Komplexný prístup pri zamestnávaní

O tom, že ani zamestnanosť nie je izolovanou hodnotou a nemôže byť ani slepou modlou.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

1. Začnime negatívnou hádankou. Aké opatrenie treba navrhnúť, aby sa dospelý ženatý nezamestnaný muž s dvomi malými deťmi, žijúci v Mašličkove[1] v chatrči bez vody a elektriny, zo svojej biednej situácie nedostal?

Odpoveď schladí nadšencov zamestnanosti za každú cenu. Stačí tomuto mužovi poskytnúť prácu na plný úväzok za minimálnu mzdu na opačnom konci mesta Košice. Dopad je zrejmý: muž bude celý deň mimo svojej rodiny, celkový príjem rodiny bude približne rovnaký, keďže rodina stratí nárok na niektoré dávky a podpory. Muž nebude mať čas a príležitosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a vzdelanie. Prekliatie jeho rodinnej situácie bude pretrvávať až do chvíle nejakého nového zlomu, ktorý nemá vo svojich rukách.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Hádanka je provokačná a posunutá do extrému, ale to je správna poloha, v ktorej môžeme slobodnejšie a odvážnejšie rozmýšľať o téme zamestnanosti a jej súvislostiach. 

2. Nežijeme rozparcelovaným spôsobom tak, aby sme každý deň uspokojovali iba jednu špecifickú potrebu nášho života. Nemáme určený pondelok na stravovanie, utorok na bývanie, v stredu sme zamestnaní, vo štvrtok sa vzdelávame a v piatok chodíme na preventívne zdravotné kontroly a staráme sa o svoje zdravie.

V skutočnosti každý deň bývame, stravujeme sa, chodíme do práce, priebežne sa vzdelávame  a na zdravie si dávame pozor celý týždeň. Tento jednoduchý príklad je stručným popisom nášho života, ktorý je komplexný. 

SkryťVypnúť reklamu

3. Oblasti bývania, zamestnanosti, zdravia a vzdelania sú povinnou súčasťou všetkých  stratégií integrácie Rómov v každom štáte EÚ, vrátane Slovenska. Diskusie o tom, ktorá zo spomínaných oblastí je najdôležitejšia nedávajú zmysel minimálne z dvoch dôvodov:

a) V každom prostredí na lokálnej úrovni je iná situácia a iné požiadavky, čiže všade treba začať a uprednostniť inú oblasť, pričom dopad riešenia problémov preferovanej oblasti bude pozitívny pre všetky zvyšné oblasti.

b) Spomínané štyri oblasti sú vzájomne prepletené, spolu úzko súvisia a vzájomne na seba vplývajú. Ľahko to vidíme na kruhu ich vzájomného pôsobenia. Ak je človek vzdelaný, ľahšie si nájde prácu. Ak má človek prácu, má príjem a ľahšie si zabezpečí bývanie. Ak má človek dobré bývanie, žije zdravšie a nemá toľko chorôb. Ak je človek zdravý, skôr absolvuje vzdelávanie, ktoré trvá dlhší čas. A kruh je uzavretý. Každá oblasť ovplyvňuje zvyšné oblasti v dobrom aj v zlom. Ak problémy v niektorej oblasti nie sú riešené, dôsledkom je vznik nových problémov aj v ďalších oblastiach. Čiže tak, ako je samotný život komplexný, aj prístup k životu by mal byť komplexný.   

SkryťVypnúť reklamu

4. Ak sa sústredíme na oblasť zamestnanosti, tak si každý z nás dokáže spomenúť na viacero projektov, ktoré neboli až také úspešné, napriek tomu, že boli cielene zamerané iba na zamestnanosť. Mnohé z nich dosiahli aj pozitívne výsledky a teda boli formálne úspešné, ale po ich skončení sa výsledky rozkotúľali a zamestnanosť upadla, alebo sa stratila a úplne zanikla.

5. Na druhej strane existujú príklady, keď projekty boli zamerané na inú oblasť ako zamestnanosť, no napriek tomu, medzi výsledkami (lepšie povedané pozitívnymi dopadmi) týchto projektov sa ocitla aj zvýšená zamestnanosť.

Nemali by sme byť až tak prekvapení, veď aj na úrovni štátu sa rôznymi benefitmi podporujú rôzne  iné oblasti tak, aby zatraktívnili zamestnanosť – bývanie, doprava, vzdelávanie, dane, úľavy na daniach a odvodoch, preplácanie časti mzdy, ...

SkryťVypnúť reklamu

6. Najčastejšími a najmenej prekvapivými príkladmi projektov, ktoré nie sú cielene zamerané na zamestnanosť, ale podporujú a zvyšujú zamestnanosť, sú projekty v oblasti vzdelávania:

a) Ukončenie vzdelania na úrovni základnej, strednej odbornej, strednej všeobecnej alebo vysokej školy.

b) Absolvovanie rekvalifikácie alebo špeciálneho odborného kurzu so získaním špeciálnej odbornej kvalifikácie.

c) Cielené absolvovanie špecifickej prípravy pre jednoúčelové zvládnutie pracovných zručností pre konkrétneho zamestnávateľa.

7. Ďalšie príklady projektov, ktoré nepriamo podporujú zamestnanosť sú projekty v oblastiach:

a) Podpora bývania, alebo riešenie bytových problémov a problémov bývania vo všeobecnosti. Príkladom je svojpomocné bývanie v obci Rankovce, ktoré následne naštartovalo záujem svojpomocných stavbárov o zamestnanie.

b) Vyriešenie dopravy môže, ale nemusí napomôcť udržať si zamestnanie. Niekedy pomôže iba na nejaký čas – príkladom sú stavbári zo Spišského Hrhova, Krompách, ... Vieme, že finančná podpora štátu pre dochádzajúcich z väčšej vzdialenosti za zamestnaním nebola ani veľmi využívaná, ani žiadaná. Naopak, udržanie verejnej dopravy na úrovni okresu, priamo podporuje a pomáha udržať zamestnanosť, pretože umožňuje každodenne cestovať ráno tam a poobede späť.

c) Viacstupňová podpora, resp. podpora na viac krokov. Príkladom je rekonštrukcia ubytovní a internátov, aby sa študenti, resp. zamestnanci mohli vzdelávať a zvyšovať si svoju odbornú kvalifikáciu, čo následne zvyšuje ich šancu uplatniť sa na trhu práce a nájsť si pracovné miesto.

8. Špecifickým príkladom je tzv. sociálna príprava zamestnancov (najčastejšie so sociálne znevýhodneného prostredia, napr. z marginalizovaných rómskych komunít) pred nástupom do práce. Táto príprava je zameraná na kultúrne, hygienické a sociálne vzorce správania, vrátane oboznámenia sa so skrytými pravidlami pracovných kolektívov a pracovného prostredia zamestnávateľa (konkrétnej firmy). Cieľom prípravy je naučiť sa dodržiavať sociálne a kultúrne pravidlá zamestnávateľa a pracovných kolektívov v danej firme. O získanie odborných zručností a profesionálnu pracovnú prípravu sa postará (a zabezpečí ju) zamestnávateľ. Príkladom je Whirlpool (v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v tísni), Východoslovenská distribučná a.s. (v spolupráci s OZ Ľudia a perspektíva, r.s.p.), Kolonial Košice, a.s. v Medzeve (v spolupráci s neziskovou organizáciou Úspech), Stolárska dielňa sv. Jozefa a Združenie na podporu vzdelania a zamestnanosti Rómov v obci Holumnica, OÁZA – nádej pre nový život, n.o. a súkromné firmy v Mestskej časti Košice Juh, ...

Predchádzajúce príklady sú o spolupráci súkromného podnikateľského sektora s neziskovým mimovládnym sektorom. Možnosti tejto spolupráce sú nevyužité a preto poskytujú doteraz neobjavené a neodskúšané veľké príležitosti najmä na lokálnej miestnej úrovni.

 

Odznelo dňa 21.11.2022 v Lučenci na konferencii „Novohrad a jeho trh práce“.

[1] Mašličkovo je biedne segregované obydlie roztrúsených chatrčí, ktoré obývajú Rómovia, po tom, ako boli zbúrané niektoré paneláky, v ktorých žili na Luníku IX pred cca 10 – 15 rokmi.

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

Bloger 
  • Počet článkov:  87
  •  | 
  • Páči sa:  153x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

284 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťZatvoriť reklamu