Primátor chémiu v spaľovni schválil, Skaličania ju odmietajú

Písmo: A- | A+

Malebné mesto na úpätí Bielych Karpát žije v posledných týždňoch rušným životom. Žiaľ, nie je to typicky bohatý kultúrny život v meste ani skalický hokej. V neustálej pohotovosti drží Skaličanov ich vlastná radnica. Opakovaným nátlakovým spôsobom v tichosti a v rekordne krátkych termínoch prijíma rozhodnutia, ktoré vážnym a nenapraviteľným spôsobom  zasahujú do hospodárenia s majetkom mesta a kvality života svojich občanov.

Posledným  rozhodnutím  vydal primátor, Ing. Stanislav Chovanec, v termíne niekoľkých dní súhlas s umiestnením neoverenej čínskej technológie na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík (ťažký chemický priemysel) do priestorov starej spaľovne v tesnej blízkosti s obytnou zónou (sídlisko Trávniky).  Je zarážajúce, že k takto vážnemu rozhodnutiu nepotreboval súhlas ani len stavebnej komisie, napriek tomu, že je v rozpore s platným územným plánom mesta.

Technológia

Aby sme boli presní, jedná sa o technológiu diskontinuálnej depolymerizácie, teda chemického rozkladu zložitých polymérov na jednoduchšie polyméry s podporou katalyzátora v uzatvorenom reaktore. Pri procese, podľa projektového návrhu, majú vznikať produkty - ťažký vykurovací olej (ktorý sa na mieste spaľuje), plyn neznámeho zloženia, akýsi karbónový prach a kovový odpad. Celý tento proces prebieha pri kachľových teplotách 300 až 400° C a unikajúce spaliny sú filtrované iba bežným filtračným zariadením na pevné častice!

Už po prvom zoznámení sa s projektom, je zrejmé, že sa jedná o neoverené zariadenie bez príslušných schválení a certifikátov pre použitie v EU.

Emisie, hluk, zápach, vibrácie a doprava

Zo zariadenia sa má do okolia tiež šíriť hluk, vibrácie a zápach. Lokalita je nevhodná i dopravne. Nákladné autá privážajúce opotrebované pneumatiky a odvážajúce vykurovací olej a karbónový prach musia prechádzať mestom, pretože lokalita nie je prístupná z obchvatu.

Neznámy investor a prevádzkovateľ

Ďalším veľkým rizikovým faktorom je investor a prevádzkovateľ tohto zariadenia, ktorým má byť neznáma spoločnosť bez histórie a akýchkoľvek referencií o svojej činnosti v oblasti zhodnocovania odpadov. V prevádzke sa pritom majú prečerpávať tisíce litrov ropných látok len niekoľko metrov od Zlatníckeho potoka, čo si iste vyžaduje značné skúsenosti v oblasti predchádzania priemyselným haváriám.

Ďalšie riziká a zhoršenie životného prostredia

Skaličania sú sklamaní postojom primátora k ich životnému prostrediu a zdraviu. Predmetné zariadenie primátor odsúhlasil umiestniť do lokality v  susedstve obytnej zóny Trávniky, v tesnom kontakte so Zlatníckym potokom, ktorý preteká celým  mestom. Naviac sú v tejto oblasti staré vážne ekologické  záťaže skládok po bývalom ZVL a MOVIS I. Obidve tieto skládky sú evidované orgánmi ochrany životného prostredia, ale vzhľadom na zánik týchto spoločností sa ku skládkam nikto nehlási a Skaličania už dvadsať rokov čakajú na ich odstránenie. Radnica Skalice, napriek tomu, že k tejto problematike prijala opatrenia v pláne rozvoja Mesta už v roku 2004, doteraz  nepodnikla kroky ani len k monitorovaniu kvality spodných vôd pod týmito skládkami, nehovoriac o odstránení týchto ekologických záťaží, alebo informovaní občanov o existujúcich rizikách.

Strata hodnoty bytov a domov

Všetky tieto kroky vedenia Mesta smerujú v konečnom dôsledku, nie len k zhoršovaniu kvality životného prostredia občanov Skalice, ale tiež k vážnemu zníženiu hodnoty nehnuteľností Skaličanov, najmä v lokalite Trávniky a okolí. To bol jeden z dôvodov, prečo podobný projekt odmietli aj v Nemčiciach, Krompachoch, Senici, Bardejove , Zlatých Moravciach či Stropkove.

Ako to zastaviť

Ministerstvo Životného prostredia už začalo hodnotiť tento zámer v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Ako člen Iniciatívy Slobodná Skalica oficiálne vznesiem ministerstvu k projektu svoje pripomienky, v ktorých upozorním na všetky negatívne vplyvy zámeru na životné prostredie a absolútnu nevhodnosť vybranej lokality.

Túto možnosť má každý z nás do 10.5.2014. Dovoľujem si vás požiadať, vzneste i vy k projektu svoje pripomienky. Stačí ak zašlete list na adresu Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, vec označíte ako „Stanovisko k zámeru Depolymerizačné zariadenie na spracovanie opotrebovaných  pneumatík, Skalica" a v texte uvediete svoje pripomienky k vplyvom tohto zámeru na životné prostredie v Skalici.

Podporiť nás môžte aj podpisom petície, alebo zdieľaním tohto blogu na facebooku, či jeho podporou na vybrali.sme.sk.

Miroslav Horňák
Iniciatíva  Slobodná Skalica

Skryť Zatvoriť reklamu