Vyliečenie srdca ženy po interupcii

Písmo: A- | A+

Každý rok sú na celom svete predčasne ukončené životy miliónov detí. Možno, že i Ty si žena, ktorá prežila umelé ukončenie tehotenstva, možno, že viac než raz. Snáď si si myslela, že odstrániš dieťa a tým to všetko skončí.

Ale neskoršie – teraz – ťa ťažia pocity viny. City, o ktorých si ani netušila, že existujú, ťa prenasledujú dňom i nocou. Bolesť nad tým, že svoje dieťa nikdy neuvidíš, je neznesiteľná. A čo je najhoršie – vieš, že si zhrešila – urobila niečo zlého – a neveríš, že ti Boh odpustí.

Chcela by som ti povedať o jednej mladej žene, ktorá sa cítila práve tak ako Ty - a o tom, čo sa jej prihodilo.

Týmito slovami sa k Vám prihovára Paula Shields vo svojej publikácii "Uzdravenie duše" a pokračuje: 

Joyce /nie je to jej pravé meno/ niekoľko dní nejedla ani nespala. Bola tým najskľúčenejším človekom, akého som kedy videla. Jej priatelia v azylovom stredisku, kde som prednášala, ju ku mne priviedli, pretože jej depresívny stav, ktorý sa ničím nelepšil, im pôsobil starosť.

Keď sme boli samé, spýtala som sa jej:

Prečo si taká nešťastná?

trvalo dlhú dobu, než mi odpovedala, a keď konečne prehovorila, jej hlas bol taký tichý, že som ju sotva počula. Ani sa mi nepozrela do očí a povedala:

Spáchala som neodpustiteľný hriech.

 Aký?

Opäť bolo ticho.

Bola som na potrate.

Potrat nie je neodpustiteľný hriech, 

povedala som jej.

Ježiš prišiel, aby nám odpustil.

Odpustí ti potrat rovnako tak, ako odpúšťa naše ostatné hriechy.

Môj príbeh:

Mohla som hovoriť s takou istotou, pretože viem na základe vlastnej skúsenosti, že Ježiš môže odpustiť i hrozný hriech potratu. Stalo sa to takto:

Bola som vydatá ani nie tri roky, keď som zistila, že som tretí krát tehotná. Môj manžel tým nebol nijak nadšený. Keď navrhol, aby som šla na potrat, súhlasila som s tým, pretože som chcela urobiť čo si prial. I keď potraty neboli v tej dobe v Spojených štátoch povolené, niekto mi dal adresu lekára. Raz neskoro večer sme sa potajomky vydali do jeho ordinácie a tam bol potrat prevedený. Myslela som si, že tým to skončí, ale zmýlila som sa.

To, že som na potrat šla, bolo odo mňa celkom rozumové rozhodnutie; city - srdce - som nevzala v úvahu. I keď som nebola kresťankou, vedela som, že potrat je zlý - a cítila som sa špinavá a zhanobená.

Áno, súhlasila som s potratom, ale hlboko vo vnútri som sa cítila sklamaná a zranená. Cítila som také, že keby ma môj manžel mal naozaj rád, nedovolil by, aby som musela prejsť niečím tak podlým, a dokonca nebezpečným.

Bola som príliš zahanbená na to, aby som o tom s niekým hovorila - a tak zostal potrat po veľa rokov len mojim vlastným ťaživým tajomstvom.

Keď som sa stala kresťankou, cítila som sa tak nádherne - prežívala som svoju záchranu a začínajúci vzťah s Ježišom. Čas od času som ale trpela ťaživými pocitmi viny. Satan, nepriateľ, sa mi posmieval za to, čo som urobila, a tak spôsoboval, že som sa cítila previnilá a odsúdená. Keď sa objavila všetka tá propaganda na podporu uzákonenia potratov v Spojených štátoch, chcela som niečo proti tomu urobiť - ale stále ešte som sa cítila príliš zahanbená a nebola som schopná niekomu povedať o vlastnej skúsenosti.

O niekoľko rokov neskoršie, keď som bola pokrstená v Duchu svätom, ma Pán konečne priviedol tak ďaleko, že som bola schopná pozrieť sa na svoj potrat a povedať:

Áno, bola to vražda.

Áno - som za to plne zodpovedná a priznávam to.

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. /1. list Jána 1.9, Biblia/

Biblia nás uisťuje, že „ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil /Boh/ od nás naše prestúpenia." /Žalm 103.12, Biblia/

A tiež hovorí: „Ja, Ja Som Ten, ktorý vytieram Tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na Tvoje hriechy". /Izaiáš 43.25, Biblia/

I keď som vedela, že mi Pán odpustil, poprosila som znovu o úplné odpustenie. A potom som konečne uverila, že na môj hriech už nepamätá. Od tej doby som žila v odpustení, ktoré som prijala.

Konečné oslobodenie:

Keď som dopovedala svoj príbeh Joyce, udivene sa na mňa pozrela.

Ty, že si mala potrat? Ale ako to - vypadáš tak šťastne.

 Som šťastná,

povedala som jej.

Som šťastná, pretože mi Ježiš odpustil. 

Nemôžem uveriť, že by to mohol urobiť i pre mňa,

 povedala.

Boh nikomu nenadŕža, 

pripomenula som jej /Skutky 10.34, Biblia/.

To, čo urobil pre mňa, urobí i pre Teba.

Keď svoj hriech vyznáš, stane sa presne to, čo Biblia zasľubuje - Ježiš ti odpustí a očistí ťa.

Po prvý raz som v jej očiach zahliadla záblesk nádeje.

Myslíš, že by mi mohol odpustiť?

 zvolala.

Ježiš to urobil - odpustil Joyce o malú chvíľu neskoršie, v okamžiku keď Ho prijala ako svojho Spasiteľa a Pána. Keď sa druhý deň ráno objavila Joyce pri raňajkách, priatelia ju nemohli poznať - vypadala báječne.

Oslobodenie tiež pre Teba:

Aj Ty môžeš zažiť to isté odpustenie a oslobodenie z pocitov viny - ako ostatné ženy a medzi nimi i ja. Boh môže a odpustí hriech potratu. Chcem ti pripomenúť jedno: pokiaľ sa sústredíme na jeden určitý hriech a neveríme, že ho Ježiš odpustí, hovoríme tým vlastne, že keď sa obetoval na kríži, bolo to zbytočné.

Ježiš zomrel preto, aby sme mohli byť oslobodení od hriechu, viny a hanby - zomrel tiež i za hriech, vinu a hanbu potratu.

Pokiaľ chceš zakúsiť Ježišove odpustenie a nádherné oslobodenie,

ktoré toto odpustenie prináša,

urob nasledujúce:

1. Vyznaj hriech potratu a požiadaj Ježiša, aby ti odpustil a očistil ťa od všetkých prestúpení.

Môžeš vysloviť túto alebo podobnú modlitbu:

Pane Ježišu, vyznávam, že vražda je hriech a že keď som bola na potrate, zavraždila som svoje dieťa.

Viem ale, Pane, že si prišiel, aby si odpustil hriechy - a tak Ťa prosím, aby si mi túto vraždu odpustil.

Ďakujem Ti, Pane - prijímam Tvoje odpustenie a som rozhodnutá žiť v tomto odpustení teraz a navždy. Amen."

2. Prijmi Ježišove odpustenie tým, že odpustíš sama sebe.

3. Pokiaľ ťa k potratu navádzali alebo nútili druhí, odpusti aj im.

4. Pokiaľ stále ešte prežívaš bolesť v spojení s potratom, popros Ježiša aby vstúpil  do tejto spomienky a aby ju uzdravil.

Áno, potrat je hriech - ale Ježiš prišiel, aby naše hriechy odpustil. Keď vyznávame svoje hriechy, On nám ich odpúšťa a obnovuje náš vzťah k Nemu.

Spracované podľa: Paula Shields, Uzdravenie duše

 

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu