Milan Sabo

Milan Sabo

Bloger 
 • Počet článkov:  25
 •  | 
 • Páči sa:  0x

J. L. Borges v úvode k istej zbierke poviedok na margo jemu vlastnej tvorivej metódy píše o snahe vyhýbať sa synonymám pretože navodzujú imaginárne rozdiely. Myslím, že vo vzťahu k životu uvedené platí pre všetky slová doslova. Zoznam autorových rubrík:  sentencievýroky, výstrižkyk dianiuoceneniaprózapoézia

Zoznam článkov blogera

umenie paranoje

Milan Sabo

umenie paranoje

Jestvuje hranica medzi aktualizáciu či originalitou zorného uhla umenia (vo vzťahu k realite) a paranojou keď vieme, že tak umelec ako aj paranoik predstavujú individuality líšiace sa od väčšiny tým, že tak umelecký zorný uhol ako aj zorný uhol paranoika (vo vzťahu k realite) predstavuje taký systém prvkov a vzťahov medzi nimi, ktorý nekonvenuje s predstavou väčšiny?

 • 27. mar 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 155x
 • 0
náhoda, sen a realita

Milan Sabo

náhoda, sen a realita

Kauzalita stavu bdenia je očividná, možnosť náhody sa blíži k nulovej hodnote. Kauzalita stavu snenia je kombináciou vzájomne spätých kauzalít: reality, predstáv a predošlých snov. Táto akordicita vyvoláva klamlivý dojem náhody ako zvrchovaného princípu radenia udalostí v snoch.

 • 27. mar 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 155x
 • 0
červeno – bielo - hnedé

Milan Sabo

červeno – bielo - hnedé

Znehodnotiť hodnoty a pochopiť akt znehodnotenia ako nutnosť limitovanú úmyslom rekonštrukcie, predstavuje jednu z ciest k úprimnosti hodnoty ako životného postoja.

 • 27. mar 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 128x
 • 0
plán postavy

Milan Sabo

plán postavy

Sociálna schyzofrénia je stimulom biopsychologickej paranoje. Je potrebné vrátiť sa k pôvodnému bio-psychologickému človeku a výlučne z jeho perspektívy posudzovať spoločenský aspekt života.

 • 10. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 142x
 • 0
Slovenská mytologéma

Milan Sabo

Slovenská mytologéma

Je rozdiel medzi mýtom a mýtom? Alebo inak: čo spája mýtus s mýtom? Stále nič? Hovorím o dvoch rozdielnych veciach, hoci príslušné tvary slov zdanlivo pomenúvajú to isté. Slovensko ako také vykazuje enormný mýtotvorný potenciál. Že nie? A čo náš mýtus? Vlastne pardón, mýto. Mytologizovať sa za tak krátky čas... hmmm, to veru chce čosi, čo len tak kde kto nemá. My máme, ľaľa, recept: na výrobu novodobého mýtu potrebujeme: - jedno Slovensko - veľa červených kravát - jedného víťaza tendra V poradí tretiu ingredienciu môžeme ľubovoľne zamieňať. Napríklad použijeme za batoh policajnej zručnosti a tak podobne. Necháme pár hodín postáť a... môžeme degustovať. A dáme ochutnať aj Čechom, Maďarom, Poliakom... a celý svet si na nás môže pochutnať. Toľko k našej pohostinnosti. Zostáva nám už len veriť, že sa tými dobrotami nezadrhneme. Toľko k našej kresťanskej tradícii. Ešte jedna štvorročnica a staneme sa definitívne krajinou novodobých mýtov.

 • 8. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 332x
 • 0
Reverdy

Milan Sabo

Reverdy

„Nyní dejte pozor, slova patří každému; jste tedy povinní provádět se slovy to, co s nimi nikdo neprovádí...“

 • 8. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 137x
 • 0
Smiech cez slzy

Milan Sabo

Smiech cez slzy

Slovenská polícia sa opäť raz vyznamenala. Tentokrát dokonca na medzinárodnej úrovni. Človeku sa pri čítaní o ich "akcii" rozum zastavuje. Bezmocne sedí na zemi a smeje sa hrdelným smiechom nad tým všetkým, čo ako občan musí (lebo akože musí!) vo svojej krajine (áno, svojej, nie Mečiarovej, ani Dzurindovej a Ficovej už vôbec nie) trpieť. Preto si myslím, že trochu tej irónie, ba až sarkazmu nezaškodí.

 • 5. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 362x
 • 25
Dominik Tatarka

Milan Sabo

Dominik Tatarka

„Sústrediť sa na toho druhého, to je to najdôležitejšie. Keď sa človek na toho druhého nesústredí, z múdrych kníh a od múdrych ľudí sa nedozvie a nenaučí zaoberať sa tým druhým dni a noci, každú chvíľu, zostane mu srdce prázdne, premárni si život, dostane infarkt, dá sa na alkohol, celý život zostane záletníkom alebo koketou, celý život sa mučí...“

 • 5. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 162x
 • 0
model literárnej komunikácie

Milan Sabo

model literárnej komunikácie

Najlepším čitateľom je sám autor.

 • 4. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 455x
 • 0
xxx

Milan Sabo

xxx

Vnútorný rozpor s vonkajškovým svetom môže mať zhubné následky. Umné verbalizovanie tohto rozporu predstavuje len inú formu asimilácie, hoci treba priznať, že sofistikovanejšiu a úprimnejšiu.

 • 4. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 122x
 • 0
Ján Števček

Milan Sabo

Ján Števček

„Sú spisovatelia, ktorí vedia vyjadriť svoje poznanie v šťastne nájdených typoch.“

 • 4. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 138x
 • 0
ideš si svoje

Milan Sabo

ideš si svoje

Koľkokrát za deň sa oklameš, toľkokrát si človekom.

 • 4. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 135x
 • 0
Ján Števček

Milan Sabo

Ján Števček

„Niekedy je vskutku lepšie nevedieť nič o románe, do ktorého sa púšťame, alebo ak vieme, všetko zabudnúť. Na literárne dielo sa treba dívať čerstvými očami.“

 • 3. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 140x
 • 0
František Švantner

Milan Sabo

František Švantner

„Nazdávam sa, že skutočnosť nie je to, čo tvorí inventár nášho okolia, ale to, čo práve prežívame, čo tvorí obsah nášho prítomného života, lebo bez nás by ten početný inventár okolia nejestvoval, áno, bol by neskutočnosťou v plnom zmysle slova. Pravdaže, keď vychádzame z tohto stanoviska, musíme pripustiť, že aj sen je súčiastkou skutočnosti.“

 • 2. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 207x
 • 0
Turgenev

Milan Sabo

Turgenev

„Pretože v priebehu mojej spisovateľskej kariéry nikdy som nevychádzal z idey, ale vždy z obrazu, to pri nedostatku obrazov, ktorý sa viac-menej ukazuje, znamená, že moja múza nebude mať z čoho kresliť obrázky.“

 • 2. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 168x
 • 0
Gončar

Milan Sabo

Gončar

„Nevnášaj umenie do života, vnes život do umenia a chráň si ho, šetri sily.“

 • 2. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 115x
 • 0
Peter Jilemnický

Milan Sabo

Peter Jilemnický

„...smrdí to trocha starožitnickými chúťkami písať báseň na papier, keďže je možno vykríknuť ju do davu...“

 • 2. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 126x
 • 0
Marcus Tullius Cicero

Milan Sabo

Marcus Tullius Cicero

"Nech teda racionálne, metodicky analyzujeme - hocičo, musíme tú vec pritom vrátiť k prvotnému typu, k východiskovej podobe príslušného druhu."

 • 2. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 128x
 • 0
(ne)vynútený surrealistický objekt

Milan Sabo

(ne)vynútený surrealistický objekt

Okuliare, blesk a fotky s malými svetielkami akoby v samotných očiach. Krátkozrakosť: problém rozoznávania tvarov a tvárí. Možnosť ich aktualizácie v momente splynutia s inými tvarmi a tvárami. Stav určitej vzdialenosti predstavujúci možnosť entropie ako východiska pri stvárňovaní tvarov, tvárí a vzťahov medzi nimi. Hlboko v texte sa skrýva malé svetielko nového sveta ako permanentne tekutého obrazu s obsesiou zvečnenia vzácnych momentov tuhého skupenstva v žilách umelca.

 • 1. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 136x
 • 0
nový začiatok

Milan Sabo

nový začiatok

Relativizácia a entropia sú vždy len východiskami (prostriedkami) a treba ich aktualizovať zakaždým, keď tá-ktorá cesta nadobudne status cieľa predstavujúceho absolútne popretie východiska. Za takéto popretie možno považovať akúkoľvek dogmu vyznačujúcu sa prvkami statickosti, uzavretosti, no najmä autoritatívnosti

 • 1. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 127x
 • 0
SkryťZatvoriť reklamu