Koniec mobingu a ekonomického šikanovania. Nie sme občania 2 triedy.

Písmo: A- | A+

Je úžasné ako nám rozklady Európske peniaze, ktoré malí ísť priamo ľudom a skončili v Farmaceutických firmách.

Týmto sa ako nespokojní občan, vyjadrujem nesúhlas k návrhu zákona o povinnom očkovaní experimentálnymi vakcínami.  Podľa trestného zákona Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 162.  Odsekom :  (1) Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti,

a) bezprostredne ohrozí život iného,

b) inému ublíži na zdraví, alebo

c) uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

 

Čím vznika aj všeobecné ohrozenie a odopretie základného práva a to právo na opravný a kontrolný prostriedok.

 

Teda v praxi, očkuje sa vakcínami ktoré sú momentálne v štádiu experimentu, súčasne každý kto sa očkuje sa vzdáva  svojich práv tzv. podpisuje reverz  v ktorom sa očkuje na vlastnú zodpovednosť, čím štát a ani dozorné a výkonné organy nenesú žiadnu zodpovednosť, a teda všetky následky a dôsledky si pacient hradí sám. Súčasne Výkon vakcinácie nevykonáva bežná administratíva ktorú aj definuje zákon a správne právo, teda uvedenú skupinu a subjekt nie je možné kontrolovať a vykonávať ochranu práv občanov a samotných pacientov.  Zároveň uvedenú experimentálnu vakcínu organy ktoré majú na starosť samotné očkovanie prezentujú ako zázračný liek, podľa ktorého sú ľudia odolný. Ale v poučení a v samotnom reverze sa priamo hovorí že len uľahčí priebeh ochorenie COVID-19. Čo v praxi znamená že peniaze ktoré majú isť v sociálnych programoch, pre zamestnávateľov, zamestnancov a pod. Sú naďalej presúvané na očkovaciu kampaň, ktorá ale nezaručuje úplné zlikvidovanie COVIDU-19.

 

Z uvedených skutočností, ako občan 2 triedy mám dve možnosti ako sa brániť. Prvá je podaním trestného oznámenia ako najrýchlejšie opravného prostriedku viď. HUDOC SEJDOVIC vs. ITALY. Ak nedôjde k náprave môžem obisť 6 mesačnú lehotu a následne podať  žalobu na ECHR v Štrásburku a to v čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a príslušnými dodatkami.

 Druhá možnosť podanie Žaloby na príslušné organy na civilnom súde miestneho členského štátu EÚ, a súčasne podanie žaloby i sťažnosti v rámci správneho konania.

 Tretia možnosť podanie na OLAF, že peniaze z EÚ ktoré malí isť na základné ekonomické operácie aby ľudia neskrachovali a  nezostali na mizine skončili v riskantnom podniku menom „OČKOVACIA LÓTERIA“ !.

 Ak do 15.10.2021 nedôjde k náprave, vydám  uvedené tri možnosti verejné, aby všetci poškodení  občania 2 triedy ale i 1 triedy. Sa začali brániť a použili proti vám vlastnú medicínu.  Pretože 99% občanov, podnikateľov, zamestnancov od vás nedostali  ani jeden cent na ktorý malí právo, a ktorý im deklarovala EÚ. V rámci Tlačových správa a Legislatívy EÚ išlo o tzv. Vrtuľníkové peniaze.  Práve naopak zneužitím právomoci verejného činiteľa pokračujú v šikanovaní občanov a to bezohľadné. Rozdeľujete spoločnosť na dve skupiny ľudí a pod ľudí, súčasne ako „Nespokojní Občania“ áno množné číslo sme zistili niekoľko škaredých vecí, ktoré sú v rozpore s jednotným trhom EÚ a dochádza k porušovaniu článkov 101, 102, 107 Zmluvy o fungovaní EÚ. Ide o tzv. protimonopolné postavenie, kartelové dohody a ovplyvňovanie hospodárskej súťaže.

 Na záver, ostatné Európske štáty upustili z očkovanie pretože majú účinné lieky ktoré ste použili aj vy pre seba, súčasne ich ekonomiky sú v zadnej časti teľa. A preto kombinujú prevenciu rúško, umývanie rúk dezinfekciu, lieky a stopnutie mobility študentov  najmä vo vzdelávacom systéme, aby ľudia  chodili do práce ale dodržiavali základné hygienické návyky ako to je vo vyspelých civilizáciách.

Na záver, kde sú peniaze z Ministerstva sociálnych veci a rodiny, prečo ešte nedošli a kde sa stratili po ceste ? A prečo ich nemajú občania.

 Takže ako prvý krok vyjadrujem svoj právny postoj i ako lobista na EÚ  : https://futureu.europa.eu/?locale=sk

Skryť Zatvoriť reklamu