Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Milan Sabo

Milan Sabo

Bloger 
 • Počet článkov:  25
 •  | 
 • Páči sa:  0x

J. L. Borges v úvode k istej zbierke poviedok na margo jemu vlastnej tvorivej metódy píše o snahe vyhýbať sa synonymám pretože navodzujú imaginárne rozdiely. Myslím, že vo vzťahu k životu uvedené platí pre všetky slová doslova. Zoznam autorových rubrík:  sentencievýroky, výstrižkyk dianiuoceneniaprózapoézia

sentencie

umenie paranoje

Milan Sabo

umenie paranoje

Jestvuje hranica medzi aktualizáciu či originalitou zorného uhla umenia (vo vzťahu k realite) a paranojou keď vieme, že tak umelec ako aj paranoik predstavujú individuality líšiace sa od väčšiny tým, že tak umelecký zorný uhol ako aj zorný uhol paranoika (vo vzťahu k realite) predstavuje taký systém prvkov a vzťahov medzi nimi, ktorý nekonvenuje s predstavou väčšiny?

 • 27. mar 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 155x
 • 0
náhoda, sen a realita

Milan Sabo

náhoda, sen a realita

Kauzalita stavu bdenia je očividná, možnosť náhody sa blíži k nulovej hodnote. Kauzalita stavu snenia je kombináciou vzájomne spätých kauzalít: reality, predstáv a predošlých snov. Táto akordicita vyvoláva klamlivý dojem náhody ako zvrchovaného princípu radenia udalostí v snoch.

 • 27. mar 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 155x
 • 0
červeno – bielo - hnedé

Milan Sabo

červeno – bielo - hnedé

Znehodnotiť hodnoty a pochopiť akt znehodnotenia ako nutnosť limitovanú úmyslom rekonštrukcie, predstavuje jednu z ciest k úprimnosti hodnoty ako životného postoja.

 • 27. mar 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 128x
 • 0
plán postavy

Milan Sabo

plán postavy

Sociálna schyzofrénia je stimulom biopsychologickej paranoje. Je potrebné vrátiť sa k pôvodnému bio-psychologickému človeku a výlučne z jeho perspektívy posudzovať spoločenský aspekt života.

 • 10. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 142x
 • 0
model literárnej komunikácie

Milan Sabo

model literárnej komunikácie

Najlepším čitateľom je sám autor.

 • 4. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 455x
 • 0
xxx

Milan Sabo

xxx

Vnútorný rozpor s vonkajškovým svetom môže mať zhubné následky. Umné verbalizovanie tohto rozporu predstavuje len inú formu asimilácie, hoci treba priznať, že sofistikovanejšiu a úprimnejšiu.

 • 4. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 122x
 • 0
ideš si svoje

Milan Sabo

ideš si svoje

Koľkokrát za deň sa oklameš, toľkokrát si človekom.

 • 4. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 135x
 • 0
(ne)vynútený surrealistický objekt

Milan Sabo

(ne)vynútený surrealistický objekt

Okuliare, blesk a fotky s malými svetielkami akoby v samotných očiach. Krátkozrakosť: problém rozoznávania tvarov a tvárí. Možnosť ich aktualizácie v momente splynutia s inými tvarmi a tvárami. Stav určitej vzdialenosti predstavujúci možnosť entropie ako východiska pri stvárňovaní tvarov, tvárí a vzťahov medzi nimi. Hlboko v texte sa skrýva malé svetielko nového sveta ako permanentne tekutého obrazu s obsesiou zvečnenia vzácnych momentov tuhého skupenstva v žilách umelca.

 • 1. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 136x
 • 0
nový začiatok

Milan Sabo

nový začiatok

Relativizácia a entropia sú vždy len východiskami (prostriedkami) a treba ich aktualizovať zakaždým, keď tá-ktorá cesta nadobudne status cieľa predstavujúceho absolútne popretie východiska. Za takéto popretie možno považovať akúkoľvek dogmu vyznačujúcu sa prvkami statickosti, uzavretosti, no najmä autoritatívnosti

 • 1. jan 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 127x
 • 0
sloboda názoru a činu

Milan Sabo

sloboda názoru a činu

Demokracia je formou diktatúry voľby väčšinovo alebo záujmovo (v zmysle pudu sebazáchovy jednotlivca) správnej možnosti. Ostáva teda už len dúfať, že ľudia hnaní túžbou prežiť nezačnú hromadne skákať do studne.

 • 31. dec 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 139x
 • 0
Basquiat

Milan Sabo

Basquiat

Čím ohavnejší portrét jednotlivca tým pravdivejší obraz spoločnosti.

 • 31. dec 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 120x
 • 0
o vulgarizmoch

Milan Sabo

o vulgarizmoch

Nadávky typu ko..ot, pi...a, majú metonymický (presnejšie synekdochický) charakter: časť ľudského tela pars pro toto charakterizuje človeka ako takého. Vyhraňovať sa voči týmto výrazom ako striktne neumeleckým znamená obmedzovať slobodu aktu metonymizácie ako prostriedku tvorivého stvárnenia skutočnosti.

 • 31. dec 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 124x
 • 0
relativita

Milan Sabo

relativita

Všetko je relatívne. Len na nás záleží, akú mieru relativity si osvojíme a akú mieru relativity budeme ochotní akceptovať vo vzťahu k iným ľuďom.

 • 30. dec 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 150x
 • 0
Svedomie

Milan Sabo

Svedomie

Posledným štádiom existencie svedomia je schopnosť vidieť (sa) očami lepšieho človeka.

 • 30. dec 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 263x
 • 5
SkryťZatvoriť reklamu