Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 7-9/12) - 8. časť

Aby som bol konštruktívny a neprinášal len kritiku, spomeniem aj návrhy zlepšujúce udržateľnosť dôchodkového systému.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Doteraz som hovoril o problémoch nášho dôchodkového systému, no aby som bol konštruktívny, spomeniem aj možné riešenia zlepšujúce dnešný stav z pohľadu udržateľnosti. Aby bol dôchodkový systém udržateľnejší, je dôležité znížiť zodpovednosť štátu za budúce dôchodky a zvýšiť zodpovednosť jednotlivca. Konkrétne spomeniem 9 návrhov riešení (9 už bolo spomenutých v minulých 3 častiach), ktoré znižujú zodpovednosť štátu a 12 návrhov, zvyšujúcich zodpovednosť jednotlivca, keďže pôjde o pomerne rozsiahle návrhy, každý deň publikujem 3, teda nasledujúce 2 dni, 6 návrhov pre jednotlivca (6 už bolo spomenutých v minulých častiach).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Návrhy na zlepšenie udržateľnosti - zvýšená zodpovednosť jednotlivca (7-9/12)

Návrat k zásluhovosti, zníženie minimálneho dôchodku, zavedenie imaginárneho účtu

I. pilier v slovenskom dôchodkovom systéme je definovaný ako zásluhový, malo by teda platiť, že čím viac zarábate, teda aj viac odvádzate, tým vyšší dôchodok budete v budúcnosti poberať. Posledné roky sa však znižuje zásluhovosť a zvyšuje solidárnosť (minimálny dôchodok a iné). Pri nepriaznivom demografickom vývoji a predpokladanom deficite v dôchodkovom systéme nie je vhodné zvyšovať mieru solidarity. Práve naopak, väčšina vyspelých krajín podporuje princíp zásluhovosti a zodpovednosti jednotlivca. V prípade solidarity s chudobnejšími, ktorým rastú dôchodky rýchlejšie ako bohatším docielime to, že všetci budú poberať takmer rovnaké dôchodky, bez ohľadu na to, koľko do systému prispeli. Takáto situácia demotivuje pracujúcich platiť vyššie odvody, za predpokladu, že ich budúca výška dôchodku bude takmer rovnaká ako pri odvádzaní nižších odvodov.

SkryťVypnúť reklamu

Zvýšenie zásluhovosti v I. pilieri je možné dosiahnuť prostredníctvom imaginárneho účtu. Na tomto účte by bolo zaznamenávané množstvo odvodov, ktoré poistenec odviedol do I. piliera, no peniaze by reálne na účte neboli. Fiktívna suma by bola ročne úročená infláciou. Pri výpočte dôchodku z I. piliera, by bola časť (nie celá suma, keďže odvod do Sociálnej poisťovne nemá pokrývať iba dôchodok, ale aj dávky pre sociálne slabších atď.) tejto sumy prepočítaná na doživotnú anuitu. Za zváženie stojí aj spravodlivejší výpočet doživotnej anuity, keďže podľa štúdie Economics of ageing nie je spravodlivý výpočet priemernej dĺžky života podľa životných tabuliek, vzhľadom na to, že nižšie sociálno-ekonomické skupiny nedosahujú priemernú dlhovekosť. Zohľadňovaním potenciálneho vysokého veku dožitia sa týmto skupinám znižuje výška dôchodku a naopak skupinám s vyšším sociálno-ekonomickým postavením sa zvyšuje výška dôchodku. (Sanchez-Romero et al., 2020), (Haan, 2019)

SkryťVypnúť reklamu

Toto opatrenie by maximálnym možným spôsobom podporilo zásluhovosť, spravodlivosť a udržateľnosť dôchodkového systému a súčasne by zvyšovala mieru zodpovednosti jednotlivca, ktorý by bol motivovaný platiť odvody, keďže by si bol istý, že stanovená časť z každého zaplateného eura sa mu v budúcnosti vráti vo forme dôchodku. Výpočet výšky dôchodku na základe imaginárneho účtu je najspravodlivejší, keďže vždy by platilo, kto odviedol viac, bude poberať vyšší dôchodok. Systém výpočtu je spravodlivejší oproti dnešnému výpočtu cez koeficient, ktorý je určovaný ministerstvom.

Samotné minimálne dôchodky, ktoré boli najnovšie zavedené, znižujú mieru zásluhovosti a demotivujú pracujúcich prispievať do dôchodkového systému. Taktiež zhoršujú udržateľnosť dôchodkového systému, keďže v prvom roku bude toto opatrenie Sociálnu poisťovňu stáť 150 miliónov eur a v budúcnosti sa táto suma vyšplhá až na 2 % HDP, čo je veľmi veľký, negatívny zásah pre systém. V prípade neudržateľnosti systému sa môže stať, že dôchodky budú znižované, rovnako ako sa stalo jedenásťkrát v Grécku. (Švejna, 2019)

SkryťVypnúť reklamu

Dnešný počet kvalifikovaných rokov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte dôchodku je väčšinou 44. Priemerný dôchodok je vo výške 460,40 €, mediánový vo výške 430 € a minimálny dôchodok pri 44 kvalifikovaných rokoch je 403,70 €. Problém je, že do kvalifikovaných rokov sa započítava štúdium, vojenčina, materská, ale do roku 2000 sa do kvalifikovaných rokov započítavalo aj obdobie v nezamestnanosti. Rovnako mzdový bod je vypočítavaný zhodne pre človeka pracujúceho na plný úväzok aj pre človeka pracujúceho na štvrtinový úväzok. Môže sa teda stať, že človek, ktorý celý život pracoval za minimálnu mzdu, bude mať takmer rovnaký dôchodok ako človek, ktorý väčšinu života nepracoval. Preto si myslím, že je spravodlivejšie namiesto mzdových bodov, koeficientov a iných neustále meniacich sa premenných, zapracovať do výpočtu imaginárny účet.

Porušovaná zásluhovosť je aj v prípade vysokých dôchodkov, ktoré poberá asi 10 000 ľudí. Štát by nemal mať záujem na tom, aby človek zarábajúci 5 000 € mal dôchodok rovnaký ako človek zarábajúci 2 000 €. Vysoké dôchodky sú zásadne krátené, no tento princíp solidárnosti opäť znižuje motiváciu odvádzania vysokých odvodov do Sociálnej poisťovne.

Fakt, že Slovensko je priveľmi rovnostárske potvrdzuje aj index GINI, ktorým Svetová banka poukazuje na prerozdelenie príjmov medzi obyvateľstvo v jednotlivých krajinách. Slovenská republika sa umiestnila na druhom mieste v tesnom závese za Faerskými ostrovmi a zvýšením minimálneho dôchodku sa rovnostársky prístup ešte viac zvýši.

Zrušenie referenčnej sumy v programovom výbere z II. piliera

Demotivačné, možno až nespravodlivé je nastavenie výberu prostriedkov z II. piliera. Nemyslím si, že je správne, aby štát zakázal dôchodcovi naďalej zhodnocovať svoje úspory. Veď práve vek na dôchodku je ďalší možný 20 ročný investičný horizont, ktorý štát zakazuje dôchodcovi využiť v prípade, že jeho dôchodok z I. piliera nedosahuje aspoň referenčnú sumu 464,60 € (pre rok 2020). V prípade, že dôchodcov dôchodok z I. piliera je nižší ako referenčná suma, dôchodca je prinútený k zakúpeniu si doživotnej anuity z II. piliera. Tento dôchodca teda nemôže využiť programový výber, kedy by si sám dohodol, akým spôsobom mu bude dôchodok z II. piliera vyplácaný. Doživotná anuita dôchodcu paradoxne ochudobňuje, keďže poisťovňa pri výpočte musí zohľadniť riziko, že dôchodca sa dožije vysokého veku a súčasne investovať musí konzervatívne, keďže prostriedky musí mať k dispozícií a nemôže si dovoliť stratu týchto prostriedkov pri rizikovom investovaní.

Zrušenie tejto podmienky a umožnenie programového výberu pre všetkých sporiteľov v II. pilieri zvýši zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa vie sám najlepšie rozhodnúť, akým spôsobom chce mať dôchodok vyplácaný z II. piliera. Aj chudobnejší dôchodca tak bude môcť investovať v rizikových fondoch a poberať len časť dôchodku alebo dôchodca sa bude môcť rozhodnúť pre perpetuitu, kedy nasporenú sumu ponechá vo fondoch a vyplácaný mu bude iba výnos. Myslím si totiž, že aj keď je dôchodcovi vyplácaná z I. piliera suma nižšia akou je referenčná suma, dôchodcovi by nemalo byť upreté právo na ďalšie investovanie a programový výber. Musí byť predsa na zodpovednosti dôchodcu, akým spôsobom chce svoje peniaze dostávať a nie na zodpovednosti štátu.

Zvýšenie daňového zvýhodnenia pre II. pilier

V III. pilieri existuje daňové zvýhodnenie pre zamestnávateľov a to nasledujúcou formou: zamestnávatelia si môžu o svoje príspevky do výšky 6 % z miezd zamestnancov znížiť daňový základ. A ak sporiteľ pristúpil od roku 2014 na nové podmienky, môže si uplatniť z daňového základu odpočítateľnú položku maximálne v sume 180 eur ročne. Táto podpora je nízka a nemotivuje zamestnávateľov k prispievaniu zamestnancovi v III. pilieri. Poplatky v III. pilieri sú pomerne vysoké a výnosnosť v porovnaní s II. pilierom nízka, čo nemotivuje k prispievaniu do III. piliera ani samotných zamestnancov. (Šebo, 2018)

Lepšie by preto bolo zvyšovanie štátnej podpory pre II. a III. pilier a zrovnoprávnenie podmienok v II. a III. pilieri, kedy by bolo umožnené zamestnávateľovi prispievať k dobrovoľný príspevkom zamestnanca v II. pilieri za rovnakých, daňovo zvýhodnených podmienok ako v III. pilieri. Vyššia výnosnosť a nižšie poplatky by motivovali zamestnanca aj zamestnávateľa k dobrovoľným príspevkom do II. piliera.

Michal Šustek

Michal Šustek

Bloger 
  • Počet článkov:  9
  •  | 
  • Páči sa:  10x

Narodil som sa v Žiline, po VŠ sa presťahoval do Bratislavy, kde žijem dodnes. Vyštudoval som ekonomiku a manažment na Žilinskej univerzite v Žiline, kde som sa venoval téme dôchodkového systému a jeho udržateľnosti v SR, na túto tému som písal aj diplomovú prácu, konkrétne: Dôchodkový systém Slovenskej republiky z hľadiska zodpovednosti štátu a jednotlivca. Dnes pracujem ako Senior Consultant. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu