videa je manipulácia verejnej mienky a očierňovanie poľovníctva, ktoré nevedie k žiadnemu zlepšeniu situácie a aktívne limituje možnosti otvoreného dialógu medzi širokou verejnosťou, ochranárskou a poľovníckou komunitou. 
  *Pôvodné video na ktoré som pri vytváraní úvodného znenia petície narážal bolo stiahnuté a boli z neho odstránené zábery, ktoré boli natočené zjavne na iných kontinentoch. Nová verzia bola nahratá dnes (17.2.2017) a je dostupná na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=8Pb3LGE-mXM 

Ďakujem za Vaše podpisy a verím, že sa ako poľovníci a priaznivci poľovníctva dokážeme spojiť a ukázať, že nás nie je menej ako tých, ktorí sú ochotní nás očierňovať a ohovárať aj prostredníctvom očividnej fabrikácie propagandistických materiálov.  

Michal Andel

Michal Andel

Bloger 
 • Počet článkov:  5
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu